חוק סוכן ביטוח

סעיף 37 לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, המגדיר "סוכן ביטוח" כ"מי שעוסק בתיווך ביטוחים בין מבוטחים לבין מבטחים"; וסעיף 96 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981 הקובע כי "מי שעוסק בישראל בתיווך לענין ביטוח בין כל אדם לבין תושב חוץ או סוכנו ... דינם כדין סוכן ביטוח, ויחולו עליהם הוראות חוק זה הנוגעות לסוכן, לרבות חובת הרישוי".

סעיף 24 לחוק קובע כי לא יעסוק אדם בישראל, בעצמו או על ידי אחר, בתיווך לענין ביטוח בין כל אדם לבין מבטח אלא אם כן יש בידיו רישיון סוכן ביטוח לפי סעיף 25 לחוק (ראו גם הגדרת "סוכן ביטוח" בסעיף 1 לחוק).

סעיף 31(א) לחוק קובע כי: "לא יעסוק אדם בישראל בתיווך לענין ביטוח בין כל אדם שאינו מבטח לבין תושב חוץ או סוכנו שאינם בעלי רשיון לפי חוק זה" (ראו גם סעיף 104(ג)(3) לחוק).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק סוכן ביטוח

 2. מעמד סוכן הביטוח

 3. פיטורים של סוכן ביטוח

 4. מעמדו של סוכן הביטוח

 5. תביעה בין סוכני ביטוח

 6. זיוף חתימה סוכן ביטוח

 7. עמלת גיוס סוכני ביטוח

 8. שלילת רישיון סוכן ביטוח

 9. סוכן ביטוח בשכירות מוגנת

 10. תביעת רשלנות נגד סוכן ביטוח

 11. פירוק שותפות בין סוכני ביטוח

 12. הפניית לקוחות בין סוכני ביטוח

 13. תביעת לשון הרע נגד סוכני ביטוח

 14. הכשרת סוכני ביטוח - יחסי עובד מעביד

 15. הפרת הסכם שיתוף פעולה בין סוכני ביטוח

 16. תאונה בלי ביטוח בגלל רשלנות סוכן ביטוח

 17. תביעה נגד סוכן ביטוח בבית משפט לתביעות קטנות

 18. תביעה נגד סוכן ביטוח עקב סירוב חברת הביטוח לשלם למבוטח

 19. סוכן ביטוח נטל הלוואות על חשבון כספי הפוליסות של הלקוחות, ללא ידיעתם ותוך זיוף חתימותיהם

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון