החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים
בפני ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום 6.7.2010, אשר קבעה למערערת נכות זמנית בשיעור של 50% מיום 18.6.2008 ועד ליום 18.7.2088, נכות זמנית בשיעור של 25% החל מיום 19.7.2008 ועד ליום 19.9.2008 ונכות יציבה בשיעור של 0% החל מיום 20.9.2008.

העובדות :

1. המערערת, ילידת 1972, נפגעה בתאונת עבודה ביום 1.5.2008.

2. ביום 28.12.2008 קבעה וועדה רפואית מדרג ראשון כי למערערת נכות זמנית בשיעור של 50% מיום 18.6.2008 ועד ליום 18.7.2008 ובשיעור של 25% מיום 19.7.2008 ועד ליום 19.9.2008. עוד קבעה הוועדה כי מיום 20.9.2008 לא נותרה נכות יציבה כלל.

3. המערערת עררה על החלטת הוועדה הרפואית. ביום 1.9.2009 התכנסה הוועדה הרפואית לעררים, בדקה את המערערת וביקשה לאחר שעיינה במסמכים "בדיקת EMG של רגליים ושורשים ומבקשת CT ע"ש מתני". עוד קבעה הוועדה שעם קבלת הבדיקות היא תסכם החלטתה ללא נוכחות (נספח ג' לנימוקי הערעור).

4. המערערת ביצעה את בדיקת EMD ובדיקת CT והמתינה לקבלת החלטה הוועדה הרפואית לעררים. ביום 14.12.2009 נשלח למערערת מכתב ממזכירת הועדות הרפואיות (נספח ד' לנימוקי הערעור) בזו הלשון:

"הנדון: חקירת וידאו
בזאת הנני לידיעתך, כי מצויה (צ.ל. מצוי- א.ג.כ.) בידינו תקליטור בו הנך מצולמת.
הדיסק אמור להיות מוקרן בפני הרופאים בוועדה רפואית לעררים.
מוצע לך לצפות בדיסק, עוד טרם תיתן הוועדה את החלטתה ולהכין את תגובתך. מצ"ב תקליטור.
הודעה על זימנוך לועדה רפואית תקבלי במכתב נפרד".

5. ביום 12.1.2010 התכנסה הוועדה הרפואית לעררים בשנית. הוועדה צפתה בתקליטור, בדקה את המערערת, עיינה בתוצאות בדיקת ה-EMG וקבעה כי למערערת נכות יציבה בשיעור 10% לפי פריט 37(7)(א) שעניינו 'הגבלה קלה בתנועות עמוד השדרה המתני' (נספח ה' לנימוקי הערעור).

6. המערערת והמשיב ערערו על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (בל 1738/10 ובל 1975/10). ביום 5.5.2010 התקיים דיון בפני כב' הרשמת ולך. במהלך הדיון הגיעו הצדדים להסכמות על החזרת עניינה של המערערת לוועדה הרפואית לעררים על מנת שתתייחס לבדיקת CT מיום 21.9.2009 ולבדיקת EMG מיום 5.10.2009 וכן לחוות דעתו של דר' רובינסון מיום 19.7.2009. בסיום ניתן פסק דין (נספח ו' לנימוקי הערעור), בנוסח הבא:

"ענינה של המבוטחת יוחזר לועדה הרפואית לעררים על מנת שתדון בשני הערעורים, הן בערעור שהוגש מטעמה, והן בערעור שהוגש מטעם המל"ל.
ב"כ המערערת תוזמן להופיע ולטעון בפני הועדה טרם מתן החלטתה.
הועדה תנמק החלטתה".

7. ביום 6.7.2010 התכנסה הוועדה הרפואית לעררים, שמעה את ב"כ המערערת, בדקה את המערערת וקבעה (נספח א' לנימוקי הערעור): "הועדה מקבלת את ערר המל"ל לאור הממצאים הקליניים, לא נותרה נכות".

טענות הצדדים :
1. לטענת המערערת הוועדה הרפואית לעררים לא מילאה אחר הוראת פסק הדין ולא התייחסה לבדיקת ה- CT, לבדיקת ה-EMG ולחוות דעתו של דר' רובינסון. עוד טוענת המערערת כי יש להחזיר את עניינה לוועדה רפואית לעררים בהרכב אחר מן הטעם שמדובר בהחזרת עניינה בפעם השלישית לאותה וועדה. המערערת אף ביקשה כי בית הדין יורה שהפרוטוקולים של הוועדה הרפואית לעררים לא יעמדו בפני הוועדה בהרכב החדש.

לטענת המשיב אין בעובדה שהוועדה לא התייחסה למסמכים האמורים בכדי להעיד על היות הוועדה נעולה בדעתה וכי יש לאפשר לוועדה לתקן את הטעות שנעשתה ולהשלים את הדיון בעניינה של המערערת בהתאם לפסק הדין מיום 5.5.2010.

הכרעה :
1. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ופרוטוקול הועדה הרפואית לעררים באתי לכלל מסקנה כי דין הערעור להתקבל במלואו.
נוכח הסכמת המשיב להחזיר את עניינה של המערערת לוועדה הרפואית לעררים הסוגיה היחידה שנותרה לדיון היא אם יש מקום להשיב את עניינה של המערערת לוועדה הרפואית לעררים שדנה בעניינה או שמא לוועדה רפואית לעררים בהרכב אחר. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי כי יש מקום להחזיר את עניינה של המערערת לוועדה בהרכב אחר, ואסביר.

3. כידוע על המבקש להעביר את עניינו לוועדה בהרכב אחר להראות טעם מיוחד לכך שכן הכלל הוא שעניינו של מבוטח יוחזר לאותה וועדה שכבר דנה בעניינו ולא לוועדה בהרכב אחר (עב"ל (ארצי) 231/09 ד"ר אריה קופפרברג – המוסד לביטוח לאומי, (לא פורסם, 21.10.2009); עב"ל (ארצי) 493/08 המוסד לביטוח לאומי – יונה הררי, (לא פורסם, 28.4.2009)). עוד נקבע כי השבת עניינו של מבוטח לוועדה בהרכב אחר ייעשה במקרים נדירים בהם יש חשש ממשי כי הוועדה תהיה מקובעת על עמדתה או שהרכב הוועדה אינו נאות (עב"ל (ארצי) 282/99 יהודית אבן חן – המוסד לביטוח לאומי, (לא פורסם, 3.9.2001)).

4. הועדה זלזלה בפסק הדין אשר הורה לה להתייחס לבדיקות CT ו-EMG ולחוות דעת של ד"ר רובינסון ולקלטת הוידאו ובחרה שלא להתייחס אליהן וסיבותיה עמה. אמנם נכון כי במסגרת פסק הדין מיום 5.5.2010 אין פירוט של המסמכים אליהם נדרשת הוועדה להתייחס אולם לא היה בכך כדי לפטור את הועדה לבדוק מדוע הוחזר עניינה של המערערת וכפי שעולה מסעיף 12 לפרוטוקול הועדה הרפואית לעררים בפני הועדה עמדה חוות הדעת של ד"ר רובינסון, EMG ו-CT.4. בענייננו, זו הפעם השלישית שבה אמור להיות מוחזר עניינה של המערערת לועדה ופעמיים התעלמה הועדה ממסמכים מהותיים שהיו בפניה ואין הסבר אחר אלא שדעת חברי הוועדה היתה "נעולה" ומקובעת. מכיוון שכך מורה אני על השבת עניינה של המערערת לועדה רפואית בהרכב אחר. נציין כי אף החלטתה הלקונית של הועדה תרמה להחלטתי בדבר החלפת הרכב הועדה.

5. אשר על כן, עניינה של המערערת יוחזר את הוועדה הרפואית לעררים בהרכב אחר על מנת שתבדוק את המערערת, תתייחס לממצאי בדיקת ה-CT ובדיקת ה-EMG, לחוות דעתו של דר' רובינסון ולקלטת הוידאו. כמו כן, תנמק הוועדה את החלטתה. בפני הועדה הרפואית לערערים לא יובאו הפרוטוקולים של הועדה הרפואית לעררים מושא תיק זה.

6. סוף דבר – הערעור מתקבל.
המשיב ישלם למערער הוצאות הערעור בסך 5,000 ₪.


על פסק הדין ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין.

ניתן היום, כ"א בשבט תשע"א, 26 ינואר 2011, בהעדר הצדדים ויישלח אליהם.
     
ד"ר אריאלה גילצר, שופטת      לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון