מסרב להתגרש ישלם פיצויים כספיים

מסרב להתגרש ישלם פיצויים כספיים

הפסיקה קבעה לא אחת, כי סרבנות גט היא מעשה העולה כדי עוולת רשלנות, לפי הוראות סעיפים 35-36 לפקודת הנזיקין, בשורת פסקי דין נקבע, כי בן זוג הממאן להתגרש ללא סיבה ראויה ולגיטימית לסירובו זה, מבצע כלפי בן זוגו עוולת רשלנות.

כלל, מעשה של סרבנות ליתן או לקבל גט, הוכר בפסיקה כהפרה של חובת הזהירות המושגית, וביחס לבני זוג ספציפיים - הוכר מעשה זה גם כהפרה של חובת זהירות קונקרטית, כל מקרה לפי נסיבותיו.
ראה: תמ"ש (י-ם) 39371-09-12 ש.ב. נ' צ.ב.ע (10.12.13) (פורסם במאגר "נבו).

העובדה שבלית ברירה, ניתן לתובע היתר לשאת אישה אחרת על פניה של הנתבעת, אינה "משחררת" את הנתבעת מחובת הזהירות שלה כלפי התובע.

הפסיקה קבעה, כי פגיעה, בעטיה נותר אדם כבול לקשר נישואין בו אינו חפץ עוד, היא גם פגיעה בעטיה נפגעת זכותו של אדם למימוש עצמי, לחירות ולכבוד. פגיעה פסולה זו באוטונומיה של הפרט הינה לב ליבו של העניין והוכרה כשלעצמה כראש נזק בר פיצוי.

ראו: בג"צ 6751/04 סבג נ' ביה"ד הרבני הגדול לערעורים פ"ד נ"ט(4)817; תמ"ש (י-ם) 22970-11-11 ע.ש. נ' מ.ש. (17.04.13) (פורסם במאגר "נבו").לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. אשם בגירושין

 2. כנות תביעת הגירושין

 3. חלוקת דירה בגירושים

 4. התפטרות עקב גירושין

 5. משק בית משותף עם גרושה

 6. פסק גירושין במשפט העברי

 7. כמה עולה עורך דין גירושין

 8. מסרב להתגרש ישלם פיצויים כספיים

 9. תביעה להחזר ארנונה בהליך גירושין

 10. זכאות הבעל לחסכונות האישה בגירושין

 11. כריכת בעלות על רכוש בתביעת גירושין

 12. כיבוד הערכאות: חוסר כנות בהגשת תביעת הגירושין

 13. כמה עורך דין לוקח על גירושים בבית הדין הרבני ?

 14. זכות לקבלת כספי פוליסת ביטוח בהסכם ממון / גירושין ?

 15. שינוי מקום מגורים לאחר גירושין ללא הסכמת ההורה השני

 16. ביטול צוואה בגלל גירושין: האם גירושין מבטלים צוואה ?

 17. האם אפשר לבקש צו מניעה נגד שינוי מקום מגורים לאחר גירושין ?

 18. הסכם גירושים פיקטיבי - העברת נכסים על שם האישה כדי להתחמק מחובות

 19. תביעת פינוי דייר בדיור הציבורי בעקבות איבוד זכאותו לדיור ציבורי עקב גירושין

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון