באילו מקרים תביעה בין בני משפחה תוגש לבימ"ש אזרחי ?

באילו מקרים תביעה בין בני משפחה תוגש לבימ"ש אזרחי ?

סעיף 1(2) לחוק בית המשפט לענייני משפחה מגדיר "ענייני משפחה", בין היתר, כעניינים הנדונים במסגרת "תובענה אזרחית בין אדם או עזבונו לבין בן משפחתו, או עזבונו, שעילתה סכסוך בתוך המשפחה, יהא נושאה או שוויה אשר יהא".

הוראת הסעיף מלמדת על הצורך בקיומם של שני תנאים מצטברים: ראשית, התובענה הינה בין אדם או עזבונו לבין בן משפחתו או עזבונו, ושנית, נדרש כי עילת התביעה נובעת מסכסוך משפחתי. רק בקיומם של שני התנאים יחדיו תוגדר התביעה כתביעה העוסקת ב"ענייני משפחה" שהסמכות לדון בה נתונה לבית המשפט לענייני משפחה.

הרציונל העומד בבסיס הוראת החוק הינו כי לא די בכך שהצדדים הינם בני משפחה, אלא נדרשת הצדקה מיוחדת בקיום התביעה האזרחית בבית המשפט לענייני משפחה ורק אם האופי המשפחתי של הסכסוך תרם תרומה משמעותית לסכסוך אזי תהא הסמכות לבית המשפט לענייני משפחה. על כן, יש לבחון מיהם או מהם גורמי הסכסוך בד בבד עם בחינת השאלה האם לגורמים המשפחתיים הייתה השפעה משמעותית להיווצרותה של עילת התביעה" (ר' עמ' 344 לפס"ד בעניין חבס).

לאור האמור, לשם בחינת שאלת סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה לדון בתביעה דנן, יש לבחון מה עילת התביעה, מי הצדדים לסכסוך ומהו גורם הסכסוך, והאם ליחסים המשפחתיים יש השפעה משמעותית על הסכסוך.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הזכות לחיי משפחה

 2. הצהרת בעלות ווקף משפחתי

 3. סרבנות קשר - דיני משפחה

 4. ביטול הענקה לקרובי משפחה

 5. ההליך המדורג איחוד משפחות

 6. איחוד משפחות - אזרח ירדני

 7. פיצויים בגין עזרת בן משפחה

 8. עבודה מועדפת אצל קרוב משפחה

 9. בקשה לאיחוד משפחות אשרת ביקור

 10. בקשה לאיחוד משפחות משרד הפנים

 11. בקשה לאיחוד משפחות אזרח ירדני

 12. איחוד משפחות - שיקולי ביטחון

 13. עיכוב בטיפול בקשה לאיחוד משפחות

 14. המלצת השב''כ בעניין איחוד משפחות

 15. זכויות משפחת מתנדב במשמר האזרחי שנפטר

 16. העברת זכויות בדירת מגורים - דיני משפחה

 17. ביטול החלטת שר הפנים בעניין איחוד משפחות

 18. אי התייצבות לדיון בגלל אבל על קרוב משפחה

 19. בית משפט רגיל או בית משפט לענייני משפחה ?

 20. באילו מקרים אפשר לקבל צו הגנה מפני בן משפחה ?

 21. באילו מקרים תביעה בין בני משפחה תוגש לבימ"ש אזרחי ?

 22. סמכות ביהמ"ש לענייני משפחה לפסוק הוצאות בהליך בביה"ד הרבני ?

 23. הסדרי הראייה במסגרת תביעה להחזרת קטין על פי אמנת האג - סמכות בית המשפט לענייני משפחה

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון