פונדקאות: תסקיר פקיד סעד כתנאי למתן "צו הורות" פסיקתי ?

פונדקאות: תסקיר פקיד סעד כתנאי למתן "צו הורות" פסיקתי ?

אין על בית המשפט חובה לקבל תסקיר פקיד סעד כתנאי למתן צו הורות פסיקתי, במסגרת תביעה לפסק דין הצהרתי לאבהות של בן זוגו של ההורה הגנטי, לאחר שההורות הגנטית הוכחה בבדיקת רקמות לפי חוק מידע גנטי. הזמנת תסקיר הינה עניין הנתון לשיקול דעתו של בית המשפט ויש להורות על כך בנסיבות המתאימות,.

אם בית המשפט יכול להכריע בשאלת קיומה של זיקה ביולוגית של מי מההורים לגבי הקטין שלא באמצעות בדיקה גנטית אלא באמצעות ראיות אחרות מדוע לא יוכל לקבוע את יחסי ההורות אף שלא באמצעות תסקיר אלא באמצעות ראיות אחרות ?.

לעניין זה אף יודגש כי הבדיקה הגנטית הינה בדיקה מדעית, אובייקטיבית ועצמאית, יעילה, מהירה ועלותה אינה גבוהה והפסיקה אף התייחסה אליה בגדר הראייה הטובה ביותר (ע"א 2558/91 פלונית ני פלוני, פ"ד מז(2) 8, 13).

אם בית המשפט לענייני משפחה יכול להידרש לבחינת הזיקה הביולוגית של מי מההורים שלא באמצעות בדיקה גנטית על אף יתרונותיה וודאותה כאמור לעיל, מדוע לא יוכל להידרש להכרעה באם ליתן צו הורות שלא באמצעות תסקיר, אשר הגם שהוא נערך ע"י אנשי מקצוע שהוכשרו ועיסוקם בכך והמיומנים בכך אינו בגדר חוות דעת מדעית ומוחלטת ?


עמידה דווקנית על קבלת תסקיר כתנאי למתן צו הורות פסיקתי מקפלת בתוכה את הנחת היסוד כי זו הראיה היחידה וההכרחית לשם קביעת ההורות וכי אין בידי בית המשפט לענייני משפחה והשופט היושב בדין כל אמצעים אחרים לשם הכרעה- הנחה זו יש לדחותה.

בית המשפט יכול להידרש ולעמוד על טיבו של התא המשפחתי, יציבות הזוגיות של הצדדים ומחויבותם לקטין/ה אף ללא תסקיר ובאמצעות ראיות ועדויות אחרות.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון