רשלנות במתן ייעוץ משפטי

מה הדין בסוגיית רשלנות במתן ייעוץ משפטי ?
האם יש לעורך דין אחריות מקצועית על ייעוץ משפטי ?

החובות המוטלות על עורך דין בשלב של ייעוץ והכנת המסמכים גובשו וסוכמו יפה בפסק דין שרמן באלה המילים:
"מעורך-דין, העושה מלאכתו למען לקוחו, נדרשת רמה מסוימת בכל הקשור לידיעת החוק. אין לצפות שעורך-דין יידע את תוכנם של כל חוקי המדינה, אבל יש חוקים שימושיים שהוא חייב לדעתם, בייחוד אותם החוקים הנוגעים לעניין שהוא מסכים לטפל בו עבור לקוח ...
עורך-דין חייב לפצות את לקוחו על נזק שנגרם לו בשל אי-מסירת עובדות ופרטים רלוואנטיים, שהיו בידיעתו ושהוא נמנע מלמוסרם ללקוח. עורך-דין חייב להודיע ללקוחו על מצב הדברים לאשורו, בכל הקשור להוראות החוק ולפסיקה החלות על מקרהו . (ההדגשות שלי – ש.פ.) (שם, עמ' 463 – 464)."

נמצאנו למדים כי מוטלת על עורך דין החובה להכיר את כל החוקים הקשורים במישרין לעניין שלפניו או בעקיפין לעבודתו כעורך דין, כאשר חובת "הידיעה" מורכבת משני אלמנטים:


החובה לבדוק את החקיקה והפסיקה הקשורות לעניין שלפניו;
החובה להודיע ללקוח על מצב הדברים לאשורו.

המלומדים י. שנהב ור. לויתן גוזרים מחובות אלה חובה על עורך דין לעדכן באופן שוטף את הלקוח בכל שלבי הטיפול המשפטי וכן להתייעץ עמו בכל מקרה שעו"ד עומד לנקוט בצעדים, אשר יטילו על הלקוח הוצאות מיוחדות או אשר עלולים לסבך את הלקוח מעבר לבעיות הקיימות (ד"ר יהודה שנהב ורחל לויתן אחריותו המקצועית של עורך דין ניהול סיכונים וביטוח חבות הפרקליט לב, 177).

בפסיקה ובספרות נעשתה הבחנה בין אחריות המיוחסת לעורך דין בשל טעויות שנעשו בייצוג בבית המשפט לבין יעוץ שניתן על ידו מחוץ לכותלי בית המשפט. לגבי קבוצת המקרים הראשונה, הגישה שאומצה היא של הקניית שיקול דעת רחב לעורך דין בהחלטות שהוא מקבל במהלך הייצוג המשפטי על מנת ליתן לו מרחב תמרון וחופש פעולה בייצוג הלקוח בבית המשפט. בעקבות כך, המגמה המסתמנת היא של צמצום אחריות מקצועית המוטלת על עורכי דין במהלך ייצוג לקוחות בבתי המשפט, וכפועל יוצא מכך מיעוט תביעות נגד עורכי דין בכל הקשור לדיון בבית המשפט (ראה ע"א (ת"א) 1549/05 משעל נ' גדעון דרורי).

לא כן, לגבי אחריותו של עורך דין כלפי הלקוח בשלב של יעוץ, הכנת המשפט וניסוח הסכמים מחוץ לכותלי בית המשפט. בכל המקרים הללו, מציבה הפסיקה והספרות דרישות גבוהות לגבי הידע הנדרש מעורך דין בפועלו בכובע של יועץ ולגבי פעולות המוטלות עליו לצורך מניעת הנזק ללקוח.

החיוב לייעוץ מלווה את כל סוגי הפעילות של עורך דין - בעל המקצוע - העומד מול לקוח הדיוט: מטרת הייעוץ היא להדריך את הלקוח בקבלת החלטות, בנקיטת צעדים מסוימים או בהימנעות מפעולה משפטית מסוימת. לרוב, החיוב לייעוץ הוא שלב טרומי לעריכת מסמכים על ידי עורך דין, להגשת תביעה משפטית או לנקיטת הליכים משפטיים אחרים עבור הלקוח (ראה את ספרה של ד"ר רנה סנילביץ חוזה למתן שירות עריכת דין והאחריות בגין הפרתו - הבט השוואתי ספר לנדוי 1471 – 1483 ואת הפסיקה המאוזכרת שם).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עוולת הרשלנות

 2. רשלנות בלידה

 3. רשלנות עירייה

 4. רשלנות מודד

 5. חבלה ברשלנות

 6. רשלנות מתווכים

 7. רשלנות רב חובל

 8. רשלנות טוען רבני

 9. רשלנות חברת השמירה

 10. רשלנות בגביית חוב

 11. רשלנות הרכב דוד שמש

 12. רשלנות באבחון מומים

 13. רשלנות תורמת של קטין

 14. רשלנות בשחרור מאשפוז

 15. תביעת רשלנות נגד בנק

 16. יסודות עוולת הרשלנות

 17. תביעה על רשלנות מוסך

 18. רשלנות בתכנון אינסטלציה

 19. רשלנות בטיפול בכאבי גב

 20. תביעת רשלנות במדידת בית

 21. רשלנות במתן ייעוץ משפטי

 22. האם רשלנות היא עבירה אתית

 23. רשלנות טיפול במרפאות צה"ל

 24. רשלנות בנק בהשוואת חתימות

 25. תביעת רשלנות ניהול השקעות

 26. רשלנות בייעוץ רואה חשבון

 27. רשלנות בהגשת תלונה במשטרה

 28. רשלנות בביצוע עבודות איטום

 29. רשלנות במתן שירותים משפטיים

 30. רשלנות המשטרה בטיפול באירוע

 31. רשלנות עורך דין המשמש כנאמן

 32. ביטול משכון עקב רשלנות הבנק

 33. רשלנות עורך דין בהגשת ערעור

 34. רשלנות עו''ד בעסקת מקרקעין

 35. רשלנות העירייה לתחזוקת מדרכה

 36. רשלנות עורך דין באימות הזהות

 37. הגדרת "רשלנות" בדיני עונשין

 38. תביעת רשלנות נגד חברת שמירה

 39. רשלנות עורך דין בניסוח הסכם

 40. פיצויים מחברת שמירה על רשלנות

 41. רשלנות עורך דין בעסקת מקרקעין

 42. תביעת רשלנות נגד ביטוח לאומי

 43. רשלנות עורך דין שלא הגיש ערעור

 44. רשלנות המדינה בהפעלת שיקול דעת

 45. גרימת תאונת דרכים קטלנית ברשלנות

 46. רשלנות עורך דין בעסקת קניית דירה

 47. רשלנות של העירייה במתן דוחות חניה

 48. סיבת החזרה לא נכונה - רשלנות בנק

 49. רשלנות עו''ד מקרקעין בזיהוי המוכר

 50. רשלנות עורך דין - אי הפקדת עירבון

 51. רשלנות במניעת הידרדרות במצב רפואי

 52. רשלנות המדינה צו עיכוב יציאה מהארץ

 53. תביעת רשלנות עורך דין בעסקת מקרקעין

 54. רשלנות מצד ביטוח לאומי בהעברת כספים

 55. תביעת רשלנות נגד משרד הבינוי והשיכון

 56. רשלנות הבנק במתן אישור על הפקדת כספים

 57. רשלנות רופא בבירור ההיסטוריה הרפואית של החולה

 58. רשלנות עורך דין בייצוג בבית הדין הרבני

 59. אי הסרת משכנתא מדירה - רשלנות עורך דין

 60. גניבת כסף מחשבון בנק דיסקונט עקב רשלנות

 61. אישור פעולה חריגה בסכום גדול - רשלנות בנק

 62. מכה ברכב בעת עליה על פס האטה שהותקן ברשלנות

 63. תביעת רשלנות בגין שבירת קירות בבית מגורים

 64. רשלנות מחלקה לטיפול נמרץ ילדים בבית החולים רמב''ם

 65. רשלנות של עורך דין - פיצוי כחצי מיליון ש''ח ללקוח

 66. תביעה נזיקית בגין רשלנות בקבורת אדם זר בחלקת הקבר שנרכשה

 67. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון