תכסיסנות גט

תכסיסנות גט

גישת בית המשפט לענייני משפחה היא כי יש מקום להחמיר עם "תכסיסני גט", (ובוודאי סרבני גט) המאשרים הסכם גירושין בבית המשפט, מתחייבים בגדרו להסדיר הגט בהסכמה ולאחר מכן חוזרים בהם משיקולים טקטיים בבית הדין הרבני במטרה לשפר עמדות והישגים שבינם ובין הגט אין דבר וחצי דבר.

ההחמרה השיפוטית יכולה וצריכה למצוא ביטוי במספר מישורים:

ראשית, תכסיסנות גט והתנהלות בחוסר תם לב מצדיקה שקילה בחיוב של הקדמת המועד שממנו ואילך ייחשב הנתבע לסרבן גט החייב בפיצוי.

שנית, תכסיסנות גט מכוונת כאמור עשויה להסתכם בהאמרת הפיצוי המגיע לקרבן התכסיסנות.

שלישית ואולי למעלה מאלה, הדבר מצדיק יצירת עילת חיוב חדשה מכוח דיני החוזים מעבר לעילה הנזיקית הקיימת.

כל אלה נגזרים ממדיניות שיפוטית אשר מבקשת להבהיר, כי הסכמים יש לכבד ולמלא בתם לב והמפר התחייבותו יידע כי יש לכך מחיר כספי.

חשוב לציין, כי הדבר תמיד נתון לשיקול דעת היושב בדין בהתאם לנסיבות שלפניו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תכסיסנות גט

 2. מזונות מעוכבת גט

 3. תשלום מזונות עד לקבלת הגט

 4. סרבנות גט כעוולה בנזיקין ?

 5. מה גובה הפיצויים על סרבנות גט ?

 6. אישה סרבנית גט תשלם פיצויים לגבר

 7. חיוב אישה בגט ע''י בית הדין הרבני

 8. סרבן גט הוכנס לתוכנית להגנת עדים של ה FBI בארה"ב

 9. עתירה לבג"ץ נגד חיוב בקבלת גט על ידי בית הדין הרבני

 10. סרבנות גט היא מעשה העולה כדי עוולת רשלנות בנזיקין

 11. האם בעל שאשתו מסרבת לתת לו גט יכול לקבל פיצויים ?

 12. פיצוי על סרבנות גט בבית משפט אזרחי: התנגדות הרבנות

 13. מי נחשב סרבן גט ? אחרי כמה זמן בן הזוג נחשב "סרבן גט" ?

 14. התניית קבלת הגט בהסדרת כל העניינים הרכושיים והממוניים תחילה

 15. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון