מסירת כתב תביעה לאדם שגר בחו"ל

מסירת כתב תביעה לאדם שגר בחו"ל

האם אפשר להגיש תביעה נגד אדם שגר בחו"ל ?

1.     כאשר הנתבע מתגורר בחו"ל נדרשת התובעת לשאת בנטל כפול לצורך ניהול תביעתה כנגד נתבע כזה אשר מקום מושבו הקבוע בחו"ל:ראשית, על התובע לקבל היתר המצאה אל מחוץ לתחום השיפוט בהתאם לאחת מהעילות הקבועות בתקנה 500 לתקנות סד"א.שנית, נדרש בית המשפט לתנאי השני הוא המצאת כתב בי דין לנתבע המתגורר בחו"ל בהתאם להוראות הדין בכלל, ובהתאם להוראות בית המשפט בפרט.

2.     בהקשר זה יצוין כי ישראל היא צד לאמנת האג, שהינה "האמנה בדבר המצאתם, בחוץ לארץ, של כתבי בי-דין וכתבים שלא מבי-דין בעניינים אזרחיים או מסחריים, על נספחיה, שנערכה בהאג ביום 15 בנובמבר 1965 לרבות הצהרת ישראל על פיה, ואשר נוסחה ניתן בתוספת הראשונה" (סעיף 1 בתקנות המצאת מסמכים לפי אמנת האג 1965, תשל"ו - 1975; להלן: "תקנות אמנת האג"/ "האמנה"). (ראה בש"א (מחוזי ת"א) 21088/01 GNUBREWTHCIL CAL נ' לינרו לייט בע"מ, תק-מח 2004(3), 8067, 8069 (2004) ובש"א (מחוזי יר') 1685/08 ספיר נ' ברמן, תק-מח 2008(2), 1000, 1001 (2008)).

לפיכך, ככל שנתבע מתגורר בחו"ל במדינה שהיא צד לאמנת האג - על המצאת כתבי בי-דין לנתבע כזה להיעשות בהתאם להוראות אמנת האג, הנכללות בתקנות אמנת האג ומהוות את התוספת הראשונה לתקנות אלה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה מכיל כתב תביעה ?

 2. כתב תביעה משוחזר

 3. תיקון כתב תביעה

 4. כתב תביעה לא ברור

 5. סירוב לקבל כתב תביעה

 6. בקשה לתיקון כתב תביעה

 7. תיקון כתב תביעה תצהיר

 8. תיקון כתב תביעה בנזיקין

 9. פרסום כתב תביעה באינטרנט

 10. הגשת כתב תביעה ללא סכום

 11. צירוף מסמכים לכתב תביעה

 12. סעד שלא נתבקש בכתב התביעה

 13. המצאת כתב תביעה מחוץ לתחום

 14. תיקון כתב התביעה התיישנות

 15. תיקון כתב תביעה בתיק פלת''ד

 16. חריגה מהיתר בניה - כתב תביעה

 17. תיקון כתב תביעה לאחר סיכומים

 18. בקשת רשות ערעור תיקון כתב תביעה

 19. זכותו לתקן כתב תביעה ללא רשות

 20. טענת "אי הבנת טענות כתב התביעה"

 21. תצהיר שונה מהטענות בכתב התביעה

 22. מסירת כתב תביעה לאדם שגר בחו"ל

 23. תיקון כתב התביעה לאחר התיישנות

 24. התחמקות מקבלת כתב תביעה למזונות

 25. ערעור על מחיקת סעדים בכתב תביעה

 26. תיקון כתב תביעה ברשלנות רפואית

 27. המצאת כתב תביעה נגד ארגון טרור

 28. בקשה להוספת חוות דעת לכתב תביעה

 29. תיקון כתב תביעה - התיישנות עילה

 30. תיקון כתב תביעה בבית הדין לעבודה

 31. הארכת מועד להגשת כתב תביעה מתוקן

 32. תיקון כתב תביעה לבית הדין לעבודה

 33. שיהוי בהגשת בקשה לתיקון כתב תביעה

 34. תיקון כתב התביעה לאחר מתן פסק דין

 35. תיקון כתב תביעה הוספת סעיפי רשלנות

 36. הגשת בקשה למינוי מומחים עם כתב התביעה

 37. בקשה לתיקון כתב תביעה לאחר קדם משפט

 38. דחיית חלקים מכתב התביעה מחמת התיישנות

 39. אין לתקן כתב תביעה ע"י הוספת עילה חדשה

 40. הסתמכות על חוות דעת ללא תיקון כתב תביעה

 41. מחיקת כתב תביעה בגין הפרת צווי בית משפט

 42. הוספת חומר רפואי עדכני - תיקון כתב תביעה

 43. פגמים טכניים בהמצאת כתב תביעה לאדם בחו"ל

 44. ערעור על הארכת מועד להגשת כתב תביעה מתוקן

 45. מסירת כתב תביעה למזונות ומדור לעו"ד מייצג

 46. דחיית בקשה לתיקון כתב תביעה - ערעור לעליון

 47. מחיקת סעיפים מכתב התביעה מחוסר סמכות עניינית

 48. אי המצאת כתב התביעה ישירות לידי המשיב הפורמאלי

 49. תיקון כתב תביעה לאחר חוות דעת מומחה בית משפט

 50. כתב תביעה יכיל את שמו של הנתבע ומספר תעודת זהות

 51. בקשה לתיקון כתב תביעה: הוספת טענת ביטול פסק בוררות

 52. לא הצליחה לאתר את הנתבעים כדי למסור את כתב התביעה

 53. בקשה לביטול צו להמצאת כתב תביעה מחוץ לתחום השיפוט

 54. העברת תביעה לבית המשפט המחוזי לאחר תיקון כתב תביעה

 55. האם תיקון כתב תביעה מחיקת סעדים מהווה מעשה בית דין

 56. ביטול פס"ד בהעדר הגנה: כתב התביעה לא נשלח לעו"ד חיצוני

 57. האם מסירת כתב תביעה ללא טופס הזמנה לדין מהווה המצאה כדין ?

 58. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון