מי נחשב סרבן גט ? אחרי כמה זמן בן הזוג נחשב "סרבן גט" ?

מי נחשב סרבן גט ? אחרי כמה זמן בן הזוג נחשב "סרבן גט" ?

בפסיקה ובספרות המשפטית, נשמעו דעות שונות באשר למועד ממנו ואילך ניתן לראות בן זוג כסרבן גט.

בפסק הדין בעמ"ש (ת"א) 46631-05-11 פלונית נ' פלוני (23.01.14) נסקרו הגישות השונות ונקבע בין היתר: "... הקביעה בדבר קיומה של עילת גירושין, נתונה לסמכותו של בית הדין הרבני. משכך, על פני הדברים, לכאורה ככל שאכן בית הדין קבע, כי קיימת עילה, אזי מי שאינו מציית להוראת בית הדין, מעשית, מסרב לתת או לקבל גט ומעגן את בן הזוג האחר...".

בין היתר נמנו שתי הגישות - זו הקשה יותר מקום בו יש פסק דין המחייב גט, לבין הגישה המרוככת יותר, המדברת גם על פסק דין המצווה להתגרש. כן נמנתה הגישה השלישית המנתקת את העוולה הנטענת והתביעה לפיצויי עיגון בצידה משאלת חיוב בן הזוג במתן גט בבית הדין הרבני, וקובעת לעיתים אחת מועד תחילת הסרבנות קודם למתן פסק דין בבית הדין הרבני.

ואולם מסקנת כבוד השופט שנלר בפסק דין זה הינה בין היתר:

"... אולם אם נבחן את הפסיקה שהובאה לעיל, והן את הספרות המשפטית, כפי שהובאו לעיל, נמצא לבדים, כי בהתאם לגישה הראשונה, תנאי לקביעה בדבר סרבנות גט, חיוב או כפייה ע"י בית הדין. בהתאם לגישה השניה, גם המלצה, דהיינו, דרגה נמוכה יותר. דהיינו, קיימת זיקה לבית הדין הרבני ולהוראותיו, במסגרת שתי גישות אלו.

לכאורה, בכל הקשור לגישה השלישית, היא אינה מתנה - על פני הדברים - את העילה בקביעת בית הדין הרבני, אולם אם נבחן את הפסיקה העוסקת בגישה זו, ניווכח כי בכל אותם מקרים בהם נקבע ע"י בית המשפט, כי קיימת סרבנות גט, בסופו של יום, הורה בית הדין על חיוב בגט או הרואה דומה, הגם שבדרגה נמוכה יותר ומשכך, גם נקבע בפסקי הדין השונים, כי אין מניעה להקדים את המועד בו החלה הסרבנות מהמועד של קביעת בית הדין הרבני, ומהנימוקים שפורטו לעיל..." (שם בעמוד 21).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תכסיסנות גט

 2. מזונות מעוכבת גט

 3. תשלום מזונות עד לקבלת הגט

 4. סרבנות גט כעוולה בנזיקין ?

 5. מה גובה הפיצויים על סרבנות גט ?

 6. אישה סרבנית גט תשלם פיצויים לגבר

 7. חיוב אישה בגט ע''י בית הדין הרבני

 8. סרבן גט הוכנס לתוכנית להגנת עדים של ה FBI בארה"ב

 9. עתירה לבג"ץ נגד חיוב בקבלת גט על ידי בית הדין הרבני

 10. סרבנות גט היא מעשה העולה כדי עוולת רשלנות בנזיקין

 11. האם בעל שאשתו מסרבת לתת לו גט יכול לקבל פיצויים ?

 12. פיצוי על סרבנות גט בבית משפט אזרחי: התנגדות הרבנות

 13. מי נחשב סרבן גט ? אחרי כמה זמן בן הזוג נחשב "סרבן גט" ?

 14. התניית קבלת הגט בהסדרת כל העניינים הרכושיים והממוניים תחילה

 15. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון