מועד הקרע בין בני זוג

מועד הקרע בין בני זוג

בבחינת מועד הקרע בין בני זוג יש לייחס משקל לאיכות הקשר וחיי הזוגיות בין בצדדים, אך סבורני כי העדרם של חיי זוגיות מליאים, אינו שולל חיי שותפות. במהלך תקופה זו ועל אף הסכסוכים שפקדו חיי הצדדים, לא שוכנעתי ולא התרשמתי כי ארע קרע או פירוד של ממש בין הצדדים, או הייתה "שבירת כלים" מוחלטת, שאחריהם הצדדים התנהלו כזרים אחד לשני ובפירוד מוחלט. ראיה היא כי אחרי המשברים, המסגרת המשפחתית לא התפרקה והם המשיכו בניהול חיים משותפים תחת אותה קורת גג, קיום יחסי מין וניהול משק בית כיחידה כלכלית אחת, כבעבר.

בהקשר אפנה לתמש 38559-05-11 (שם חל חוק יחס ממון) נקבע, כי:
" אותו"מועד" אחריו אנו תרים צריך שיצביע באופן ברור על "קרע שאינו ניתן לאיחוי",על "שבירת כלים" מוחלטת, רגע ממנו אין חזרה ותקומה למערכת הזוגית של הצדדים,רגע אשר ממנו והלאה יהא ברור כי בני הזוג נוהגים בניהם כמנהג זרים - "שלי שלי ושלך שלך". ....."

באותו ענין מפנה בית המשפט לתיאור מועד הקרע ע"י דייני בית הדין הרבני האיזורי בתל אביב (תיק 2145-21-1 -פלוני נ' פלונית :.."טיבו של קרע, שקודם לו החלשת וניוון המיתרים - היוצרים את הקשר - עד ליצירת הקרע. לעתים, עולה ארוכה ומרפא לניוון זה ואינו מגיע לכלל קרע ואף אם החל להיקרע יכול שמתאחה. לעתים, הניוון הינו סופני ולא ניתן לריפוי והקרע אינו ניתן לאיחוי"


בע"א 809/90 נקבע :
"ברבים מן המקרים, הפירוד הממשי, שבו עוזב אחד הצדדים את הבית, הוא המעיד על קצה של כוונת השיתוף ברכוש. בדרך כלל מועד זה הוא המועד הקובע לצורך חלוקת הרכוש המשותף.אך בענייננו נקבע, בצדק, מועד הגשת התביעה כמועד הקובע. אז נתנה המשיבה ביטוי מפורש לרצונה להפסיק את השיתוף, שקיומו תלוי ברצונם של שני הצדדים".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מועד הקרע בין בני זוג

 2. הרשאת חתימה בין בני זוג

 3. הברחת נכסים בין בני זוג

 4. התפטרות עקב מחלת בן זוג

 5. סכסוך עם בן הזוג של עובד

 6. בקשה לאשרת כניסה לבן זוג

 7. שיתוף בחובות בין בני זוג

 8. דמי שימוש ראויים בין בני זוג

 9. ערעור על הרשעה בתקיפת בן זוג

 10. תביעה לשמירת זכויות בין בני זוג

 11. ביטול מכירת בית של בני זוג שהתגרשו

 12. תניית בוררות בהסכם פירוד בין בני זוג

 13. חישוב הכנסה של בני זוג בעלי עסק משותף

 14. בני זוג נשואים שעובדים במקום עבודה אחד

 15. בדיקת נישואים במסגרת הסדרת מעמד לבן זוג

 16. דיווח על פעילות חריגה בחשבון בנק של בן זוג

 17. דוגמא לסעיף בוררות ב"הסכם פירוד" בגין בני זוג

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון