בדין האזרחי אין הליך בשם "בקשה לעיון חוזר"

בדין האזרחי אין הליך בשם "בקשה לעיון חוזר"

להווי ידוע כי בדין האזרחי אין הליך בשם "בקשה לעיון חוזר", אלא אם מדובר בצו זמני על-פי תקנה 368 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן: "התקסד"א"). הדרך הראויה להשיג על החלטה של בית המשפט היא באמצעות הגשת עתירה לערכאת הערעור. פשיטא, כי איני יושבת כערכאת ערעור על החלטות שיוצאות תחת ידיהם של חבריי השופטים בערכאה הראשונה.

בשורה של פסיקות נקבע כי יש ליתן חשיבות עליונה לעיקרון סופיות הדיון ולאינטרס של הצד
שכנגד, אשר מטבע הדברים סובר כי נסתם הגולל על הסכסוך נשוא התביעה עם מתן פסק דין. בבש"א 5012/01, אורי יעקובוביץ נ' בועז לרנר ואח' (11.7.2001) נאמר כך:

"החלטתו של בעל דין להגיש בקשה לעיון חוזר על החלטה אינה יכולה להוות טעם מיוחד להארכת מועד על ההחלטה המקורית... אם סבר בעל דין כי נפלה טעות בהחלטה, היה עליו להגיש בקשת רשות ערעור במועד. 'הוספות יצירתיות של הליכים, הודעות, עיון חוזר, וכיוצ"ב הן מסימניה של שיטה דיונית רופפת ופרומה' (ע"א 502/00 רשות שדות התעופה נ' אפקון). אין מקום ליצור כלאיים דיוני הפוגע בסופיות ההחלטות של בית המשפט, ואשר יגרור את ההליכים השיפוטיים ללא סוף תוך ניצול לרעה של סדרי הדין ובזבוז משאביה".

יפים אף דבריה של כב' השופטת שרה דותן בע"א (ת"א) 1124/05 אלי חנניה נ' חמאווי שלמה (מיום 9.11.2005):

"בעל דין הסבור כי החלטה שניתנה על ידי בית משפט השלום שגויה רשאי להגיש בקשת רשות לערער לבית המשפט המחוזי. תקנות סדר הדין האזרחי אינן מכירות בקיומו של הליך המכונה 'בקשה לעיון חוזר' המוגשת לערכאה שנתנה את ההחלטה הראשונה. בית משפט השלום אינו יושב כערכאת ערעור
על החלטותיו הוא, ולא היה מקום בענייננו להגשתה של הבקשה לעיון חוזר".

עוד נפסק כי תהליך עשיית הצדק אינו שייך רק למידיין בודד במנותק מהאינטרסים של יריביו, וזכות הגישה לבית המשפט אינה כוללת בחובה את הכוח לפגוע מעבר למידה הראויה באינטרסים לגיטימיים של בעל הדין שכנגד (ברע"א 83/01, וייס נ' מרדכי פדי נה (3) 730, 732). בהידרשות לבקשות לעיון חוזר, אשר תכליתן להוות מעין "מקצה שיפורים" על הבקשה המקורית, יש כדי להכביד על בית המשפט ועל בעל הדין שכנגד, ולעתים אף להסב לו הוצאות מיותרות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עיון חוזר בצו ביניים

 2. עיון חוזר הארכת מעצר

 3. עיון חוזר - פשיטת רגל

 4. עיון חוזר בהחלטת ביניים

 5. עיון חוזר על פסיקת הוצאות

 6. עיון חוזר בהחלטת עיכוב פיצויים

 7. עיון חוזר בהחלטה על שחרור בערובה

 8. בקשה לעיון חוזר בתנאי ערובה

 9. בקשה לעיון חוזר בהחלטת המזכיר הראשי

 10. בקשה לעיון חוזר בעיכוב יציאה מהארץ

 11. בקשה לעיון חוזר בהיתר להפעלת תחנת דלק

 12. דחיית בקשות לעיון חוזר בתנאי שחרור

 13. לאיזה בית משפט מגישים בקשה לעיון חוזר

 14. עיון חוזר בהחלטה על מעצר עד תום ההליכים

 15. בדין האזרחי אין הליך בשם "בקשה לעיון חוזר"

 16. בקשה לעיון חוזר אינה "מקצה שיפורים" לבקשה המקורית

 17. "עיון מחדש" (עיון חוזר) בהחלטה של ועדה מקומית לתכנון ובניה

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון