"ירושת" ביטוח חיים במקרה של גירושין

"ירושת" ביטוח חיים במקרה של גירושין

פסה"ד בע"א 138/74 עסק בקביעת נהנים בביטוח חיים.

באותו מקרה דובר בחלל מלחמת יום הכיפורים, אשר נפל כשהוא נשוי לאשתו השנייה ואב לילדה מאשתו הראשונה ולשלושה ילדים מאשתו השנייה. בפוליסת הביטוח קבע המנוח את הנהנה באופן הבא: "אשת המבוטח דינה אם היא בחיים, אחרת בת - שבע ". (בת שבע הייתה בתו).

לאחר ציון הנהנים בפוליסה נפרד המנוח מאשתו בגירושין, התחתן עם אישה אחרת ונולדו לו ממנה 3 ילדים. עם נפילתו התעוררה השאלה מי זכאי לכספי ביטוח החיים. הואיל והמנוח ציין במפורש את שם אשתו לשעבר, דינה, לא ניתן היה לזכות את אשתו השנייה ועל כן ביקש בית המשפט לבחון את כוונת המנוח בעשיית הביטוח. נקבע שנקיבת שמה של דינה הייתה עניין מקרי.

דינה הייתה אשתו של המנוח בעת עשיית הביטוח ואליה התכוון, מפני שלא העלה על דעתו שיגרש אותה ויישא אחרת תחתיה. בית המשפט הציב שאלה שניתן היה להציב למנוח במעמד כתיבת שמות הנהנים: "נניח שפלונית תהא אשתך בהגיע זמן הפרעון, התחפוץ לזכות אותה או שמא תזכה דינה גרושתך".

למרות שתשובת המנוח הייתה ברורה לא מצא ביהמ"ש דרך להחליף את שמה של הגרושה בשמה של האלמנה וכספי הביטוח נכללו בעיזבון המנוח ובסופו של דבר הנהנים מסכום הביטוח היו אלמנתו וארבעת ילדיו. הצמדות דווקנית לשם הנהנית בפוליסה הייתה גורמת לכך שסכום הביטוח היה נופל לידי גרושתו, ממנה נפרד שלוש שנים לפני נפילתו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ביטוח חיים

 2. אדם נעדר - ביטוח חיים

 3. עמלות סוכן ביטוח חיים

 4. העדר ביטוח חיים למשכנתא

 5. תביעה ביטוח חיים למשכנתא

 6. ביטוח חיים בתקופת השואה

 7. רצח במשפחה - ביטוח חיים

 8. ביטוח חיים - חובת הגילוי המוקדם

 9. התיישנות פוליסת ביטוח חיים

 10. אוטם שריר הלב - ביטוח חיים

 11. אי גילוי מידע מהותי ביטוח חיים

 12. אי אישור ביטוח חיים לפני פטירה

 13. מוות לפני כניסת ביטוח חיים לתוקף

 14. תקופת אכשרה ביטוח חיים מחלות קשות

 15. "ירושת" ביטוח חיים במקרה של גירושין

 16. דמי ביטוח חיים קבוצתי לעיזבון המבוטח

 17. רשלנות בעריכת פוליסת ביטוח חיים קבוצתי

 18. ביטוח חיים למשכנתא - הסתרת מצב בריאותי

 19. ביטוח חיים - תאונת דרכים עקב נהיגה בשכרות

 20. ניכוי פרמיית ביטוח חיים מהמשכורת ללא אישור

 21. עיקולים על פוליסת ביטוח חיים עם מרכיב חיסכון

 22. מוטב פוליסת ביטוח חיים גרושה או ידועה בציבור

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון