נאמנות במקרקעין: נטל ההוכחה

נאמנות במקרקעין: נטל ההוכחה

הנטל לסתירת הרישום של הזכויות במקרקעין ולהוכחת הטענה כי הרישום אינו משקף את המצב האמיתי של הזכויות במקרקעין הוא נטל נכבד ביותר (ר' ה"פ 30380-04-10 (ניתן ביום 28.6.2011).

כך, הטוען לקיומה של נאמנות נושא בנטל השכנוע להוכחתה. לעניין מידת ההוכחה, כאשר מדובר בטענה לקיומה של נאמנות במקרקעין (לגביהם מתקיים רישום בפנקסים), אזי ללא מסמך בכתב ההסברים והראיות מצד התובע צריכים להיות משכנעים במיוחד. נטל הראיה להוכיח כי הרישום אינו משקף זכות בעלות אלא הוראתו בהסכם נאמנות שנערך בעל פה - הינו כבד ביותר (ע"א 2576/03 אהובה וינברג נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדים (ניתן ביום 21.2.07).

גם רמת ההוכחה הנדרשת לביסוס טענה לחוזה למראית עין היא רמת הוכחה גבוהה במיוחד (ר' ע"א 3725/08 ניסים חזן ואח' נ' אריק חזן (ניתן ביום 3.2.2011).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נאמנות פרטית

 2. מוסד הנאמנות

 3. נאמנות משתמעת

 4. חיוב אישי של נאמן

 5. הפרת חובת הנאמנות

 6. מיסוי ביטול נאמנות

 7. חובת הנאמנות של הבנק

 8. חובת הנאמנות של עובד

 9. חובת נאמנות של עובד מדינה

 10. החלפת מנהל קרן נאמנות

 11. מכירת נכסים ע''י נאמן

 12. בקשה לביטול מינוי נאמן

 13. חובת הנאמנות של מתווך

 14. חובת הנאמנות של אדריכל

 15. הסכם נאמנות למכירת חלקה

 16. חובת הנאמנות של עורך דין

 17. שליחות נאמנות - מה ההבדל

 18. ביטול החלטת נאמן לאשר חוב

 19. הוכחת יחסי נאמנות במקרקעין

 20. נאמנות במקרקעין: נטל ההוכחה

 21. בקשת נאמן לאישור הסדר נושים

 22. חיוב נאמן לתשלום בגין עבודה

 23. ביטול עיקול נכס שנרכש בנאמנות

 24. חובת הנאמנות של הבנק כלפי ערב

 25. החלטת נאמן לא להגיש תביעת חוב

 26. חובת ההנמקה של נאמן בתביעות חוב

 27. ערעור על החלטת נאמן להסדר מושלם

 28. התיישנות תביעה מכוח יחסי נאמנות

 29. התנגדות לשחרור כסף מחשבון נאמנות

 30. חובת הנאמנות של נושאי משרה בחברה

 31. פיצויים של קטין בנאמנות או להורים

 32. תביעת נאמן לחיוב אישי של דירקטורים

 33. עיכוב כספי נאמנות של לקוח עורך דין

 34. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת נאמן

 35. אישור להגשת תביעה אישית נגד נאמן להסדר נושים

 36. עיכוב ביצוע פסק דין הפקדת כספים בחשבון נאמנות

 37. חובת דיווח של עורך דין על חשבון הנאמנות של הלקוח

 38. דחיית תביעה בטענה להחזרת כסף שהופקד בנאמנות אצל עורך דין

 39. זכות נאמן בפשיטת רגל לעיין בתיק דין משמעתי לשכת עורכי הדין

 40. תביעה בגין הפרת חובת נאמנות - סעיף 16(א) (1) לכללי לשכת עורכי הדין

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון