מבחן הנישול

מבחן הנישול

עריכת צוואה שוללת את הירושה על-פי דין. בעריכת צוואה (למעט צוואה ליורשים החוקיים כחלקיהם בחוק, שקיומה וביטולה הם היינו הך) יש, למעשה, משום נישולם מן הירושה, המלא או החלקי, של היורשים על-פי דין, כולם או חלקם. בכך שהצוואה מנשלת מחלקו בירושה את מי מהיורשים החוקיים אין משום ראיה לקיומה של השפעה בלתי הוגנת (פרשת מנלה [15], בעמ' 51).

ואולם, לעובדות שברקע הנישול עשויה לעתים להיות משמעות. כך, למשל, בבחינת אמיתות הצוואה, לטובת מי שאינו יורשו החוקי של המצווה, או לטובת אחד בלבד מכלל יורשיו החוקיים, עשויה להיות משמעות לבחינת השאלה, אם היו למצווה סיבות לנשל מירושתם את כל קרוביו או את רובם הוכחת קיומן של סיבות כאלה אינה כה קלה ולכן לא תמיד יהיה מקום לזקוף את אי-הוכחתן לחובת הנהנה. אך לעתים אפשר שיימצא הסבר לנישול הקרובים (ראו, לדוגמה, ע"א 1212/91 קרן לב"י נ' בינשטוק ואח' וערעור שכנגד [30], בעמ' 713-712).

קיומו של מניע שלא לתת (הרצון לנשל את הקרובים) עשוי להתיישב עם קיומו של מניע לתת (הרצון לזכות את הנהנה) ולתמוך בהערכה שהצוואה משקפת את רצון המצווה (פרשת כצנשטיין [19], בעמ' 225; פרשת רוזנפלד [29], בעמ' 551 וע"א 2014/95 פרל נ' בס (להלן - פרשת פרל [31]), בעמ' 304). עם זאת, שלילת קיומו של מניע נראה לעין לנישול היורשים החוקיים עשוי לתמוך באפשרות שהצוואה נעשתה עקב השפעה בלתי הוגנת (ע"א 36/88 ד' זלוף ואח' נ' ש' זלוף [32], בעמ' 188-189)
(דנ"א 1516/95 מרום נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד נב(2) 813, 842).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מבחן שובר

 2. מבחן הנישול

 3. מבחן ההשתלבות

 4. מבחן תלות סיעוד

 5. מבחן הסעד המבוקש

 6. מבחן מירב הזיקות

 7. מבחן כוונת הצדדים

 8. המלצת שירות המבחן

 9. מבחן יכולת הפירעון

 10. מבחן המאמץ המיוחד

 11. מבחן הדמיון המטעה

 12. מבחן הסתירה המהותית

 13. מהו מבחן היד הארוכה

 14. מבחן תיווך - נושאים

 15. מבחן טחינת פיקה חיובי

 16. מבחני כשירות לעובדים

 17. התחזות במבחן פסיכומטרי

 18. בריחה במהלך נסיעת מבחן

 19. מבחן העין העתקת מדגם רשום

 20. אי קבלת המלצת שירות המבחן

 21. מבחן "התנהגות בלתי סבירה" בנזיקין

 22. מבחן הערכת תלות לגמלת סיעוד

 23. המלצת שירות המבחן לא להרשיע

 24. מבחן מרכז החיים בחוק ההתנתקות

 25. "מבחן הרווח" סעיף 302 לחוק החברות

 26. מבחן ללא הרשעה ללא חוות דעת קצין מבחן

 27. האם הניקוד במבחן ה-ADL משקף את המצב ?

 28. הכרזה על מונופול - מבחן המחזור הכספי

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון