האם אפשר למנוע מהגרושה להשתלט על הירושה של הילדים ?

האם אפשר למנוע מהגרושה להשתלט על הירושה של הילדים ?

בפסה"ד בת"ע (ת"א) 7355/89 ביקש המנוח למנוע בעד אשתו, שתהא בתוך זמן קצר גרושתו, את האפשרות ליהנות מרכושו, אם ילך לעולמו, בעוד בנם הנמצא בהחזקתה ובשליטתה הינו תינוק או ילד.

רצונו של המנוח למנוע בעד גרושתו להשתלט על עיזבונו הייתה באותה עת קריטית הואיל ואמו התגוררה בדירתו והפיכת בנו התינוק לבעלים של הדירה, בהיותו נתון בידי אמו, הייתה מסכנת את מגורי אמו של המנוח בדירה. על מנת למנוע מצב שכזה ציווה לבנו רבע מהדירה, מחצית לאמו ורבע לאחיו. עוד נקבע שבמות האם יעבור חלקה לאח ואילו במות האח יעבור חלקו לאם.

כ-22 שנים לאחר חתימת הצוואה עמד הבן מול בנותיו של האח, אשר תבעו 3/4 מהעיזבון. ביהמ"ש קבע בוודאות שעל פי הראיות שבפניו לא העלה המנוח על דעתו ביום פטירתו שבנו לא יירש את כל עיזבונו. נקבע שהצוואה אשר נועדה להבטחת שליטת אמו או אחיו של המנוח בדירה איבדה את טעמה ותכליתה, היא אינה משקפת את רצונו האחרון של המנוח ואינה תקפה עוד.

גם במקרה זה הציב ביהמ"ש שאלה שניתן היה להציב למנוח בעת כתיבת הצוואה: "בהגיע זמן קיומה בהיות בנך בגיר, התחפוץ לזכות בעיזבונך את בנות אחיך או שמא יזכה בו בנך?" והשיב כב' השופט שטרוזמן "אין לי ספק שהוא היה אומר: "את בני ובלבד שליבו לא ירחק ממני".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. יורשים חוקיים

 2. שלילת זכות ירושה

 3. ירושה של תושב חוץ

 4. ירושה של אדם ערירי

 5. האם יורשים חובות ?

 6. סעיף 49 לחוק הירושה

 7. סעיף 26 לחוק הירושה

 8. יורש שמת לפני המוריש

 9. סכסוך ירושה בין אחים

 10. סעיף 147 לחוק הירושה

 11. חזרה מהסתלקות מירושה

 12. רישום ירושה של שכירות

 13. הסתלקות מירושה שלא בכתב

 14. חוב מביטוח לאומי בירושה

 15. סכסוך בין האחים על הירושה

 16. ירושה של פיצויים מגרמניה

 17. השלמת הכנסה: הכנסות מירושה

 18. האם זכות חניה עוברת בירושה

 19. סמכות עניינית בענייני ירושה

 20. תקנות הירושה - אגרות הרשם לעניני ירושה

 21. האם דיירות מוגנת עוברת בירושה

 22. סעד זמני לפי סעיף 77 לחוק הירושה

 23. דיון בדלתיים סגורות ענייני ירושה

 24. זכרון דברים לחלוקת ירושה בין אחים

 25. אי ציון שמות נהנים בחשבון - ירושה

 26. האם הבנק יכול לתבוע יורשים על חובות ?

 27. האם סעיף ויתור על ירושה בהסכם הוא חוקי ?

 28. סמכות בית משפט בתביעות על ירושת כספי ביטוח

 29. סמכות עניינית בתביעה על ירושה של כספי ביטוח

 30. זכויות אחים למחצה לירושה של כספי פוליסת ביטוח

 31. זכאות ידועה בציבור לירושה של כספי פוליסת ביטוח

 32. סמכות בית המשפט לדון בענייני ירושה של מוסלמים

 33. האם אפשר למנוע מהגרושה להשתלט על הירושה של הילדים ?

 34. זכות ירושת כספי פוליסת ביטוח: גרושה או ידועה בציבור ?

 35. לביהמ"ש משפחה אין סמכות בתביעת ירושת כספי פוליסת ביטוח

 36. תביעה של הבנק נגד יורשים על הלוואה של אדם שנפטר שלא שולמה

 37. מצב נפשי (מנטלי) של כותב צוואה עילה לביטול צוואה: סעיף 26 לחוק הירושה

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון