באילו מקרים אפשר לקבל צו הגנה מפני בן משפחה ?

באילו מקרים אפשר לקבל צו הגנה מפני בן משפחה ?

סמכות בית המשפט לענייני משפחה לתת צו הגנהבפניי בקשה למתן צו הגנה על פי החוק למניעת אלימות במשפחה תשנ"א- 1991 (להלן- "החוק") אשר הוגשה על ידי משטרת ישראל, הבקשה הוגשה במעמד צד אחד בלבד (נציג משטרת ישראל) ובפני שופט תורן של בית המשפט לענייני משפחה.
בבקשה עותר המבקש לצו אשר יורה למשיבה לקיים קשר עם גורמי הרווחה של עיריית רמלה ולהימצא במקלט וזאת, כפי שהוצע על ידי שירותי הרווחה, ולפרק הזמן הנדרש להבטחת שלומה ובטחונה.
העילה לבקשה הינו מידע מודיעיני שהוצג בפניי המצביע על הסכנה המוחשית לחייה של המשיבה בשל נסיבות שפורטו במזכר החסוי.
בבקשה מפורט כי המבקש סבור כי יש סמכות לבית המשפט לתת את הצו כנגד המשיבה לאור המפורט בסעיף 2 (ב') לחוק.


דיון


ראשית אקבע כי לצערי דין הבקשה להידחות על הסף וזאת מאחר ובית המשפט לא הוסמך על ידי המחוקק לתת צו הגנה כנגד מי שמוגדר המוגן דהיינו מי ששלומו הגופני או חייו מצויים בסכנה בשל התנהלות מי מבני משפחתו, ואפרט.
בסעיף 3 לחוק נקבע כי לבקשת תובע משטרתי רשאי בית המשפט לתת צו הגנה וזאת כנגד בן המשפחה שלגביו התקיימו אחת העילות המפורטות בחוק: נהג באלימות כלפי בן משפחתו, התנהגותו נותנת בסיס סביר להניח כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו, או הוא התעלל התעללות נפשית בבן משפחתו.
לפיכך, אין ולא יכול להיות ספק כי הסמכות של בית המשפט במסגרת החוק הינה לתת צווים כנגד בן המשפחה התוקפן, צווים הכוללים גם כל הוראה הדרושה, לדעת בית המשפט, להבטחת שלומו ובטחונו של בן המשפחה המוגן (סעיף 2 (ב) לחוק המוזכר בבקשה).
ואולם, כתנאי למתן צו שכזה דרוש כי יינתן צו הגנה כנגד התוקפן, ולא כנגד המוגן (במקרה זה המוגנת), ואין בית המשפט יכול לחייב את המוגן לפעול בדרך כשלהי להבטחת שלומו שלו, גם אם סבורים כל הגורמים הרלוונטיים כי בסירובו זה של המוגן לפעול בהתאם למוצע כל הגורמים המטפלים יש משום סיכון חיים חמור.
יש להעריך את מאמצי משטרת ישראל להביא בפני המשיבה את חומרת הסכנה הנשקפת לחייה, עד כדי פנייה זו לבית המשפט, ואולם בית המשפט לא הוסמך על ידי המחוקק להגן על חייו של אדם בגיר, הבריא בנפשו, בניגוד לרצונו.
טוב תעשה המשיבה אם תשקול מיוזמתה להיענות להצעת משטרת ישראל ושירותי הרווחה לעבור למסגרת מוגנת, ואולם אין בסמכות בית המשפט לחייבה לעשות כן גם לאור זכותה החוקתית על חייה וגופה, זכות הכוללת גם את הזכות לסיכון עצמי היכול להביאה גם עד לאיבוד חייה.
לפיכך, בהעדר סמכות להיעתר לבקשה הבקשה נדחית ואולם אני מורה כי העתק החלטה זו יועבר גם למשיבה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הזכות לחיי משפחה

 2. הצהרת בעלות ווקף משפחתי

 3. סרבנות קשר - דיני משפחה

 4. ביטול הענקה לקרובי משפחה

 5. ההליך המדורג איחוד משפחות

 6. איחוד משפחות - אזרח ירדני

 7. פיצויים בגין עזרת בן משפחה

 8. עבודה מועדפת אצל קרוב משפחה

 9. בקשה לאיחוד משפחות אשרת ביקור

 10. בקשה לאיחוד משפחות משרד הפנים

 11. בקשה לאיחוד משפחות אזרח ירדני

 12. איחוד משפחות - שיקולי ביטחון

 13. עיכוב בטיפול בקשה לאיחוד משפחות

 14. המלצת השב''כ בעניין איחוד משפחות

 15. זכויות משפחת מתנדב במשמר האזרחי שנפטר

 16. העברת זכויות בדירת מגורים - דיני משפחה

 17. ביטול החלטת שר הפנים בעניין איחוד משפחות

 18. אי התייצבות לדיון בגלל אבל על קרוב משפחה

 19. בית משפט רגיל או בית משפט לענייני משפחה ?

 20. באילו מקרים אפשר לקבל צו הגנה מפני בן משפחה ?

 21. באילו מקרים תביעה בין בני משפחה תוגש לבימ"ש אזרחי ?

 22. סמכות ביהמ"ש לענייני משפחה לפסוק הוצאות בהליך בביה"ד הרבני ?

 23. הסדרי הראייה במסגרת תביעה להחזרת קטין על פי אמנת האג - סמכות בית המשפט לענייני משפחה

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון