חובת הזהירות של מנהל חברה

מהי חובת הזהירות של מנהל חברה ?

הלכה פסוקה היא כי במקרים מסויימים קיימים שיקולי מדינות המחייבים הטלת אחריות אישית וגיבוש חובת זהירות אישית ועצמאית של מנהל בחברה.

נפסק כי אחריות כזו תקבע מקום שניתן לבסס מערכות נתונים המעידות על פעילותו של אורגן בחברה החורגת מגדר פעילותו השגרתית של נושא משרה בחברה לרבות קיומה של מומחיות אישית של מנהל בחברה עליה סמך צד להתקשרות, קיומם של יחסים מיוחדים עם צד ג' המסתמך על המנהל וקיומן של הוכחות לפעילות מנהל החורגת מפעילות שגרתית של מנהל בחברה.

האפשרות להטיל אחריות אישית על אורגן בחברה נותנת ביטוי לעקרון אישיותה הנפרדת של החברה ואולם קובעת כי ניתן להגדיל מעגל היריבויות גם כאשר הנפגע התקשר רק עם החברה. אפשרות זו תורמת לפיתוח סטנדרטים של אחריות אישית לנושאי משרה בחברה, מבלי לכרסם
בעקרונות האישיות הנפרדות של החברה.

פסיקה רלוונטית בנושא:


ע.א 9183/95 פני גשטיין נ' חברת חברי המהפך 1 (מחצבות) בע"מ, פ"ד נח(4), 653;
ע.א. 2792/03 יצהרי נ' טל אימפורט (מוצרי היער) בע"מ.
ע.א (חי) 2603/04 דוד ויגנסקי נ' אברהם לביא חברה לבניה בע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חובת הזהירות של רופא

 2. חובת זהירות של בנק כלפי לקוח

 3. חובת הזהירות של עורך דין

 4. חובת הזהירות של המעביד כלפי עובד

 5. הפרת חובת הזהירות של הבנק

 6. חובת הזהירות של מנהל חברה

 7. חובות זהירות הבנק כלפי לקוח

 8. חובת הזהירות של מרכול (סופר)

 9. חוסר זהירות בנהיגה על אופנוע

 10. נהיגה בחוסר זהירות של נהג מונית

 11. חובת זהירות של עורך דין כלפי לקוח

 12. חובת זהירות מוגברת של מזמין עבודה

 13. חובת זהירות של סוכן ביטוח כלפי קבלן

 14. פסיקה בנושא חובת הזהירות של המעסיק

 15. חובת הזהירות לפני פתיחת הליכים משפטיים

 16. חובת הזהירות של עורך דין בעסקת מקרקעין

 17. חובת הזהירות של עורך דין כלפי צד שלישי

 18. חובת הזהירות הקונקרטית - חובת הזהירות המושגית

 19. חובת הזהירות בהליכי פינוי מדירה בהוצאה לפועל

 20. על הנוהג ברכב הרתום לנגרר חלה חובת זהירות מוגברת

 21. נזקי רכוש לרכב אזרחי בשל חוסר זהירות ונהיגה רשלנית

 22. מה ההבדל בין נהיגה ב"חוסר זהירות" ל"נהיגה ברשלנות" ?

 23. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון