ביטול צוואה בגלל גירושין: האם גירושין מבטלים צוואה ?

ביטול צוואה בגלל גירושין: האם גירושין מבטלים צוואה ?

בת.עז. י-ם 4/69 פסקים (מחוזיים) ס"ט, קבעה כב' השופט מרים בן פורת שאין להסיק ביטול צוואה מכללא מסכסוכים או מיחסים מתוחים בין המצווה לבין המוטב או משינויים החלים אחרי עשיית הצוואה.

עם זאת ביהמ"ש לא הוציא מכלל אפשרות שהדבר יהיה אפשרי כאשר תוכן הצוואה או פירושה מורים אחרת. אני מפנה בעניין זה להסתמכות ביהמ"ש על דברי ההסבר להצעת חוק הירושה (עמ' 56 לפסה"ד). באותו מקרה לא שם המצווה את הדגש על היות המוטבת אשתו בשעת מותו אלא רק תיארה כאשתו, בין שאר פרטי הזיהוי.

מעצם תיאורה כאשתו בשעת עריכת הצוואה לא מצאה השופטת שאומד דעתו הייתה שהצוואה תבוטל במקרה של גירושין. באותו מקרה היה המנוח נשוי לרעייתו במשך כ-20 שנה. את הצוואה לזכותה ערך כ-8 שנים לפני שהתגרש ממנה. אחרי גירושיו המשיך המנוח להתגורר בדירתה כשבועיים עד כניסתו למושב זקנים, שם נפטר כחודש ומחצה לאחר הגירושין.

הצוואה הייתה בארון שאליו הייתה למנוח גישה חופשית והוא לא עשה דבר כדי להשמידה או לבטלה. לא היו למנוח ילדים והיחסים בינו לבין גרושתו היו תקינים, קבלת פרשנות המתנגדים באותו מקרה הייתה גורמת לכך שהצוואה הייתה מתבטלת ואחיו היה היורש היחיד של כל רכושו, שכן הגרושה נקבעה בצוואה כזוכה הבלעדית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אשם בגירושין

 2. כנות תביעת הגירושין

 3. חלוקת דירה בגירושים

 4. התפטרות עקב גירושין

 5. משק בית משותף עם גרושה

 6. פסק גירושין במשפט העברי

 7. כמה עולה עורך דין גירושין

 8. מסרב להתגרש ישלם פיצויים כספיים

 9. תביעה להחזר ארנונה בהליך גירושין

 10. זכאות הבעל לחסכונות האישה בגירושין

 11. כריכת בעלות על רכוש בתביעת גירושין

 12. כיבוד הערכאות: חוסר כנות בהגשת תביעת הגירושין

 13. כמה עורך דין לוקח על גירושים בבית הדין הרבני ?

 14. זכות לקבלת כספי פוליסת ביטוח בהסכם ממון / גירושין ?

 15. שינוי מקום מגורים לאחר גירושין ללא הסכמת ההורה השני

 16. ביטול צוואה בגלל גירושין: האם גירושין מבטלים צוואה ?

 17. האם אפשר לבקש צו מניעה נגד שינוי מקום מגורים לאחר גירושין ?

 18. הסכם גירושים פיקטיבי - העברת נכסים על שם האישה כדי להתחמק מחובות

 19. תביעת פינוי דייר בדיור הציבורי בעקבות איבוד זכאותו לדיור ציבורי עקב גירושין

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון