כספי פוליסת הביטוח לא כלולים בעיזבון

כספי פוליסת הביטוח לא כלולים בעיזבון

עם פטירתו של המנוח שוב אין לו זכות בכספים אלו, והם בבעלותו של המוטב הרשום בפוליסה. לאור מצב משפטי זה אין לאדם הטוען לחלק בעיזבון המנוח יכולת לעתור לקבלת כספים אלו, מאחר והם אינם כלולים בעיזבון. כך למשל, אין כספי פוליסת הביטוח חשופים לתביעות נושים כנגד העיזבון (ר' ע"א 4377/04 גל גורן הולצברג נ' אביבה מירז ( 22.7.07). הזכות לקבלת תגמולי הביטוח לאחר פטירתו של המבוטח איננה זכותו של המבוטח אלא של המוטבים ועל כן הנושים אינם יכולים לבוא בתביעה כלפי המוטב (ר' הפ (חי') 58445-01-12 שלמה אפרים גוטליב נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ [ 10.11.13]).

בדומה לכך ניתן להקיש עקרון זה גם לגבי בת זוג של אדם שנפטר, בין אם מדובר באשתו ובין אם מדובר בידועה בציבור. זכאותה של בת הזוג של המנוח בכספי פוליסת הביטוח שנצברו במהלך החיים המשותפים של בני הזוג פגה ובאה אל קיצה עם מות המבוטח וכספי פוליסת הביטוח מוענקים למוטב או בהתאם להוראות הפוליסה. עקרון זה נובע מהרציונל העומד בבסיס החרגת כספים אלו מכלל העיזבון.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה מן העזבון

 2. תשלום למנהל עיזבון

 3. סילוק חובות העזבון

 4. האם ניתן לתבוע עזבון

 5. האם ניתן לתבוע עיזבון

 6. תביעת עזבון בגין תקיפה

 7. פיצוי לעזבון תאונה עם הרוגים

 8. זכות העיזבון לשנות הסכם מתנה

 9. תביעה נגד עזבון מעביד שנפטר

 10. אחריות יורשים לחובות העיזבון

 11. שעבוד מקרקעין ע''י מנהל עיזבון

 12. הסתלקות מעיזבון - נכסים בחו''ל

 13. תביעת העיזבון נבלעת בתגמולי המל"ל

 14. החזר כספים לבעל מן העיזבון של אשתו

 15. כספי פוליסת הביטוח לא כלולים בעיזבון

 16. היקף עיזבון: סמכות בית המשפט לענייני משפחה

 17. ניתן לחייב יורשים על חובות רק מתוך נכסי העזבון

 18. סמכות עניינית לביהמ"ש לענייני משפחה בתביעות עיזבון

 19. הסכם פשרה בין נאמן בפשיטת רגל של עזבון לבין משפחת הנפטר

 20. תביעתה של אלמנת המנוח בגין הפיצוי לו היא זכאית כתלויה וכן כיורשת ממחצית מעזבונו

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון