המצאת כתבי בי דין לארה"ב בדואר רשום

המצאת כתבי בי דין לארה"ב בדואר רשום

1.     סעיף 10 לאמנת האג קובע:

"למעט מקום שמדינת היעוד מצהירה על התנגדותה לכך, לא תניח אמנה זו מכשול:
א. לאפשרות לשלוח במישרין באמצעות הדואר כתבי בי דין לבני אדם הנמצאים בחוץ לארץ".
כב' השופטת בינייש (כתוארה אז) החליטה בע.א. 6796/97 ברג נ' ברג- פד"י נ"ד (1):     
"במועד אשרור האמנה, הצהירה ממשלת ישראל כי: מדינת ישראל תביא, בכל הנוגע לסעיף 10 ס"ק (ב) ו-(ג) של האמנה להמצאתם של כתבי בי-דין, אך ורק, באמצעות הנהלת בית המשפט.... הנה כי כן ... מדינת ישראל לא ראתה להסתייג מהמצאה בהתאם לאמור בסעיף קטן 10(א) קרי המצאה באמצעות הדואר".... אשר על כן, ההמצאה שנעשתה במקרה שלפנינו באמצעות הדואר נעשתה כדין".

2.     יתר על כן, בפסיקה מאוחרת של בתי המשפט נקבע כי: "ארה"ב הינה צד לאמנת האג, אולם בניגוד לגרמניה, ארה"ב לא התנגדה להמצאת כתבי בי דין זרים לשטחה באמצעות הדואר" (רע"א 1056/10 קווי אשראי לישראל שירותים פיננסיים משלימים בע"מ נ' אליעד ( 20.7.2010), פסקה 20 בהחלטה; כן ראו - ע"א (ת"א) 1827/03 RAYTHEON COMPANY נ' אשבורן חברה לסוכנויות ומסחר בע"מ, תק-מח 2003(3), 13982 (1.9.2003)]
כך שניתן לבצע המצאה לחו"ל באמצעות דואר רשום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. המצאה לנתבע זר

 2. המצאה לעורך דין

 3. חריג לכלל ההמצאה

 4. המצאה מחוץ לתחום

 5. המצאה בשטחי הרשות

 6. ערובה להמצאת נכסים

 7. המצאה למורשה בחו''ל

 8. ערעור על המצאה כדין

 9. המצאה כדין לעורך דין

 10. דואר רשום חזקת מסירה

 11. אי המצאת אזהרה לחייב

 12. המצאת כתבי בי דין בפקס

 13. המצאה לכתובת לא עדכנית

 14. המצאה לחו"ל: כלל הידיעה

 15. המצאה למורשה של נתבע זר

 16. המצאת כתבי בי דין לחו''ל

 17. כלל הידיעה מול כלל ההמצאה

 18. המצאת כתב תביעה מחוץ לתחום

 19. המצאה למורשה בהנהלת עסקים

 20. כלל הידיעה מול כלל ההמצאה

 21. המצאה כדין - היעדרות מהבית

 22. המצאה לעורך דין של חברה זרה

 23. המצאת כתבי בי-דין לעורך דין

 24. המצאה למורשה בית דין לעבודה

 25. המצאת כתבי בית דין לריבון זר

 26. המצאה לחברה נכדה של חברה זרה

 27. תחליף המצאה בבית הדין לעבודה

 28. המצאה כדין לפי חוקי פלורידה

 29. המצאת כתבי בי דין ע''י עדכנית

 30. כלל הידיעה גובר על כלל ההמצאה

 31. המצאת כתבי בי דין למזרח הרחוק

 32. המצאה לתושב השטחים: כלל הידיעה

 33. בקשה לביטול היתר המצאה לחו''ל

 34. המצאה לחברה באמצעות חברה אחרת

 35. תחליף המצאת אזהרה לחברה בע''מ

 36. המצאת כתב תביעה נגד ארגון טרור

 37. המצאה לעורך דין שרק ניהל מו''מ

 38. המצאה למורשה של חברה זרה בישראל

 39. תנאים למתן היתר המצאה מחוץ לתחום

 40. היתר המצאת כתבי בי דין לאדם בחו''ל

 41. המצאת כתבי בי דין לארה"ב בדואר רשום

 42. המצאה לקרוב משפחה של אדם שגר בחו''ל

 43. האם פקע צו העיקול בשל העדר המצאה כדין ?

 44. פגמים טכניים בהמצאת כתב תביעה לאדם בחו"ל

 45. אי המצאת כתב התביעה ישירות לידי המשיב הפורמאלי

 46. מסירה אישית על ידי עורך דין בהוראת בית המשפט

 47. המצאת כתבי בי דין - בית המשפט לעניינים מנהליים

 48. האם עורך דין מורשה לקבלת כתבי דין של הלקוח שלו ?

 49. בקשה לביטול צו להמצאת כתב תביעה מחוץ לתחום השיפוט

 50. האם המצאה להורים של חייב בהוצאה לפועל נחשבת המצאה כדין ?

 51. האם מסירת כתב תביעה ללא טופס הזמנה לדין מהווה המצאה כדין ?

 52. לטענת התובע, המצאות חותמת החברה על מסמכי העברות קודמות לחו"ל

 53. טענו כי פסק הדין לא הומצא כדין, נודע להם במקרה במערכת "נט המשפט"

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון