האם הסכם ממון יוצר זכויות כלפי צד שלישי ?

האם הסכם ממון יוצר זכויות כלפי צד שלישי ?

נקבע בבר"ע 76/94 מזרחי נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ, בהתייחס להסכם ממון שאושר בבית המשפט, כי הסכם כזה, אינו יוצר זכויות כלפי צד שלישי, ראו גם רע"א 6854/00 היועמ"ש נ' זמר תק-על 2003(2) 3132, פיסקה 10 לפסק דינה של כב' השופטת דורנר, היינו אישור ההסכם אינו מונע ברור זכותו של נושה, או אינו מונע מבית המשפט לברר בהליך אחר את שאלת זכויות הצדדים להסכם בנכסים הנזכרים בו, מכאן שביחסים שבין הנתבעים לתובע אין מניעה לברר, האם דירת הצדדים נשארה למעשה חלף העברת הזכויות בה לנתבעת, בבעלות שני הצדדים והתובע יוכל לרדת לרכושו של החייב בהליך מתאים.

כך גם נקבע ברע"א 6854 היועמ"ש לממשלה נ' זמר, פ"ד נ"ז(5) 491, בעמוד 502:

"... אף אין באישור ההסכם כדי ליצור זכות מקום שזכות זו אינה קיימת, כוונתי למצב שבו משולל ההסכם תוקף משפטי, למשל בהיעדר פרמטרים המביאים לשכלולו לכלל הסכם או מכוח היותו פוגע בתקנת הציבור, כך לדוגמה, עלול ההסכם להיות פרי קנוניה שנרקמה בין בני הזוג ותכליתה התחמקות מפרעון חובותיו של אחד מהם כלפי נושהו. במקרה כזה, בכוחו של צד ג', לשלול את היקפו של הסכם השיתוף ולטעון, כי מלכתחילה אין תוקף לזכותו של בן הזוג הידוע בציבור..."

ראו בעניין זה גם ע"א 3002/93 בן צבי נ' סיטין פ"ד מ"ט(3)5.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם ממון פיקטיבי

 2. הסכם ממון למראית עין

 3. עיקול רכב הסכם ממון

 4. יחסי ממון בין בני זוג

 5. ביטול הסכם ממון בהתנהגות

 6. ביטול הסכם ממון מחמת עושק

 7. חוק יחסי ממון – איזון משאבים

 8. עורך דין הסכם ממון

 9. נישואים לפני חוק יחסי ממון

 10. שיתוף בנכסים - חוק יחסי ממון בין בני זוג

 11. אישור הסכם ממון - - סעיף 2 לחוק יחסי ממון

 12. ערעור על תשלום חודשי לפי הסכם ממון

 13. בעלות משותפת בנכס - חוק יחסי ממון

 14. הסכם ממון בין גבר נשוי לידועה בציבור

 15. חובת השופט להסביר על משמעות הסכם ממון

 16. ביטול הסכם ממון שקיבל תוקף של פסק דין

 17. האם הסכם ממון יוצר זכויות כלפי צד שלישי ?

 18. האם צריך אישור בית משפט כדי לשנות הסכם ממון ?

 19. תביעה לשמירת זכויות על פי סעיף 11 לחוק יחסי ממון בין בני זוג

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון