סמכות ביהמ"ש לסטות מסדרי דין וראיות מטעמי צדק

סמכות ביהמ"ש לסטות מסדרי דין וראיות מטעמי צדק

1.     סעיף 8 (א) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה - 1995, קובע כדלקמן:
"בכל ענין של דיני ראיות וסדרי דין, שאין עליו הוראה אחרת, לפי חוק זה, ינהג בית המשפט בדרך הנראית לו הטובה ביותר לעשיית משפט צדק; אין בהוראה זו כדי לגרוע מכללי חסיונות עדים או כללי ראיות חסויות."

2.     תקנה 258ב(ג) לתקנות סד"א קובעת כדלקמן (פרק כ'1: בית המשפט לענייני משפחה):
"בית המשפט רשאי לסטות מהוראות שבפרקים אחרים שבתקנות אלה, ולנהוג בדרך הנראית לו הטובה ביותר לעשיית משפט צדק; ואולם הוראה זו לא תחול על תובענה לפי חוק הירושה, תשכ"ה-1965, שעילתה אינה סכסוך בתוך המשפחה."

3.     הוראות אלו נועדו לסייע לביהמ"ש לענייני משפחה, להשתמש בסמכותו ולסטות מכללי הראיות או מסדרי הדין הרגילים, אם הוא סבור כי כך ייעשה משפט צדק. (ראה בר"ע 58/96 אדרי נ' אדרי תק-מח 96(3) 3522; בר"ע 84/96 שרוף נ' שרוף תק- מח 96(3) 3514).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגנת הצדק הסביר

 2. שיקולי צדק במשפט

 3. הגנה מן הצדק במשפט הפלילי

 4. הגנה מן הצדק דייר מוגן

 5. מהי טענת הגנה מן הצדק ?

 6. הגנה מן הצדק העדר שימוע

 7. סיכויי טענת הגנה מן הצדק

 8. הגנה מן הצדק בהליך פלילי

 9. אכיפה בררנית הגנה מן הצדק

 10. אי פינוי דייר למרות עילת פינוי

 11. התנהגות הנאשם בהגנה מן הצדק

 12. ניהול עסק ללא רישיון הגנה מן הצדק

 13. אי קיום צו בית משפט - הגנה מן הצדק

 14. פינוי דייר מוגן בעסק - סעד מן הצדק

 15. פרשת ויסות מניות הבנקים - הגנה מן הצדק

 16. בקשה לביטול כתב אישום מחמת הגנה מן הצדק

 17. ביטול כתב אישום הגנה מן הצדק תכנון ובניה

 18. סעד הגנה מן הצדק תכנון ובניה אכיפה בררנית

 19. סמכות ביהמ"ש לסטות מסדרי דין וראיות מטעמי צדק

 20. סעיף 149(10) לחוק סדר הדין הפלילי: הגנה מן הצדק

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון