האם אפשר לקבל צו הגנה עקב סכסוך הנובע מעבירה פלילית ?

האם אפשר לקבל צו הגנה עקב סכסוך הנובע מעבירה פלילית ?

1. בפני בקשה שהגיש המבקש כנגד המשיבים – ילדיו על פי החוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א – 1991.

2. לטענת המבקש כמפורט בדיון איימו עליו המשיבים מאחר ונישא לאשה נוספת.

בדיון היום טענו המשיבים כי לא איימו על אביהם.

3. לאחר ששמעתי את הצדדים, ובשים לב לכך כי המבקש אישר בפניי כי מקור הסכסוך בינו ובין המשיבים הנו נישואיו הנוספים לאשה נוספת, מצאתי לנכון לדחות את הבקשה.

4. בהתאם לסעיף 3 לחוק למניעת אלימות במשפחה רשאי בית המשפט ליתן צו הגנה במקרים המפורטים באותו סעיף. יוצא איפוא כי על פי לשון החוק הרי שמתן צו הגנה נתון לשיקול דעתו של בית המשפט.

5. כידוע ריבוי נישואין מהווה עבירה פלילית על פי סעיף 176 לחוק העונשין, וכאמור המבקש אישר בפניי כי נישא לאשה שניה וכי זהו מקור הסכסוך בינו ובין המשיבים.

6. סבורני כי בנסיבות אלו בהן מקור הסכסוך הנו תוצאה של עבירה פלילית שעבר המבקש עת נישא בנישואין שניים, נשמטה מתחת רגליו של המבקש האפשרות לפנות לבית המשפט במתן סעד על פי החוק למניעת אלימות במשפחה.

7. הרחקת ילדיו של המבקש מהבית בנסיבות בהן המבקש ביצע עבירה של ריבוי נשים יש בה כדי להעביר מסר שגוי לטעמי כי בית המשפט יתן סעד והגנה לאלו אשר אינם מכבדים את חוקי המדינה.

8. אשר על כן, הנני דוחה את בקשתו של המבקש למתן צו הגנה.


כמובן שאין בהחלטתי זו כדי לחסום את דרכו של המבקש לנקוט בהליך משפטי אחר ומתאים שלא על פי החוק למניעת אלימות במשפחה.

9. לפנים משורת הדין אינני מחייבו בהוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ריב על חלוקת חצר

 2. סכסוך על קו חלוקה

 3. הגדרת סכסוך עבודה

 4. סכסוך עבודה מצילים

 5. סכסוך בין בעלי מגרש

 6. סכסוך שכנים על חניה

 7. סכסוך מקרקעין חניון

 8. סכסוך גבולות בבני ברק

 9. עורך דין סכסוכי שכנים

 10. סכסוך בין שוכרים במשותף

 11. סכסוך בין מנהלים בחברה

 12. הגדרת סכסוך בתוך המשפחה

 13. סכסוך עסקי בין בני משפחה

 14. סכסוך בין בעלי בתים שכנים

 15. סכסוך על חשמל בדירה שכורה

 16. שיפוץ בית - סכסוך על המחיר

 17. אישור פסק בורר סכסוך במשפחה

 18. בקשה לבניית בית במסגרת סכסוך בעלות

 19. בקשה לביטול הכרזה על סכסוך עבודה

 20. עקרון רציפות הדיון בסכסוכי עבודה

 21. הגנת ''אמת דיברתי'' בסכסוך משפחתי

 22. פיטורים בגלל סכסוך עם אשתו של הבוס

 23. סכסוך בין שכנים בגין בניה לא חוקית

 24. גרירת בג"ץ לסכסוכים כספיים עם המדינה

 25. טענה להוצאת דברי לשון הרע במהלך מריבה

 26. טען כי פוטר בשל סכסוך בינו לבין עובד אחר

 27. סכסוך מתמשך בין בעלי הזכויות בחלקות צמודות

 28. סכסוך עקב כשלון במשא ומתן בנוגע לקניית דירה

 29. פיצוי בגין נזקי גוף בעקבות תקיפה בעקבות סכסוך שכנים

 30. סכסוך בין בעלי חנויות במרכז מסחרי לגבי הרכוש המשותף

 31. נטען כי הסכסוך אינו בר בוררות לפי סעיף 3 לחוק הבוררות

 32. פסק הדין לא שם קץ לסכסוך והצדדים המשיכו לנהל משא ומתן

 33. האם אפשר לקבל צו הגנה עקב סכסוך הנובע מעבירה פלילית ?

 34. פשיטת רגל עקב יבוא כושל של בקר מאוסטרליה וסכסוך בין השותפים

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון