האם ילד שמסרב להיפגש עם האב יכול לקבל מזונות ?

האם ילד שמסרב להיפגש עם האב יכול לקבל מזונות ?

1. בתובענה שבפני עתר התובע לביטול מזונותיה של הנתבעת- בתו.

2. הנתבעת מתגוררת יחדיו עם אמה.

3. התובענה הוגשה ביום 09.06.13 עת היתה הנתבעת כבת 15 שנה. כיום הנתבעת כבת 16 ושלושה חודשים.

4. ביום 28.01.14 הגישה העו"ס לסדרי דין תסקיר ביחס לתובענה וכן הגישה תסקיר משלים ביום 25/6/14.

5. ביום 24.10.13 נפגשתי עם הקטינה בלשכתי בנוכחות עו"ס מיחידת הסיוע.

6. בעקבות פגישתי עם הקטינה בלשכתי, הודיעה הקטינה לעו"ס יחידת הסיוע ביום 24/10/13 כי היא מסכימה להיפגש עם אביה- התובע בנוכחות המטפל מר ___.

בעקבות הודעת הקטינה, החלו התובע והקטינה להיפגש אצל מר ___.7. בדיון שהתקיים ביום 8/7/14 נתנו באי כוח הצדדים את הסכמתם כי יקבע דיון בנוכחותו של מר ___.

8. בדיון שהתקיים ביום 13/7/14 בנוכחותו של מר ___, שכאמור נרתם למהלך ע"פ בקשת הקטינה עצמה, עלתה תמונה קשה ועגומה של סרבנות קשר מצידה של הקטינה.

9. בהודעת ב"כ הנתבעת מיום 26.07.14 ובהמשך להחלטתי מיום 13.07.14 הודיעה הנתבעת כי היא מודה למר ___על עזרתו בהסדרת הפגישות אך היא איננה מבקשת כי הוא יתייצב בשנית לדיון הקבוע ליום 18.09.14.

10. ביום 26/7/14 הגיש ב"כ הנתבעת בקשה כי בית המשפט ייפגש בשנית עם הקטינה, אולם בתגובתו מיום 26/8/14 התנגד ב"כ התובע לבקשה ועתר לקבלת החלטה אופרטיבית.

11. נוכח אשר בה בפני עד כה, ונוכח פגישתי עם הקטינה ביום 24.10.13, לא מצאתי מקום להיפגש בשנית עם הקטינה וסבורני כי הגיעה העת למתן החלטה בעניין מזונותיה של הקטינה ולקשור מזונות אלו עם הסדרי הראיה.

12. כאמור הקטינה כיום הינה כבת 16 שנים ושלושה חודשים, ולאחר שעיינתי באשר הוגש בתיק, ואף נפגשתי עם הקטינה, ושמעתי את דבריו הקשים של מר ___בכל הקשור לסרבנותה של הקטינה לקשר עם אביה, חוששני כי אין מנוס אלא להתנות את תשלום מזונותיה במפגשים עם אביה.

13. חרף העובדה כי הקטינה טרם בגרה, הרי שסבורני כי לאור גילה כיום עליה לשאת בתוצאות סרבנותה, ועליה להבין כי סרבנות זו משליכה באופן ישיר על מזונותיה.

כמו כן, אין בטענות שהעלתה הקטינה בפני בפגישה בלשכתי כדי שהדבר ימנע מאביה את זכותו הטבעית להיפגש עמה אף במתכונת מצומצמת.

14. חיובו של אב במזונות ילדיו, ובמיוחד בגילה של הקטינה, אינו חיוב אבסולוטי. כנגד חובו של אב במזונות ילדיו קיים חובת "כיבוד אב ואם" וקיום הסדרי ראיה.


15. אשר על כן , הנני מורה כדלקמן:

א. הקטינה תיפגש עם אביה- התובע אחת לשבוע בימי ד' בין השעות 18:00-20:00.

ב. המפגשים בין הקטינה לבין אביה יתקיימו בקניון

ג. בגין כל מפגש אשר לא יתקיים בעטיה של הקטינה, יהא התובע פטור מתשלום רבע ממזונותיה החודשיים בגין אותו חודש בו לא יתקיים אותו מפגש.

16. למען הסר ספק נקבע להמשך דיון ליום 18.09.14 בשעה 14:00 וזאת בהמשך להחלטתי מיום 13.07.14.

17. כולי תקווה כי החלטתי הנ"ל תגרום למפגשים חיוביים בין הקטינה לבין אביה בפרק הזמן הקצר שנותר לקטינה עד לבגרותה , ואף לאחר מכן.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מזונות לבעל

 2. מזונות בן מורד

 3. מזונות עונשיים

 4. דין קדימה מזונות

 5. גובה מזונות קטין

 6. מזונות מפושט רגל

 7. כריכת מזונות אישה

 8. מזונות אישה שבגדה

 9. הבטחת תשלום מזונות

 10. ניכוי תשלום מזונות

 11. הגדלת מזונות ילדים

 12. הפסקת תשלום מזונות

 13. שלילת מזונות ילדים

 14. תביעת אבהות ומזונות

 15. שינוי גובה המזונות

 16. תביעה להפחתת מזונות

 17. אי תשלום מזונות קטין

 18. עורך דין מזונות

 19. תביעה להקטנת מזונות

 20. ערעור על גובה מזונות

 21. מזונות נוצרים קתולים

 22. מזונות מהעזבון לגרושה

 23. מזונות ילדים עד גיל 15

 24. מתי מפסיקים לשלם מזונות

 25. תביעה על פי חוק המזונות

 26. תביעה למזונות מן העזבון

 27. מזונות ילד מחוץ לנישואין

 28. צאי מעשה ידיך במזונותיך

 29. ערעור על פסק דין מזונות

 30. התחייבות לא לתבוע מזונות

 31. הפחתת מזונות לגבר מובטל

 32. טענת פרעתי מזונות ילדים

 33. ערעור בנושא הפחתת מזונות

 34. בקשה לחייב במזונות זמניים

 35. תביעה להגדלת מזונות קטין

 36. הקטנת מזונות שינוי נסיבות

 37. תביעת מזונות על ידי הילד

 38. הפחתת מזונות מביטוח לאומי

 39. תביעת הבעל להפחתת מזונות

 40. מזונות לאישה מבוגרת בת 70

 41. הכנסות הגרוש לצורך מזונות

 42. מזונות אישה שעזבה את הבית

 43. הבטחת תשלום מזונות לגרושה

 44. קיזוז מזונות מביטוח לאומי

 45. תביעת אב להפחתת מזונות בנו

 46. ערעור על מזונות נמוכים מדי

 47. פריסת חוב מזונות בתשלומים

 48. תביעת מזונות לארבעה ילדים

 49. פסיקת מזונות זמניים בערעור

 50. מזונות בני זוג לא מאותה דת

 51. ערעור על גובה מזונות ילדים

 52. שינוי פסק דין לתשלום מזונות

 53. מזונות קטינים להורים מוסלמים

 54. מזונות לילד שהוריו לא נשואים

 55. ערעור על גובה מזונות זמניים

 56. פסק דין מזונות נגד תושב חוץ

 57. ערעור על גובה מזונות קטינים

 58. ערעור על פסיקת מזונות זמניים

 59. ערעור על מזונות זמניים נמוכים

 60. הפחתת מזונות עקב שינוי נסיבות

 61. מזונות אישה מכוח הסכם שלום בית

 62. הסכמה בהתנהגות לא לשלם מזונות

 63. הצמדה על מזונות מול שחיקת השכר

 64. מזונות ילדים לאישה ממשפחה עשירה

 65. מזונות לילד שנולד מחוץ לנישואין

 66. צו עיכוב יציאה מהארץ בתיק מזונות

 67. תשלום מזונות לילד מחוץ לנישואין

 68. מזונות ילדים שמסרבים לבקר את האב

 69. הוצאות ביטוח רפואי - מזונות ילדים

 70. פסק דין בהעדר הגנה בתביעת מזונות

 71. הבטחת תשלום מזונות בבית הדין השרעי

 72. הפחתת מזונות ילדים עקב ירידה בהכנסה

 73. כריכת מזונות ילדים בבית הדין הרבני

 74. שינוי סכום המזונות עקב שינוי נסיבות

 75. האם אישה יכולה לקבל מזונות זמניים ?

 76. פסיקת מזונות ילדים בלבד - לא לאישה

 77. מזונות מביטוח לאומי - מגורים בחו''ל

 78. תביעת מזונות של האישה והילדים נגד האב

 79. הגדלת מזונות בגלל פיטורי האישה מהעבודה

 80. תביעת מזונות נגד יהודי תושב ואזרח חוץ

 81. הסמכות הבין לאומית בתביעת מזונות ומדור

 82. כריכת תביעת מזונות קטין בתביעת גירושין

 83. הגשת תביעת גירושין במטרה למנוע תביעת מזונות

 84. הקפאת מזונות עקב סירוב הילדים להיפגש עם האב

 85. הגשת תביעת מזונות מוסלמים בבית המשפט המחוזי

 86. הפחתת מזונות זמניים עוד לפני שהצדדים התגרשו ?

 87. האם ילד שמסרב להיפגש עם האב יכול לקבל מזונות ?

 88. עיכוב דיון בתביעת מזונות עד סיום תביעת גירושין

 89. תביעה אישית נגד רו"ח שהגיש חוות דעת בעניין מזונות

 90. האם אפשר להגדיל מזונות לאחר פסק דין לפי הסכם בין הצדדים ?

 91. תביעת מזונות לבית המשפט בטרם הסתיים הדיון בבית הדין הרבני

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון