חשבון משותף בבנק

מה הדין בסוגיית חשבון משותף בבנק ?

הלכה פסוקה ומושרשת היא, כי חזקה על כספים המצויים בחשבון משותף, שהם שייכים לשני בעלי-החשבון, בחלקים שווים.

להלן פסיקה רלוונטית לנושא חשבון משותף בבנק:


ע"א 155/73 שרון נ' ליבוב ואח' פ"ד כח(673 (2;
ע"א 679/76 סלי נ' עזבון שפר פ"ד לב(785 (2 בעמ' 789 מול האות ה';
ע"א 575/78 ברנהיים נ' פרנקל פ"ד לג(137 (3, בעמ' 139 מול האות ה';
ע"א 268/81 ברעם נ' גרטי ואח' פ"ד לח(45 (2, בעמ' 48 מול האותיות ו'-ז';
ע"א 584/82 קריינר נ' דניאלי פ"ד מ(561 (1, בעמ' 565 מול האות ב';
ע"א 655/89 מטלון נ' כץ פ"ד מה(845 (3 בעמ' 848 מול האות ז'.


חוקים רלוונטיי לנושא חשבון משותף בבנק:


חוק המיטלטלין, תשל"א-1971, סעיף 9(ב);
חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 סעיף 59(ב)).


את כוונת השיתוף אין צורך להוכיח בראיות חיצוניות, אלא הטוען לבעלות מלאה בחשבון משותף - עליו הראיה. עצם פתיחתו של חשבון משותף מצביעה על כוונת שיתוף, ולא הובאה על ידי הבעל כל ראיה המצדיקה התערבות במסקנתו של השופט המלומד, כי גם חשבון ניירות הערך, כמו תוכניות החיסכון, מצוי בבעלות משותפת של שני בני הזוג בחלקים שווים. הבעל אף לא מצא לנכון להעיד את אשתו, ובצדק נדחתה טענתו לבעלות מלאה בכספי חשבון ניירות הערך.

בת"א (מחוזי יר') 4098-02 מרים בן גיאת נ' הכשרת הישוב ביטוח בע"מ, נפסק כדלקמן:

"ההערה השניה מתייחסת לטענת הנתבעים בדבר שותפות התובעת בחובות בן גיאת. התובעת ובן גיאת טענו, כי ההלוואה שניטלה מהנתבעת נועדה לעסקיו של בן גיאת וכספי ההלוואה הועברו לאחת החברות שבבעלותו. הנתבעת טענה, כי המדובר היה בהלוואה פרטית שניתנה לבן גיאת באופן אישי (בעמ' 37, וכן: "ההלוואה היתה אישית לאבי בן גיאת" - בעמ' 41, מתוך עדותו של שמשון מרפוגל, סמנכ"ל הנתבעת).
אני נכונה להניח, כי ההלוואה ניתנה לבן גיאת על ידי הנתבעת לצורך עסקיו. ואולם, זכותה של התובעת לאיזון משאבים או לשיתוף בזכויות איננה ניצבת בגפה, ולצדה עומדת חובתה לשאת בחובות שנצברו במהלך חיי הנישואין.

אשר לשותפות בחובות נקבע, כי "אם מתחלק בן הזוג האחד עם בן הזוג השני במה שזה הרוויח מעסקיו, כיוון שתרם 'למאמץ המשותף' במישור המשפחתי, מדוע לא יתחלק עמו גם בהתחייבויות בהן התחייב השני למען אותו 'מאמץ משותף'?" (ע"א 1967/90 גיברשטיין נ' גיברשטיין, פ"ד מו(5), 661, 665 (1992), מפי כב' השופט גולדברג). ובקשר לבני זוג שחלה עליהם חזקת השיתוף (שלא כבענייננו), נאמר: "הנה כי כן, חזקת השיתוף בחובות הינה חזקה מקבילה ומשלימה לחזקת השיתוף בזכויות... השיתוף בחובות משלים את השיתוף בזכויות ומשקף את התפיסה לפיה השיתוף המשפחתי מתקיים לא רק בשעת רווחה כי אם גם בשעת מחסור; בני הזוג שותפים הם לא רק לרווחים ולזכויות, כי אם גם להפסדים ולחובות" (רע"א 8791/00 הנ"ל, מפי כב' הנשיא ברק). עוד נקבע שם, כי מועד התגבשות השיתוף בכלל הזכויות והחובות הוא "במועד קריטי" בחיי הנישואין, שחל, למשל, עם התפרקותם. בהמשך לכך נקבע ב-ע"א 8497/06 טורג'מן לחמן נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ, מיום 4.8.08, כי "...מכל מקום בעת התרחשות המועד הקריטי מתגבש, לצד שיתופו של בן הזוג בזכויות בן הזוג השני, גם שיתוף בחובותיו (ענין שלם, פסקאות 16-14 לפסק הדין). לפיכך, כל עוד לא נסתרה החזקה בדבר שיתוף בחובות, וככל שהתגבש 'מועד קריטי' בחיי בני הזוג, הרי שהמערערת שותפה אף לחובותיו העסקיים של בעלה, וגם מטעם זה יש לאפשר את מימוש הדירה לטובת הבנק" (מפי כב' השופטת ארבל))".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוזה בנקאי

 2. חוזה עם הבנק

 3. משכון בנקאי

 4. ארנונה - בנקים

 5. ארנונה על בנק

 6. חוב לבנק לאומי

 7. עורך דין בנקאות

 8. תרגיל עוקץ בבנק

 9. עורך דין בנקים

 10. התחזות לפקיד בנק

 11. אחריות בנק מלווה

 12. חשבון משותף בבנק

 13. הפרת הסדר עם הבנק

 14. התיישנות חוב לבנק

 15. ציפיות הלקוח בבנק

 16. חובת האמון הבנקאית

 17. עורך דין חשבון בנק

 18. התיישנות תביעת בנק

 19. חובת האמון של הבנק

 20. מניעת פעולות בנקאיות

 21. הפרת החוק מצד הבנק

 22. חוזה בין הבנק ללקוח

 23. עורך דין דיני בנקאות

 24. בונוסים למנהלי בנקים

 25. גביית יתר עמלות בנק

 26. יציבות כלכלית של בנק

 27. תביעה נגד בנק החקלאות

 28. ביטול סגירת חשבון בנק

 29. עמלת שורה בנק הפועלים

 30. תביעה של בנק נגד ערב

 31. ערעור על תביעה של בנק

 32. מענק יובל לעובדי בנק

 33. טעות בהסדר חוב עם הבנק

 34. תביעה נגד בנק דיסקונט

 35. גביית תוספת סיכון בבנק

 36. בקשה לביטול הגבלה בבנק

 37. תעריף הארנונה של בנקים

 38. קניית רכב משועבד לבנק

 39. מימוש שעבוד לבנק מלווה

 40. תביעת בנק להחזרת כספים

 41. עמלות אופציות מעוף בבנק

 42. חתימה על טופס ריק בבנק

 43. "מכתב העברה" לעובד בנק

 44. שביתת עובדי בנק דיסקונט

 45. תביעה נגד לקוח בנק לאומי

 46. פיצוי על סגירת חשבון בנק

 47. אחריות הבנק כיועץ השקעות

 48. חובת הבנק לעדכן את הערב

 49. תביעה נגד הבנק הבינלאומי

 50. אי עמידה בהסדר חוב עם הבנק

 51. גביה בלתי חוקית בחשבון בנק

 52. עורך דין תביעות נגד בנקים

 53. תביעת בנק נגד לקוח על חוב

 54. עמלת פירעון מוקדם בנק לאומי

 55. תביעה נגד בנק על הפסד במכרז

 56. תביעה נגד בנק לאומי לישראל

 57. תיאום גובה עמלות בין הבנקים

 58. רישום הסדר מחיקת חובות בבנק

 59. פעולות בחשבון בנק ללא הרשאה

 60. חובת הקטנת הנזק של לקוח בנק

 61. עבירות כלכליות מנהל סניף בנק

 62. זכות עכבון רכב מול שעבוד לבנק

 63. תביעה של בנק המזרחי נגד לקוח

 64. תביעה של בנק דיסקונט נגד ערב

 65. תביעה נגד בנק בגין הגבלת חשבון

 66. ייצוג עובדי בנק ע''י ההסתדרות

 67. חיוב לפתוח תוכניות חיסכון בבנק

 68. התנהגות בנק ברגעי משבר חריגים

 69. תביעה בגין הפרת יחסי בנק לקוח

 70. צ'קים חוזרים של לקוח בבנק לאומי

 71. תביעה על זכויות בכסף בחשבון בנק

 72. בעלות על רכב מעוקל על ידי הבנק

 73. הגבלת חשבון בנק בגלל סירוב צ'קים

 74. תביעת בנק נגד מורשה חתימה בחשבון

 75. תביעה נגד הבנק הבינלאומי הראשון

 76. אחריות בנק מלווה כלפי רוכשי דירות

 77. תביעה של בנק המזרחי על חוב בחשבון

 78. מעבר בנקים לשבוע עבודה של 5 ימים

 79. תביעה של בנק הפועלים נגד לקוחותיו

 80. סגירת חשבון בנק עקב חשד להלבנת הון

 81. תביעה להחזר כסף שהופקד בבנק הדואר

 82. משיכת כסף מכספומט - תביעה נגד הבנק

 83. אי ביצוע הוראת תשלום של הלקוח בבנק

 84. אישור הסדר נושים למרות התנגדות הבנק

 85. תביעה נגד בנק המזרחי לחייב כיבוד צ'קים

 86. אחריות בנק מלווה על איחור במסירת דירות

 87. חובת הבנק למסור מידע לערבים על הסדר חוב

 88. אחריות הבנק כלפי לקוח שאינו דובר עברית

 89. הסרת הגבלה על חשבון בנק דיסקונט בירושלים

 90. פתיחת חשבון חיסכון בבנק כתנאי להגדלת מסגרת

 91. תביעה נגד בנק לאומי בגין ניהול חשבונות לקוי

 92. מששילם הבנק לעובדו הוא זכאי כמיטיב להטבת נזקיו

 93. ויתור על דיור חלופי - חובת הסבר ע''י פקיד הבנק

 94. הגבלת אחריות בגין שירותים בנקאיים של דואר ישראל

 95. החתמת עולים חדשים שלא יודעים עברית על הסכם בבנק

 96. תביעה נגד בנק מזרחי טפחות – טעות בהוראה טלפונית

 97. נטען כי הבנק ידע אשת הנתבע "אשת קש" בלבד ללא שליטה אמיתית בחברה

 98. האם הבנק חייב כספים וזאת מכוח יישומו של "היתר עסקה" שנכרת בין הצדדים ?

 99. תביעה בשל נזקים כספיים שנגרמו (כביכול) עקב התנהלות רשלנית של הבנק ופקידיו

 100. משנקלעה החברה לחדלות פירעון הגיש הבנק את התביעה בטענה לחתימה על כתב ערבות

 101. בעסקאות ניכיון נוהג הבנק לעיתים ליצור קשר עם הסניף הנמשך על מנת לקבל אינפורמציה בדבר יכולת כלכלית

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון