הורות פסיכולוגית / הורות הסכמית

הורות פסיכולוגית / הורות הסכמית

ב"? 4077/12 <> פלונית נ' משרד הבריאות ( ניתן ביום 5/2/13) מפרט כב' השופט רובינשטיין כיצד ההתקדמות הטכנולוגית בנושא הפריון משפיע על דרכי קביעת ההורות המשפטית וכיצד המשקל עובר מקביעת הורות על בסיס מטען גנטי לעבר מודלים אחרים לרבות מודל הסכמי:

"על היחלשותו של מודל קביעת ההורות על בסיס גנטי מול מודלים של הורות פיסיולוגית, הורות חברתית-פונקציונלית (או בשם אחר "הורות פסיכולוגית"), ומודלים אחרים כדוגמת מודל טובת הילד ומודלים המבוססים על הסכמת הצדדים, בהקשר הרחב נכתב לא מעט (להרחבה ראו י' " ÷ ? <>בהסכמה כמענה לאתגרי קביעת ההורות המשפטית בעת החדשה" דין ודברים ו 553 (תשע"ב) ובעיקר הסקירה המובאת בפרק ה' שם). מבלי להביע עמדה לגבי דילמת קביעת ההורות באותם מצבים, ברי כי כיום, בשעה שהמודל הגנטי אינו מצוי עוד לבדו, קל וחומר במקרה של תרומת זרע בו אף איש אינו טוען "אופרטיבית" לאבהות של התורם, יתכן כי קשר גנטי זה אינו חזות הכל (ראו ?"? 3077/90 ?' ?, ?"? <>(2) 578, 605-599 (1995)).

לעניין המודל של אבהות פסיכולוגית ראו פסק דינה של כב' השופטת טובה סיון ז"ל ב"? (?"?) 50330/04 <> ] (14.2.2011)] שבו הוכר עיקרון "ההורות הפסיכולוגית". לעניין המודל ההסכמי ראה פסק הדין שניתן לאחרונה בעניין בע"מ 751/12 אלמוני נ' אלמונית ( 29.8.13).

המעבר למודלים אחרים לרבות המודל ההסכמי מחייבים אף שינוי הגישה והתפיסה לגבי אופן ההכרעה בתובענה לצו הורות. בנסיבות התיק דנן נוכח שורת ההסכמים שבין הצדדים וההסכמים עליהם חתומים הצדדים במשותף לרבות הסכם הפונדקאות והסכם ההורות ושאר הראיות בתיק כמו גם מחויבות הצדדים להליך המשפטי לא נדרש לטעמי בנוסף תסקיר. התסקיר הינו ראייה ככל ראייה אחרת ובתיק זה ונוכח כל האמור לעיל לא נדרשות ראיות נוספות ובכלל זה תסקיר סעד.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אפליית הורים

 2. התנכרות הורית

 3. תביעה להכרה באמהות

 4. מפגשים במרכז קשר

 5. אובדן שירותי הורה

 6. צו סילוק הורה מהבית

 7. תביעה נגד הורים על הזנחה

 8. מעמד להורה של אזרח ישראלי

 9. הטבות בדיעבד להורים שכולים

 10. נוהל הורה קשיש במשרד הפנים

 11. בית ספר להורות בראי בית המשפט

 12. הורות פסיכולוגית / הורות הסכמית

 13. הפרת הסדר הורות / אכיפת הסדר הורות

 14. מתן טיפול רפואי לקטין ללא הסכמת הוריו

 15. טענת האם כי "האב מסוכן", בתביעה להסדרי ראיה

 16. הפרת הסדרי ראייה ע"י האם / סנקציות נגד הורה

 17. חשיבות הקשר בין אבא לילד שלו - עמדת בית המשפט

 18. תביעה בין אחים להשתתף בהוצאות הליך משפטי של הורה

 19. בדיקה גנטית כתנאי לרישום הורים של ילד במשרד הפנים

 20. האם אפשר להכריח הורים לתת טיפול רפואי לילד שלהם ?

 21. אמא שמנסה "להרחיק" את האבא מהילד שלו: עמדת בית המשפט

 22. מה "העונש" על הורה שמנסה להרחיק את הילד מההורה השני ?

 23. סירוב הורים לטיפול רפואי (כימותרפיה) לילד בהוראת הרב שלהם

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון