ביטול צוואה של חולה - אלצהיימר, דמנציה, cva אירוע מוחי

ביטול צוואה של חולה (אלצהיימר, דמנציה, cva אירוע מוחי) ?

נטען כי הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת כשהמנוח אינו כשיר לערוך הצוואה

המנוח והתובעת ערכו צוואות הדדיות כשלושה חודשים וכן כחודש ימים טרם הצוואה המאוחרת. איש לא הודיע למתנגדת על ביטול הצוואה ההדדית ומשכך פעלו בניגוד לסעיף 8א(ב) לחוק הירושה.

הצוואה המאוחרת נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת של הנתבעת על המנוח אשר היה נתון תחת השפעותיה של המחלה הסופנית ממנה סבל (ואשר היתה בשלבים מתקדמים), היה בלתי כשיר והצוואה נערכה שלא בהתאם לרצונו.

הצדדים ערכו צוואות הדדיות מתוך רצון משותף להגן זה על זו וכן להוריש את רכושם לאחר אחרית ימיהם לנכדיהם ולא לבתם המשותפת.

הצוואה נערכה בעת שהמנוח הוגדר כתשוש נפש סיעודי ולא יכול לצאת מביתו. המנוח סבל מדמנציה, אלצהיימר, CVA אירוע מוחי, שני ניתוחי לב ושלושה ניתוחי הרנייה והיה בלתי כשיר לחלוטין במועד עריכת הצוואה.

המסמך אשר צורף ונערך ע"י רופא אינו מהווה חוות דעת פסיכיאטרית הנדרשת בנסיבות העניין. המצויין במכתב אינו תואם את המציאות בנוגע למצבו הקשה של המנוח, לא נכתב כי המסמך נערך לצורך עריכת צוואה וכי המנוח מסוגל לערוך ולהבין את הוראות הצוואה.

בבקשה לקיום צוואה אשר הגישה הנתבעת לא ציינה כי המנוח היה נשוי בעת פטירתו וכן טענה כי המנוח לא השאיר ולא ביטל צוואה אחרת חרף העובדה כי יודעת על קיום הצוואות ההדדיות.

לטענת הנתבעת

     התובעת לא טרחה להגיש התנגדות לצוואה במועדים הקבועים בחוק. הצוואה נערכה במשרדו של עו"ד. יום קודם לעריכת הצוואה נערכה למנוח בדיקה רפואית ע"י ד"ר פוגלמן בנוכחות התובעת בעצמה, הנתבעת ובעלה. הרופא הינו רופא המשפחה אשר קבע כי המנוח כשיר לערוך צוואה.
     המסמך מבית האבות הספרדי אינו רלוונטי שעה שמתייחס למצב המנוח שלושה חודשים לאחר עריכת הצוואה. התובעת עשתה הכל ע"מ להוציא את המנוח מביתם חרף התנגדותו ובמסגרת זו פנתה לביהמ"ש ע"מ שייתן צו לאשפוז המנוח. על בסיס צו ביהמ"ש נכנס המנוח לבית האבות בניגוד לרצונו. הנתבעת פנתה לביהמ"ש לצורך ביטול הצו נוכח סבלו של המנוח ורצונו.

התובעת טוענת כי לא קיבלה הודעה על ביטול הצוואה ההדדית. עם זאת התובעת אף אינה מצרפת מסמך המלמד על ביטול הצוואה ההדדית המוקדמת.
התובעת התלוותה למנוח ולבעלה של הנתבעת שעה שהלכו למשרדו של עו"ד לצורך עריכת הצוואה. התובעת אף ערכה צוואה עבורה במועד זה.

התובעת לא ביססה את טענותיה לעניין השפעה בלתי הוגנת ואת טענותיה לעניין כשירות המצווה. כל מטרתה של התובעת להמשיך ולהתעמר בנתבעת ומשכך יש להורות על דחיית הבקשה.

תוצאה

בית המשפט פסק כי הוכח כי התקיימה תלות מקיפה ויסודית בין המנוח לנתבעת ובעלה. למנוח ורעייתו נולדו שלושה ילדים, שניים מילדיהם הלכו לעולמם בטרם ההורים. הנתבעת נותרה בת יחידה וההורים היו תלויים בה. המנוח לא היה עצמאי במועד עריכת הצוואה ונזקק לעזרת הזולת לצורך ביצוע כל הפעולות. נהיר כי רעייתו התובעת, לא היתה יכולה לסייע לו ונזקקה לעזרת הנתבעת ובעלה. לא הוכח כי היה גורם נוסף אשר סייע להורים בכלל ולמנוח בפרט. מעורבותם של הנתבעת ובעלה בעריכת הצוואה כמפורט לעיל היתה כה מקיפה ויסודית ומשכך הובילה לקביעתי כי יש לפסול את הצוואה בשל מעורבות זו. בנסיבות אלה עריכת הצוואה לטובת הנתבעת תוך ביטול הצוואה הקודמת אשר אינה מצווה לנתבעת חלק מהעיזבון מעבירה את הנטל לנתבעת להוכיח כי הצוואה לא נערכת תחת השפעה בלתי הוגנת.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צוואה בעל פה

 2. טיבה של צוואה

 3. פרשנות צוואה

 4. צוואה בעל פה

 5. צוואה בכתב יד

 6. צוואה לא כשרה

 7. צוואה שני עדים

 8. צוואה לא חוקית

 9. פגם טכני בצוואה

 10. פגם בניסוח צוואה

 11. יורש יחיד בצוואה

 12. פגמים בהליך עריכת צוואה

 13. הוכחת צוואה בעל פה

 14. השלמת פרטים בצוואה

 15. פירוש סעיפים בצוואה

 16. תביעה לפרשנות צוואה

 17. קיום צוואה תושב זר

 18. התנגדות לקיום צוואה

 19. "תרמית" בעריכת צוואה

 20. תוקף צוואה בלי תאריך

 21. שתי צוואות לאדם שנפטר

 22. רכוש שלא נרשם בצוואה

 23. בקשה לתיקון פגם בצוואה

 24. מי יכול להתנגד לצוואה ?

 25. צוואה בכתב יד ללא תאריך

 26. השוואת כתבי יד - צוואה

 27. התנגדות לצוואת שכיב מרע

 28. התנגדות לצוואה בפני רשות

 29. בקשה לקיום צוואה בעל פה

 30. רשלנות עו''ד בעריכת צוואה

 31. חתימה על צוואה בבית חולים

 32. נטל ההוכחה בהתנגדות לצוואה

 33. אכיפת פסק דין צוואה בישראל

 34. בקשה לקיום צוואת שכיב מרע

 35. חתימת אדם לא צלול על צוואה

 36. התנגדות לקיום צוואה מאוחרת

 37. ראיות חיצוניות בפרשנות צוואה

 38. אי כשירות שכלית לעריכת צוואה

 39. רשלנות עורך דין בניסוח צוואה

 40. קיום צוואה למרות פגמים בצוואה

 41. צוואה לפי סעיף 22 לחוק הירושה

 42. צוואה ללא חתימה של אחד העדים

 43. צוואה לגבי זכויות ביטוח לאומי

 44. מעוניין בדבר - התנגדות לצוואה

 45. השפעה בלתי הוגנת בעריכת צוואה

 46. פרשנות צוואה חסרה מהם הכללים ?

 47. נטל ההוכחה בהתנגדות לקיום צוואה

 48. צוואה מאוחרת מבטלת צוואה מוקדמת

 49. התנגדות לצוואה של יורש אחר יורש

 50. למי שייך רכוש שלא הוזכר בצוואה ?

 51. מה עושים כשאין את עותק מקורי של צוואה

 52. התנגדות לצוואה עקב השפעה בלתי הוגנת

 53. ביטול צוואה עקב מצבו הנפשי של המצווה

 54. האם כל אדם יכול להגיש התנגדות לצוואה

 55. מי הם "היורשים החוקיים" על פי צוואה ?

 56. אובדן צוואה - איבוד צוואה - צוואה שאבדה

 57. ייפוי כוח בלתי חוזר מול צוואה - מה גובר

 58. צוואה האפשרת מגורים של חברה לחיים בדירה

 59. הוראה משתמעת בצוואה / הוראה מפורשת בצוואה

 60. האם אפשר להוריש נחלה במושב באמצעות צוואה ?

 61. השפעה בלתי הוגנת בעריכת צוואה - 4 מבחני עזר

 62. האם העדים צריכים לחתום על כל העמודים בצוואה ?

 63. ביטול צוואה בגלל מעורבות יורשים בעריכת הצוואה

 64. מה ההגדרה של "השפעה בלתי הוגנת" בעריכת צוואה ?

 65. האם חובה לתרגם צוואה באנגלית בתרגום נוטריוני ?

 66. האם מעורבות בעריכת הצוואה, עילה לביטול הצוואה ?

 67. המבחנים לבדיקת "השפעה בלתי הוגנת" על מצווה צוואה

 68. האם צוואה (שטרם קוימה) מקנה ליורש זכות פינוי נכס ?

 69. פסילת צוואה בגלל מעורבות הזוכה היחיד בכל הרכוש בכתיבתה

 70. ביטול צוואה של חולה (אלצהיימר, דמנציה, cva אירוע מוחי)

 71. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון