השתק עקיף

פסק הדין המנחה בסוגיית השתק הפלוגתא ("השתק עקיף"), בו הותוו התנאים להתקיימותו, ניתן בע"א 246/66 שמואל ורחל קלוז'נר נ' רנה שמעוני, כב(2) 561, שם נקבע כי משנתן בית משפט מוסמך פסק דין, כל עוד פסק הדין עומד על כנו, מחייב הוא את הצדדים באשר לכל קביעה עובדתית או משפטית שהוכרעה בו ואיש מהצדדים אינו יכול להתדיין פעם נוספת על פלוגתא שכבר נידונה והוכרעה בפסק הדין הראשון. זאת, אף אם מדובר בעילה שונה במסגרת ההתדיינות הנוספת.

עוד נקבע כי השתק פלוגתא יחול אך בהתקיים ארבעה תנאים מצטברים: הראשון - זהות הפלוגתא ברכיביה העובדתיים והמשפטיים. השני - קיום זהות בין בעלי הדין או חליפיהם או כאשר ניתן לראות קירבה משפטית בין הצדדים בהתדיינות הראשונה לבין הצדדים בהתדיינות המאוחרת. השלישי - סיום ההתדיינות בהכרעה מפורשת או מכללא של ביהמ"ש, בקביעת ממצא פוזיטיבי, להבדיל מממצא של חוסר הוכחה. והרביעי - ההכרעה בפלוגתא הייתה חיונית לצורך פסק הדין שניתן בהתדיינות הראשונה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. השתק עקיף

 2. כלל ההשתק

 3. השתק הגנתי

 4. השתק עילה

 5. השתק משפטי

 6. השתק הבטחה

 7. השתק שיפוטי

 8. השתק פלוגתא

 9. מהי טענת השתק ?

 10. מהו השתק שיפוטי ?

 11. טענת השתק פלוגתא

 12. השתק בדיני מקרקעין

 13. תנאים להשתק פלוגתא

 14. השתק עילה סעדים זהים

 15. מתי נוצר השתק פלוגתא ?

 16. הסכם פשרה השתק פלוגתא

 17. השתק פלוגתא פסק דין זר

 18. השתק פלוגתא בהליך פלילי

 19. דחייה על הסף מחמת השתק פלוגתא

 20. טעות המשפט קודם - השתק פלוגתא

 21. האם תשלום חברת ביטוח מהווה השתק ?

 22. השתק פלוגתא בשאלת הכיסוי הביטוח

 23. השתק פלוגתא בגין פסק דין בהסכמה

 24. נכות עקב תאונת דרכים השתק פלוגתא

 25. השתק פלוגתא על פסק דין בהעדר הגנה

 26. ההבדל בין השתק עילה והשתק פלוגתא

 27. תאונת עבודה השתק עילה עובד מעביד

 28. האם הסכמה דיונית יוצרת השתק פלוגתא ?

 29. האם השתק פלוגתא חל גם על "החלטות" ?

 30. השתק פלוגתא ללא זהות מוחלטת בין הצדדים

 31. מה ההבדל בין השתק שיפוטי להשתק פלוגתא ?

 32. האם פסק דין בהעדר הגנה מהווה השתק פלוגתא ?

 33. בקשת רשות להתגונן שנדחתה מהווה השתק פלוגתא

 34. האם יש השתק פלוגתא תביעות שיבוב של חברת ביטוח ?

 35. זכות בלתי הדירה להחזיק או להשתמש במקרקעין מכוח השתק

 36. האם יש השתק פלוגתא למרות "חילופי עמדות" בעלי הדין ?

 37. האם תביעת המבוטח יוצרת השתק פלוגתא בתביעת חברת הביטוח ?

 38. האם תביעה בגין נזקי רכוש יוצרת השתק פלוגתא לגבי נזקי גוף ?

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון