ביטול פסק דין בהעדר הגנה למרות ביצוע מסירה כדין

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול פסק דין בהעדר הגנה למרות ביצוע מסירה כדין:

לפניי בקשה לביטול פסק דין אשר ניתן ביום 20/12/09 ,המחייב את הנתבע לשלם לתובעים סך של 27,996 ₪ בצירוף הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בגין נזקים שנגרמו להם בעקבות תיקון רכבם ע"י הנתבע.
לטענת הנתבע הוא לא קיבל שום מסירה של כתב התביעה ולא ידע על התביעה אלא בעת שקיבל פסק הדין ביום 24/1/2010 ואז הוא פנה לב"כ התובעים וקיבל העתק מהתביעה.
עוד טוען הנתבע כי בהתאם לתקנה 475א לתקנות סדר הדין האזרחי היה חובה על ב"כ התובעים להמציא לנתבע את כתב התביעה בדואר רשום והוא לא עשה כן,הוא החליט על דעת עצמו לבצע מסירה אישית .
בנוסף טוען הנתבע כי בטרם הגשת התביעה היו התכתבויות בין ב"כ הנתבע לבין התובעים(נספחים ז ו- ח לכתב התביעה ) כך שהתובעים ידעו שב"כ הנתבע מייצג את הנתבע ובכל זאת לא המציאו לו העתק מכתב התביעה ולא יידעו אותו בדבר התביעה.
הנתבע מאשר בתצהירו כי ב"כ התובעים אכן הגיע למוסך של הנתבע לביצוע המסירה ,הוא נתבקש לחכות עד שיגיע הנתבע בעצמו ויחתום על אישור המסירה אך הוא עזב המקום ולא השאיר שום מעטפה במוסך.
הנתבע צירף לבקשה תצהיר מטעמו ומטעם ילדיו והמזכירה.
יתר על כן, טוען הנתבע כי יש לו סיכויי הגנה טובים כנגד תביעת התובעים.
הבקשה הועברה לתגובת התובעים המתנגדים לבקשה הן מאחר והמסירה בוצעה כדין והן מאחר ומדובר בסיכויי הגנה קלושים.
בדיון אשר התקיים בפני היום נחקרו המצהירים מטעם שני הצדדים על תצהיריהם והצדדים סיכמו טענותיהם בפני.
ב"כ התובעים הסכים לבטל פסק הדין תוך חיוב הנתבע בהוצאות בגין המחדל באי הגשת כתב ההגנה במועד שכן בוצעה מסירה כדין של כתב התביעה וזאת לאור סיכויי ההגנה שיש לנתבע כנגד התביעה וב"כ הנתבע ביקש לבטל את פסק הדין מחובת הצדק בהעדר מסירה כדין של כתב התביעה.
דיון
הלכה ידועה היא כי כאשר פסק הדין,שניתן במעמד צד אחד,פגום-ובדרך כלל נובע הפגם מהיעדר המצאה כדין למבקש –יבוטל פסק הדין בלי להתייחס כלל למשקל הטענות ולסיכויי ההצלחה.ביטול כזה נעשה מתוך חובת הצדק שכן בידי כל אדם קנויה הזכות שלא יינתן נגדו פסק דין,אפילו פסק דין נכון וצודק,אלא בדרך משפטית תקינה.
כאשר פסק הדין אינו פגום, השיקולים העומדים בפני בית המשפט הנכבד בבואו להפעיל את סמכותו ושיקול דעתו ולהחליט בבקשה לביטול פס"ד שניתן בהיעדר הגנה, שניים הם:
א.         סיבת המחדל בעטייה לא התגונן הנתבע כנגד התביעה.
ב.         סיכויי הצלחת ההגנה של הנתבע באם יבוטל פסק הדין ויינתן לו יומו בבית המשפט.

לטענת הנתבע הרי הוא לא קיבל שום מסירה בתיק. הוא לא ידע על התביעה וכתב התביעה לא הומצא לו ורק ביום 24/1/2010 נודע לו על התובענה לאחר שהומצא לו פסק הדין .

מעיון במסמכי התיק עולה כי הוגשה בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה אליה צורף העתק מאישור המסירה ותצהיר מטעם עו"ד מאג'ד מסאלחה אשר ביצע המסירה.
עו"ד מסאלחה מאשר בתצהיר כי התייצב במוסך של הנתבע וביקש לבצע מסירה לפקידה ,הפקידה סירבה לקבל וטענה כי פקידה נוספת בשם עביר ושהיא בתו של הנתבע היא אחראית ותקבל את המסמכים,הוא המתין עד שעביר הגיעה אך היא סירבה לקבל וטענה כי רק אביה מוסמך לחתום על אישור מסירה.עו"ד מסאלחה עוד מצהיר כי גם הגיע הבן של הנתבע ואחיה של עביר שעובד אף הוא במוסך וביקש ממנו לקבל את המעטפה ולחתום על המסירה אך הוא סירב לעשות כן וטען שרק אביו מוסמך לחתום.
עו"ד מסאלחה עוד מצהיר כי שוב פנה לפקידה הראשונה וביקש ממנה בכל זאת לקבל המעטפה ולחתום על המסירה אולם היא סירבה שוב וציינה כי אינה יכולה עת ילדיו של הנתבע סירבו לקבל,הפקידה אף סירבה למסור שמה,עו"ד מסאלחה מילא את הפרטים השאיר את המעטפה ועזב את המקום.
לבקשה לביטול פסק הדין צורפו תצהירים מטעם הנתבע , הפקידה גב' ליזת גל,והילדים של הנתבע גב' עביר ומר פאיז.
שלושת המצהירים חתמו על תצהיר בנוסח דומה לפיו הגיע אדם למשרדי המוסך שהציג עצמו כעו"ד מאג'ד מסאלחה ולאחר ששאל על שמות המזכירות,ביקש למסור מעטפה למר טאהר,אך כשנתבקש לחכות על מנת שיגיע מר טאהר עבד אלהאדי על מנת לחתום לו על אישור המסירה הוא עזב את המקום ולא השאיר אף מעטפה ו/או מסמך אחר כלשהו.
כל המצהירים נחקרו על תצהיריהם בחקירה שכנגד.
המצהירים מטעם הנתבע מאשרים כי עו"ד מסאלחה אכן הגיע למשרדי הנתבע לצורך מסירת מעטפה ,בעדותם בפני הם אף אישרו כי הם שלושתם סירבו לחתום וכי ביקשו מעו"ד מסאלחה להמתין עד שיבוא הנתבע בעצמו,אך לטענתם עו"ד מסאלחה עזב את המקום ולא השאיר שום מעטפה,בעוד שטענתו הנגדית של עו"ד מסאלחה כי הוא בירר מתי יגיע הנתבע ואז אמרו לו שלא יגיע ואז הוא לא היה מוכן להמתין והשאיר את המעטפה במשרד ועזב המקום.
מר מסאלחה העיד כי משהמזכירה של הנתבע ושני ילדיו גב' עביר ומר פאיז סירבו לחתום על אישור המסירה הוא השאיר המעטפה במשרד ועזב.
עדותו של מר מאג'ד מסאלחה היתה עדות אמינה בעיני וגירסתו קוהרנטית ומשכנעת .
לפי תקנה 476 לתקנות סדר הדין האזרחי המצאתו של כתב בי דין היא במסירתו או בהושטתו של עותק או העתק ממנו.
עו"ד מסאלחה ולפי עדותו השאיר את המעטפה במשרד הנתבע כאשר היו נוכחים ילדיו ומזכירתו.
מדובר בהמצאה כדין גם לפי הוראות סעיף 481 לתקנות סד"א,המצאה לבן משפחה.
עוד מסאלחה ערך תצהיר לאימות פרטי המסירה יום לאחר ביצוע המסירה.
לא ברורה לי טענת ב"כ הנתבע בסיכומיו לעניין עריכת התצהיר של עו"ד מסאלחה יום לאחר ביצוע המסירה ובטרם שחלפו 45 ימים לביצוע המסירה.
התצהיר נערך בהתאם להוראות תקנה 490 לתקנות סד"א ה לפיהן על השליח לרשום על גבי עותק של הכתב או שיצרף אליו,סמוך ככל האפשר לאחר ההמצאה,הודעה המציינת את זמן ההמצאה ודרכה וכך נעשה בנדון.
יש לציין כי שניים מהעדים מטעם הנתבע הינם בעלי עניין שכן מדובר בילדיו של הנתבע עצמו.
בעדותם נתגלו סתירות ,מר פאיז טען כי מספר דקות לאחר שעו"ד מסאלחה הלך הגיע אביו למשרד והפקידות מסרו לו שעו"ד מסאלחה הגיע למסור מעטפה (שורות 14-25 עמוד 4 לפרוטוקול).
גב' עביר העידה כי כשהגיע הנתבע מסרה לו שבא בן אדם רצה להשאיר מעטפה והלך אך אינה זוכרת מתי הגיע (שורות 24-27 עמוד 5 לפרוטוקול) וגב' ליזת העידה כי היא לא יודעת מתי הגיע מר טאהר-הנתבע למשרד לאחר שעו"ד מסאלחה עזב וכי היא סיימה את העבודה לפני שהגיע (שורות 6-8 עמוד 7 לפרוטוקול).
הנתבע ובסעיף 7 לתצהירו טוען כי העובדות הנ"ל נודעו לו עת בירר טענת עו"ד מסאלחה עם ילדיו ומזכירתו לקראת הכנת הבקשה לביטול פסק הדין.
העובדה שהמזכירה ושני הילדים של הנתבע לא חתמו וסירבו לחתום על אישור המסירה אינה שוללת עצם ביצוע המסירה כדין.
לא מצאתי הצדק סביר לעצם הסירוב כאמור,והדרישה לחכות עד שהנתבע יבוא ויחתום בעצמו לא נשמעת כדרישה סבירה מקום שהנתבע לא היה נוכח במקום .
בנוסף,אינני מקבלת טענת ב"כ הנתבע כי היה על ב"כ התובעים להמציא את המסירה בדואר רשום ולא במסירה אישית לאור תקנה 475 א.
תקנה 475א ,שהוספה לתקנות בשנת תשנ"ז,מטילה על בעל דין המיוצג על ידי עורך דין להמציא כתבי בי דין בעניינו באמצעות עורך דינו:על פי הוראות בית המשפט-בהמצאה אישית,ובהעדר הוראה כך-בדואר רשום עם אישור מסירה.חובת הפרקליט היא,לשמור את אישורי המסירה ברשותו ולהגיש את העתקיהם לבית המשפט בעת הגשת בקשתו לסעד נגד בעל הדין האחר.
הוראה זו הוספה בכדי להטיל על בעל דין המיוצג ע"י עו"ד את חובת ההמצאה לצד השני ,במקום המצב שהיה קיים עובר להוספת התקנה אז ההמצאה הייתה מבוצעת ע"י בית המשפט.
אינני מקבלת פרשנות ב"כ הנתבע לתקנה זו שבמקרה שאין הוראה מבית המשפט על בעל הדין להמציא בדואר רשום ואינו יכול להמציאה במסירה אישית.
פרשנות נכונה לתקנה זו הינה כי ניתן להמציא את כתבי בי הדין בשתי אפשרויות או מסירה אישית או במשלוח דואר רשום,כאשר החובה להמציא מסירה אישית הינה במידה ויש הוראות מבית המשפט,אך ברור מאליו שבעל הדין יכול להמציא במסירה אישית ואינו חייב אך ורק בדואר רשום גם בהיעדר הוראות מבית המשפט.
בנוסף,אינני מקבלת טענת ב"כ הנתבע כי היה על ב"כ התובעים להמציא את התביעה לב"כ הנתבע הואיל וידע כי הינו מייצג את הנתבע.
עו"ד מסאלחה העיד כי יש מספר עורכי דין המייצגים את הנתבע ,לא ידע כי ב"כ הנתבע ייצג אותו גם בהליך הנוכחי ולא היה בפניו ייפוי כוח.(שורות 20-21 עמוד 1 לפרוטוקול ושורות 1-3 עמוד 2 לפרוטוקול).
לפי תקנה 477 ההמצאה תהא לנמען גופו ואם יש לו עורך דין בהליך הקיים,דיה ההמצאה לעורך הדין,קרי המצאה לעורך דין המייצג בהליך עונה על דרישות ההמצאה כדין אך אין שום מניעה בהמצאה לנמען גופו ובמיוחד במקרה דנן שטרם נודע לב"כ התובעים בוודאות אודות הייצוג של ב"כ הנתבע בהליך שבנדון.
אשר על כן אני קובעת כי בוצעה המצאה כדין.
אך מאחר ולא נטען כי כתב ההגנה לא הוגש בעקבות זלזול בהליך המשפטי אלא ככל הנראה עקב טעות או בהיסח הדעת או משום שכתב התביעה אכן לא הגיע לידי הנתבע ובהתחשב בטענות ההגנה אשר מעלה הנתבע כאשר ב"כ התובע אינו מתנגד לקיום טענות הגנה המצדיקות בירור עובדתי ומשפטי,הנני סבורה כי יש מקום לבטל את פסק הדין ולתת לנתבע את יומו בבית המשפט ולאפשר לו להעלות את טענותיו ולהביא ראיותיו כנגד התביעה. אין לנעול את שערי בית המשפט בפני צד שיש לו טענה עניינית, לגופו של עניין, גם אם אותו צד חטא בסדר הדין שכן על חטאו אפשר להענישו בפסיקת הוצאות. יש לזכור שהמטרה העיקרית של בית המשפט היא לדון לגופו של עניין ולהכריע במחלוקת עובדתית.
יחד עם זאת, סבורני כי בנסיבות המקרה שלפניי, חרף העובדה שלא נפל פגם בהמצאה ובקבלת פסק הדין, האיזון הראוי בין הזכויות של הצדדים מחייב לבטל את פסק תוך חיוב הנתבע בהוצאות הליך זה בסך של 1000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.
הסכום הנ"ל ישולם תוך 30 ימים מהיום.
הנתבע יגיש כתב הגנה בסדר דין מהיר תוך 45 ימים מהיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פסק משקם

 2. ביטול פסק דין תורה

 3. ביטול פסק דין חלוט

 4. ביטול פסק בורר סופי

 5. בקשה לביטול פסק בורר

 6. בקשה לביטול פסק משקם

 7. בקשת ביטול פסק בורר

 8. ביטול פסק דין תעבורה

 9. ביטול פסק דין בערעור

 10. ביטול פסק דין עקב תרמית

 11. ביטול פסק דין בטענת מרמה

 12. ביטול פסק דין מחובת הצדק

 13. ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 14. ביטול פסק בורר בטענת זיוף

 15. ביטול פסק בורר מחמת תרמית

 16. ביטול פסק דין בהעדר הנמקה

 17. ביטול פסק בורר עקב טעויות

 18. ביטול פסק של בית דין צדק

 19. ביטול פסק דין שניתן בפשרה

 20. בקשה לביטול פסק דין בורר

 21. בקשה לביטול פסק דין בהסכמה

 22. ביטול פסק דין בהעדר הופעה

 23. בקשה חוזרת לביטול פסק דין

 24. ביטול פסק דין בהעדר תעבורה

 25. ביטול פסק דין חלקי נגד צד ג

 26. בקשה מוסכמת לביטול פסק דין

 27. ביטול פסק דין שניתן באיחור

 28. ביטול פסק דין שניתן בהסכמה

 29. תביעה לביטול פסק דין מזונות

 30. ביטול פסק בורר שלא ניתן בזמן

 31. בקשה לביטול פסק בורר עקב מרמה

 32. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 33. ביטול פסק דין בסדר דין מקוצר

 34. ביטול פסק בורר בגלל העדר נימוק

 35. ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה

 36. פסיקת הוצאות על ביטול פסק דין

 37. החזר כספים לאחר ביטול פסק דין

 38. בקשה לביטול פסק בורר לאחר 45 יום

 39. נהיגה בלי חגורה - ביטול פסק דין

 40. ביטול פסק של הבורר המנוגד לתקנות הציבור

 41. ביטול פסק בורר בית הדין לממונות

 42. ביטול פסק דין של בית הדין למשמעת

 43. ביטול פסק דין שניתן בהעדר תעבורה

 44. בקשה לביטול פסק בורר שניתן באיחור

 45. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין

 46. טעות ביישום הדין - ביטול פסק בורר

 47. תביעה לביטול פסק דין חלוט מחמת מרמה

 48. ביטול פסק דין בית דין אזורי לעבודה

 49. ביטול פסק דין שנתן תוקף להסכם פשרה

 50. ביטול פסק דין שניתן בהעדר התייצבות

 51. שיקול דעת בית המשפט לביטול פסק דין

 52. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 53. ביטול פסק דין בגין פגם בזימון לדיון

 54. ביטול פסק בית דין צדק לענייני ממונות

 55. דחיית בקשה לביטול פסק דין המצאה כדין

 56. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק בורר

 57. ביטול פסק דין פינוי דירה מחמת הצדק ?

 58. ביטול פסק דין של רשות השיפוט בהסתדרות

 59. הגשת בקשה לביטול פסק בורר לאחר המועד

 60. ביטול פסק דין בפשרה בבית הדין לעבודה

 61. ביטול פסק דין עקב אי מתן הזדמנות להגיב

 62. ביטול פסק דין משמעתי בהעדר נגד עורך דין

 63. ביטול פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה

 64. בקשות לאישור פסק בורר ולביטול פסק בורר

 65. ביטול פסק דין במעמד צד אחד עתירה מנהלית

 66. עתירה לביטול פסק דין של בית הדין הרבני

 67. ערעור על החלטת ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 68. ביטול פסק דין בהמרצת פתיחה ללא הגשת תשובה

 69. פסק דין הצהרתי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 70. ביטול פסק דין תעבורה שניתן בהעדר התייצבות

 71. תשלום הוצאות כתנאי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 72. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות לדיון הוכחות

 73. ביטול פסק דין חלוט ע''י מי שאינו צד להליך

 74. אחוזים לעורך דין למרות ביטול פסק דין בערעור

 75. בקשה להארכת המועד להגשת בקשת ביטול פסק בורר

 76. ערעור על החלטה לביטול פסק דין ברשות או בזכות

 77. ארכה להגשת בר''ע על החלטה לגבי ביטול פסק דין

 78. ערעור על הארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק בורר

 79. בקשה לתיקון כתב תביעה: הוספת טענת ביטול פסק בוררות

 80. ביטול פסק דין בהעדר הגנה למרות ביצוע מסירה כדין

 81. ערעור על ביטול פסק דין בהעדר הגנה בסדר דין מקוצר

 82. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 83. ביטול פסק דין בהעדר כתב הגנה - 30,000 ש''ח הוצאות

 84. הוצאות בסך של 3,000 ₪ בעקבות ביטול פסק דין בהיעדר הגנה

 85. בית הדין העליון של התנועה הדתית לאומית - ביטול פסק דין

 86. בקשה לביטול פסק דין שהושג בדרכי תרמית וגילוי ראיות חדשות

 87. ביטול פסק דין המורה על דחיית תביעה עקב אי הפקדת ערובה

 88. בקשה לביטול פסק דין בגלל חוסר יכולת כלכלית להגיש ערעור

 89. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה על הסף, מבלי לקיים דיון ענייני

 90. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון