מתי ממנים אפוטרופוס ?

מתי ממנים אפוטרופוס ?

סעיף 33(א)(4) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, מקנה לבית המשפט סמכות למנות אפוטרופוס לאדם שאינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך או מוכן לדאוג להם במקומו.

הפסיקה העוסקת בפרשנות הביטוי "אינו יכול לדאוג לענייניו" אשר בסעיף המדובר, קבעה כי מדובר באי יכולת פיזית או מנטלית הניתנת להוכחה עובדתית, והפוגעת ביכולתו של אדם לממש את האוטונומיה שלו.

כן נקבע בפסיקה לאורך השנים, כי מינוי אפוטרופוס לאדם מהווה פגיעה באוטונומיה שלו ולאור ההכרה בכבוד האדם וחירותו, לא בנקל תיעשה פגיעה זו.
ראו: ב' קראוס, כשרות משפטית ואפוטרופסות קטינים- פסולי דין-חסויים (כרך א', תוספת עשירית), עמ' 239 ( א-8).

הפסיקה התמודדה עם שאלת תוקפן של פעולות חסוי אשר מונה לו אפוטרופוס על פי הוראת סעיף 33(א)(4) לחוק, מחמת שאינו מסוגל לדאוג לענייניו.

מתי יש למנות אפוטרופוס ?

33. (א) בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס -

(1) לקטין ששני הוריו מתו או שהוכרזו פסולי-דין או שהאפוטרופסות לקטין נשללה מהם לפי סעיף 27, או הוגבלה לפי סעיף 29 או שהם אינם מסוגלים למלא כלפי הקטין את חובותיהם לפי הפרק השני או שהם נמנעים, ללא סיבה סבירה, מלמלא את חובותיהם האמורות, כולן או מקצתן;

(2) לקטין - בנסיבות האמורות בסעיף 28 או בסעיף 29;

(3) לפסולי-דין;

(4) לאדם אחר שאינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לעניניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו;

(5) לאדם שאין עדיין אפשרות לזהותו;

(6) לעובר.

(ב) בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם יכול שתוגש בידי בן זוגו או קרובו או בידי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מינוי אפוטרופוס

 2. פקיעת האפוטרופסות

 3. אפוטרופסות משותפת

 4. התפטרות אפוטרופוס

 5. סמכויות אפוטרופוס

 6. תביעה נגד אפוטרופוס

 7. חובות של אפוטרופוס

 8. מתי צריך אפוטרופוס ?

 9. מתי ממנים אפוטרופוס ?

 10. ביטול מינוי אפוטרופוס

 11. חובות הורים אפוטרופוסים

 12. אפוטרופסים לניצולי שואה

 13. מתי יש למנות אפוטרופוס ?

 14. מי יכול להיות אפוטרופוס

 15. מינוי אפוטרופוס לנכה צה"ל

 16. תביעה נגד האפוטרופוס הכללי

 17. פיצויים בגין אפוטרופסות בתאונות דרכים

 18. יחסי עובד מעביד האפוטרופוס הכללי

 19. מכירת נכס של קטין ע''י אפוטרופוס

 20. מוות של אחד ההורים - מי האפוטרופוס

 21. מוות של שני ההורים - מי האפוטרופוס

 22. תביעת יורש בגין נכס שניתן לאפוטרופוס

 23. העברת בעלות במקרקעין ע''י אפוטרופוס

 24. בקשה למינוי אפוטרופוס על חולה אלצהיימר

 25. האם מינוי אפוטרופוס פוגע בכבוד האדם וחירותו ?

 26. האם פעולה של חסוי ללא הסכמת האפוטרופוס תקפה ?

 27. מינוי אפוטרופוס לבעל דין במסגרת תביעה אזרחית

 28. בקשה של ההורים (אפוטרופסים) להפסיק תביעה של קטין

 29. בקשה למינוי אפוטרופוס בגלל ניסיון להשתלט על רכוש האב

 30. אפוטרופוס גירושין - מי אפוטרופוס קטין לאחר גירושים של ההורים

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון