מזונות שיקומיים (זמניים) לידועה בציבור

מזונות שיקומיים (זמניים) לידועה בציבור

המבקשת הגישה תובענה שכותרתה "מזונות ידועה בציבור (דמי הסתגלות)" ובמסגרתה בקשה למזונות משקמים זמניים.

שני הצדדים יהודים, הם מעולם לא נישאו, לפיכך בהתאם לסעיף 2(א) לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ט- 1959 אין חובה על המשיב מכוח הדין האישי לשאת במזונות המבקשת.

עילת התביעה מתבססת על הטענה כי בין בני הזוג התקיימה מערכת יחסים של "ידועים בציבור" ומכאן זכאותה של המבקשת לדמי הסתגלות.

אומנם הפסיקה הכירה ביצירת חיוב למזונות לידועה בציבור לאחר פירוד, מכוח הסכם מפורש ו/או מכללא ואף מכוח העקרונות הכללים של יושר צדק ותום לב.

(ראה רע"א 8256/99 פלונית נ' פלוני פ"ד נח(2) 213 וכן ע"א 805/82 פ"ד לז(1)). עם זאת, במקרה דנן נטושה מחלוקת בין הצדדים באשר להגדרתם כ"ידועים בציבור".

ההכרעה בשאלת זכאותה של המבקשת למזונות לאחר פירוד מכח היותה ידועתו בציבור של המשיב הינה כבדת משקל ועליה להתברר בהליך העיקרי לאחר שמיעת ראיות.

לאור האמור, הרי שבטרם ידון בית המשפט בשאלה האם התובעת זכאית למזונות משקמים זמניים, יש להכריע בשאלה האם הייתה ידועתו בציבור של המשיב.

הסעד לו עותרת המבקשת בבקשה לפסיקת מזונות זמניים כתב התביעה זהה לסעד בתיק העיקרי.

בנסיבות בהן קיימת מחלוקת מהותית אודות עצם החיוב בתשלום מזונות, מצאתי מקום להחיל את הכלל הרגיל לפיו בית המשפט לא ימהר להעניק סעד זמני אשר כמוהו כסעד המלא הנדרש בתביעה העיקרית. לפי כלל זה, על בית המשפט לנקוט זהירות יתרה בשיקול הדעת ולהימנע מלהעניק הסעד הזמני, אלא לאחר שישתכנע שלכאורה קיימת עילה לכך, הן מבחינת הזכות המהותית, אשר מבקש הסעד טוען לה בתובענתו, והן מבחינת השיקול, כי יגרם לו נזק בל יתוקן אם לא יינתן הסעד הזמני המבוקש (רע"א 2430/91 טיב טירת צבי נ' דליקטיב הקניון, פ"ד מה(4) 225, עמ' 228-229).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ידועים בציבור

 2. ידועים בציבור - הלכת השיתוף

 3. אלימות נגד ידועה בציבור

 4. קצבת שאירים ידועה בציבור

 5. פינוי ידועה בציבור מדירה

 6. הכרה בגרושה כידועה בציבור

 7. קצבת שארים לידועה בציבור

 8. מגורים משותפים כראיה לידועים בציבור

 9. היסודות להוכחת קשר של ידועים בציבור

 10. תביעה להכרה כידועה בציבור

 11. זכויות ידועה בציבור בירושה

 12. פנסיית שארים לידועה בציבור

 13. ידועים בציבור שלא גרים ביחד

 14. פסק דין הצהרתי ידועה בציבור

 15. ידועה בציבור שבן זוגה נפטר

 16. ידועה בציבור של עובד הסתדרות

 17. מזונות לידועה בציבור לפי הסכם

 18. ידועה בציבור 3 שנים לפני הפטירה

 19. ידועה בציבור של דייר מוגן שנפטר

 20. ידועים בציבור פסק דין הצהרתי זכויות בדירה

 21. הכרה כידועים בציבור בביטוח לאומי

 22. זכויות ידועה בציבור לחצי מהירושה

 23. המרצת פתיחה להכריז על ידועה בציבור

 24. תביעה לקצבת שאירים של ידועה בציבור

 25. זכויות ידועה בציבור של חייל שנהרג

 26. הגדרת ידועה בציבור בתקנון קרן פנסיה

 27. האם ידועה בציבור זכאית לקצבת שארים ?

 28. צו מניעה נגד כניסה לדירה ידועה בציבור

 29. מזונות שיקומיים (זמניים) לידועה בציבור

 30. ידועה בציבור של משרת משרד הביטחון שנפטר

 31. שוהה בלתי חוקי מאפריקה - ידועים בציבור

 32. פנסיית שאירים מחברת מבטחים כידועה בציבור

 33. זכאות ידועה בציבור לקצבת שאירים קרן פנסיה

 34. זכויות פנסיה לידועה בציבור לאחר פטירת בן הזוג

 35. זכויות ידועה בציבור לקבלת פיצויים בעקבות מוות בתאונת דרכים

 36. זכויות גרושה (ידועה בציבור) של חייל שנספה במערכה

 37. הכרה בידועה בציבור כתלויה של אדם שנהרג בתאונת דרכים

 38. רכוש משותף ידועים בציבור / שיתוף בנכסים ידועים בציבור

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון