מעורבות פקיד הסעד בפונדקאות בחו"ל

מעורבות פקיד הסעד בפונדקאות בחו"ל

במקרה של פונדקאות חו"ל הקטין מגיע לארץ לאחר שבין היתר נבדק הסכם הפונדקאות ונתקבלה חוות דעת של מומחה לדין הזר לפיה המצב המשפטי באותה מדינה הוא שהילד נולד בה יהיה ילדם של ההורים המיועדים לכל דבר ועניין ולא ילדה של הפונדקאית.

אין כל מעורבות של פקיד סעד בכל ההליך עד ללידת הקטין ומסירתו להורים המיועדים. הניתוק בין האם הפונדקאית לקטין הוא מכוח דיניה של המדינה בה נעשה הסכם הפונדקאות ועפ"י הסכם הפונדקאות ופקידת הסעד כלל לא יידרש לטיפול בבעיות שתתעוררנה עם הפונדקאית בחו"ל ו/או חילוקי דעות עמה.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון