האם צריך אישור בית משפט כדי לשנות הסכם ממון ?

האם צריך אישור בית משפט כדי לשנות הסכם ממון ?

סעיפים 1 ו-2(א) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 קובעים כי הסכם ממון ושינוי של הסכם ממון, צריכים לעשות בכתב והם טעונים אישור של בית המשפט.

הלכה ידועה היא, כי שני תנאים אלה אינם ראייתיים אלא מהותיים, בבחינת תנאי בלעדיו אין, הן לתוקפו של הסכם ממון והן לתוקפו של שינוי בהסכם ממון (ר', למשל, ע"א 419/84 טוכמינץ נ. טוכמינץ, פ"ד לט (1) 287, 291, ע"א 486/87 אבידור נ. אבידור, פ"ד מב (3) 499, 506).

זאת ועוד, גם מקום בו אי עמידה על זכות חוזית, עולה כדי שינוי החוזה, אין משמעות הדבר כי החוזה בוטל מעיקרו. דעת לנבון נקל, כי כשם שלא כל הפרה עולה כדי הפרה יסודית המזכה את הצד הנפגע בביטול החוזה, כך לא כל שינוי בתניה כזו או אחרת גורר מניה וביה בטלות של החוזה מעיקרו ויש לבדוק בכל מקרה קונקרטי מה הנפקות של השינוי (השווה, בשינויים המחוייבים, לדברים שנאמרו בע"א 5630/90 תדמור נ. ישפאר חברה אלקטרונית למסחר בע"מ, פ"ד מז(2) 517,522 - "אין לראות את המשיבה כמי שוויתרה על זכותה החוזית שהמערער לא ישווק מוצרים דומים מתחרים, גם אם בהתנהגותה היא ויתרה על זכותה בקשר למוצרים דומים.").לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם ממון פיקטיבי

 2. הסכם ממון למראית עין

 3. עיקול רכב הסכם ממון

 4. יחסי ממון בין בני זוג

 5. ביטול הסכם ממון בהתנהגות

 6. ביטול הסכם ממון מחמת עושק

 7. חוק יחסי ממון – איזון משאבים

 8. עורך דין הסכם ממון

 9. נישואים לפני חוק יחסי ממון

 10. שיתוף בנכסים - חוק יחסי ממון בין בני זוג

 11. אישור הסכם ממון - - סעיף 2 לחוק יחסי ממון

 12. ערעור על תשלום חודשי לפי הסכם ממון

 13. בעלות משותפת בנכס - חוק יחסי ממון

 14. הסכם ממון בין גבר נשוי לידועה בציבור

 15. חובת השופט להסביר על משמעות הסכם ממון

 16. ביטול הסכם ממון שקיבל תוקף של פסק דין

 17. האם הסכם ממון יוצר זכויות כלפי צד שלישי ?

 18. האם צריך אישור בית משפט כדי לשנות הסכם ממון ?

 19. תביעה לשמירת זכויות על פי סעיף 11 לחוק יחסי ממון בין בני זוג

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון