בקשה רשמית לקבלת חופשה

בקשה רשמית לקבלת חופשה
העותר הוא אסיר המרצה מאסר של 5 שנים וחודש בגין מגוון עבירות, לרבות זיוף פרטי רכבים שכפולם וסחר בהם, עבירות תעבורה ועוד.
העותר הורשע ב- 17 אישומים בכתב אישום אחד.
העותר ריצה זה מכבר רבע מתקופת מאסרו (העותר היה במעצר עד תום ההליכים תקופה ממושכת של ניהול משפטו).
אחותו של העותר עומדת להינשא מחר, 03/05/12 בכפר משהד.
ביום 23/04/12 פנה ב"כ העותר, עו"ד אבו נסאר בכתב בבקשה לאשר חופשה מיוחדת לעותר לצורך זה. הפנייה הייתה בשעות הערב המאוחרות.
למחרת קיבל תשובה מקצין האסירים בכלא שיטה, כי עקב סד הזמנים הצפוף בין מועד הגשת הבקשה לבין מועד החתונה, לא יוכל שב"ס לטפל בבקשה. בתשובה צויין כי בתוך המועדים הנ"ל חלים יום העצמאות וסוף שבוע וכי לצורך בדיקת כל הפרטים נדרש זמן ארוך יותר.

ביום 30/04/12 הוגשה העתירה דנן ובה נתבקשתי להורות לשב"ס לאפשר חופשה מיוחדת לעותר.

בתשובת ב"כ המשיבים לעתירה שניתנה בפניי באולם, היא ביקשה למחוק את העתירה על הסף משני טעמים.
ראשית, לדידה חלף בין מועד החלטת הסירוב לבין מועד הגשת העתירה זמן רב מידי, אשר יש בו כדי להוות שיהוי בלתי מוצדק.
שנית, בשל כך שהגשת הבקשה לחופשה מיוחדת מלכתחילה נעשתה במועד מאוחר מאוד ביחס למועד קביעת אירוע החתונה ובאופן שלא איפשר למשיבים לבחון את כל הנתונים הנדרשים לצורך קבלת החלטה מושכלת בנוגע לבקשה לחופשה חריגה.
לטענת ב"כ המשיבים, מוסבר לכל אסיר עם כניסתו לכלא מהן זכויותיו וחובותיו בכלא וכך גם בהגיע המועד של סמוך לרבע מתקופת מאסרו, שאז יכול הוא להגיש בקשות למתן חופשה והעותר כשל בכך שלא הגיש את בקשתו מוקדם מספיק על מנת שיהיה ספק בידי שב"ס לפנות לכל הגורמים על מנת לבדוק האם ניתן לאשר את החופשה.
עוד נאמר בעניין זה כי הואיל של העותר מסווג בקטגוריה א', בשל תיק אלמ"ב שנפתח לו בעבר, נדרש גם אישורו של נציב שב"ס להוצאתו לחופשה מיוחדת, מה שמצריך פרק זמן ארוך יותר בהליך אישור החופשה.
עוד טענה בפניי ב"כ המשיבים כי מבירור טלפוני קצר שהספיקה לבצע מול משטרת ישראל, נאמר לה כי משטרת ישראל סיווגה את העותר כעבריין נמלט בעבר, כמי שיש לו תיק אלימות במשפחה וכמי שיש לו קשרים עם משפחת פשע. היא הבהירה כי היא מעלה עניין זה בהקשר של הצורך בזמן מספק לבחון את כל הנתונים הנ"ל לצורך קבלת החלטה לעניין החופשה המיוחדת.
נטען כי במצב דברים זה, לא היה זמן מספק בידי שב"ס לקבל כל החלטה שהיא וזאת בשל מחדלו של העותר.

בתגובה לטענות אלה, טען בפניי ב"כ העותר כי בעבר הגיש העותר עתירה לחופשות (ממנה חזר בו מאוחר יותר) ומצד שב"ס הוצג אז כתב תשובה בו סווג העותר בקטגוריה ב/1 ולא בקטגוריה א' כפי שנטען היום, וכמו כן לא עלתה אף אחת מן הטענות הנוגעות להיותו קשור למשפחת פשע או עבריין נמלט (בעניין זה נטען כי אמנם הוגש נגדו כתב אישום בעניין זה, אך נמחק לבסוף).
כמו כן נטען כי העותר השתתף בכל קורס שהוצע לו ואף הוצגו בפניי תעודות המלמדות כי הוא השקיע זמן ומאמץ והיה משתתף פעיל באותם קורסים.

לשאלת בית המשפט, הבהיר העותר כי מועד החתונה נקבע לפני כחודש ועוד חודשיים לפני כן הכירו אחותו ובעלה המיועד.
עוד טען ב"כ העותר כי העותר היה מאושפז תקופה ממושכת החל מיום 07/04/12, תחילה בבית חולים העמק בעפולה ואחר כך במר"ש לצורך קבלת טיפול רפואי.

שקלתי את טיעוני הצדדים בכובד ראש מכאן ומכאן.
נסיבות העניין כפי שפורטו על ידי לעיל ועולות מטענות הצדדים הן מגבלתיות עד מאוד בנוגע לשקילת אפשרות למחיקה של העתירה על הסף.
מחד, לעותר היה ידוע חודש לפני מועד החתונה על אותו מועד ועל אף האמור, בקשה רשמית לקבלת חופשה מיוחדת הוגשה רק בערבו של יום ה- 23/04/12 (בשעה 20.03). נטען כי העותר הודיע על-פה למפקד האגף שלו עוד קודם וזה הבטיח לו שהעניין יטופל, אל לא מצאתי לתת משקל לטענה זו שלא הועלתה בכתב העתירה כלל.
אציין כי ביום 25/04/12 חל יום הזיכרון לחללי צה"ל וביום 26/04/12 חל יום העצמאות. יום ה- 27/04/12 הינו ערב שבת והמועד 28/04/12 הינה שבת.
יש על כן בסיס לטענת שב"ס, כי הבקשה הוגשה בסד זמנים צפוף עד מאוד.
מאידך, מתן תשובה מיידית לעותר כבר למחרת כי הבקשה לא תידון, מבלי שנעשה מאמץ כלשהו לנסות ולברר פרטים על מנת לתת תשובה עניינית כלשהי, איננו מקובל עליי.
בהקשר זה אני מוצא לציין כי החתונה קבועה ליום 03/05/12 וגם לאחר אותה שבת עדיין ישנם ארבעה ימים שלמים לבירור פרטים.
ניתן להוסיף גם את יום ה- 24/04/12 כיום שיכול היה לשמש לבירור פרטים, היינו קיימים היו 5 ימים מלאים לבירור הפרטים ולקבלת החלטה לפני מועד החתונה.
לכל האמור יש להוסיף כי העותר מאושפז היה תקופה ממושכת לפני הגשת בקשתו וזו אף הוגשה על ידי בא כוחו במועד שהוגשה.
במכלול הנסיבות הנ"ל, ואף שהדבר מגבלתי עד מאוד, אני דוחה את הבקשה לדחיית העתירה על הסף בשל הגשת הבקשה באיחור.

לטעמי, יש לדחות גם את הטענה השנייה של השיהוי בהגשת העתירה ביחס למועד הגשת הבקשה. כפי שהבהרתי לעיל, תשובת שב"ס נמסרה לב"כ העותר רק ביום 24/04/12. מיום 25/04/12 ועד ל- 28/04/12 מדובר בימי זיכרון, מועד ושבת.
ב"כ העותר יכול היה אמנם להגיש את הבקשה ביום א', 29/04/12 והגיש אותה ביום 30/04/12. מדובר באיחור קל בלבד.
יתר על כן, נוכח טענת שב"ס כי בין המועדים 25-28/04/12 לא ניתן ממילא לברר פרטים בשל חלותם של יום הזיכרון, יום העצמאות וסוף השבוע, ממילא לא היה בכך כדי להועיל לעניין בירור הפרטים לצורך העתירה עצמה באותם מועדים לו הוגשה העתירה ביום 25/04/12.

עוד יותר מכך, על המשיבים לצפות, כציפיה סבירה, כי מי שמגיש בקשה להשתתף אגב חופשה מיוחדת, בחתונת אחותו ומקבל תשובה שלילית, יפנה גם לבית המשפט לאחר מכן בעתירה. על כן, ראוי היה כי היו נערכים לאפשרות זו של הגשת עתירה, על אף שלא הוגשה יום למחרת.

מכל הטעמים שפירטתי לעיל, אני דוחה את הטענה לדחיית העתירה על הסף.

מכאן לגופה של העתירה.
מוצא אני עצמי בפני בסיס נתונים חסר כדי לדון בעתירה, כאשר מצד אחד, מדובר בחופשה מיוחדת אשר נפסק לא אחת כי האיזונים שישקול בית המשפט במסגרתה, אינם איזונים ושיקולים של חופשה רגילה, אלא יתהיה לבית המשפט נטיה להקל עם העותר בשל האירוע המיוחד.
מאידך, נטענו בפניי טענות כבדות משקל למסוכנות היכולה להשתקף מן העותר, לו אכן מדובר במי שהיה בעבר עבריין נמלט, מי שמעורב היה בעבירת אלמ"ב ומי שיש לו קשרים עם ארגוני פשע (לא הוצגו בפניי אסמכתאות לגבי הטענות הנ"ל ונאמר כי הפרטים נמסרו לב"כ המשיבים טלפונית בשל קוצר הזמן, על ידי משטרת ישראל).

בנתונים אלה סבורני כי יש לבצע איזון אשר מחד ינטרל את המסוכנות הנשקפת מן העותר ומאידך, ככל שניתן, ימלא בקירוב האפשרי את הצורך של העותר להשתתף בשמחת אחותו ובני משפחתם.

לטעמי, במכלול הנסיבות הנ"ל, האיזון המתבקש הוא כי שב"ס יוציא את העותר בליווי למפגש עם אחותו וחתנה המיועד, בבית הוריו של העותר. במפגש ישתתפו מס' קרובי משפחה מצומצם על פי קביעת שב"ס וביניהם יכללו הורי הכלה וכן החתן והכלה.
המפגש יהיה לפרק זמן קצר של מחצית השעה בלבד.
המפגש יהיה בחדר סגור והעותר לא יורשה לצאת מן החדר. במהלך המפגש עצמו ובתוך החדר, לא יהיה העותר אזוק, אלא אם כן לפי שיקול דעת מפקד הכוח המלווה, יתקיימו נסיבות המחייבות זאת. שב"ס יקבע את יתר הנהלים הצריכים לעניין הנ"ל.
כמו כן בכל אירוע חריג רשאי מפקד הכח להפסיק את הביקור.


המפגש יתקיים בשעה מוקדמת לשעה אליה הוזמנו האורחים באופן רשמי, על מנת שהעותר לא יבוא במגע עם מוזמני האירוע.


המזכירות תמציא העתק החלטה זו לצדדים בדחיפות.

ניתנה היום, י' אייר תשע"ב, 02 מאי 2012, בהעדר הצדדים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשת רשות להגן

 2. בקשה להפחתת הון

 3. בקשה לחיקור דין

 4. בקשה להחלפת נתבע

 5. בקשה להחלפת מותב

 6. בקשה להסרת חסיון

 7. בקשה לאשרת ביקור

 8. תשובה לבקשה בכתב

 9. בקשה לתעודת עולה

 10. בקשה לייחוד דירות

 11. בקשה לצירוף נתבעת

 12. בקשה להוספת מוצג

 13. בקשה לצירוף משיבים

 14. בקשה להבהרת פס''ד

 15. בקשה לרישום ראשון

 16. בקשה להבהרת החלטה

 17. בקשה למתן צו מרווה

 18. בקשה למתן צו הגנה

 19. בקשה לשינוי החלטה

 20. בקשה לדיור ציבורי

 21. בקשה להפסקת תובענה

 22. בקשה לצרף תובע נוסף

 23. בקשה להקמת תחנת דלק

 24. בקשה להעיד פעם שנייה

 25. בקשה להפרדת אישומים

 26. בקשה לדחיית המשך משפט

 27. בקשה לפי סעיף 74 לחסד"פ

 28. בקשה לביטול צו חיפוש

 29. בקשה לביטול צו כינוס

 30. בקשה להחזרת ילד חטוף

 31. בקשה לא להעסיק עובדים

 32. בקשה למתן פרטים נוספים

 33. קבלת בקשה למחיקת כותרת

 34. בקשה לביטול החלטת משקם

 35. בקשה להצטרף כתובע נוסף

 36. בקשה לאישור הסדר מיזוג

 37. בקשה רשמית לקבלת חופשה

 38. בקשה לאשר ביקור עצורים

 39. בקשה להגשת תביעה שכנגד

 40. בקשה למתן הוראות פירוק

 41. בקשה למתן הוראות לנאמן

 42. בקשה להרשות לתקן תביעה

 43. בקשה להחזיר עובד לעבודה

 44. בקשה להסרת מפגעי בטיחות

 45. בקשה לקיצור תקופת צינון

 46. בקשה לפסילת החלטות משקם

 47. בקשה למתן צו אנטון פילר

 48. בקשה לחלוקה ואיחוד דירות

 49. בקשה לקבלת רשימת לקוחות

 50. בקשה למסירת החזקה בדירה

 51. בקשה לקיים אסיפות עובדים

 52. בקשה למניעת השעיה מעבודה

 53. בקשה לתקן את סכום התביעה

 54. בקשה לצירוף נתבע פורמאלי

 55. בקשה מהשופט לפסול את עצמו

 56. בקשה למתן צו למסירת פרטים

 57. בקשה לסילוק תובענה על הסף

 58. בקשה לחשיפת הקלטות ותמלילים

 59. הגשת אותה בקשה לשתי ערכאות

 60. בקשה מטעם המדינה לסגור עסק

 61. בקשה למתן החלטה בהעדר תגובה

 62. בקשה לאיסור פרסום הליך משפטי

 63. בקשה לרישום ילד במשרד הפנים

 64. בקשה לאישור חלוקה - סעיף 303

 65. הגשת בקשות חוזרות באותו עניין

 66. בקשה לפסילת תוכנית בניין עיר

 67. החלטה הדוחה בקשה לדחות תביעה

 68. בקשת דירקטור לקבל ייעוץ משפטי

 69. החלטה לא לדון בבקשת אשרת שהייה

 70. בקשה לחייב לנהל מו"מ עם ההסתדרות

 71. בקשת ארכה עקב טעות במניין הימים

 72. בקשת אישה להגיש תביעה נגד בעלה

 73. בקשה לביטול רישום בלוח הזכויות

 74. התנגדות לבקשה למתן פרטים נוספים

 75. בקשה לביצוע טיפול רפואי ניסיוני

 76. בקשה לביטול החלטה לאשר תביעת חוב

 77. בקשה לפטור מעירבון בבית המשפט העליון

 78. בקשה להארכת פסילה עד תום ההליכים

 79. בקשה להוספת פלוגתא לרשימת הפלוגתאות

 80. בקשה לביטול החלטת לשכת רואי חשבון

 81. בקשה דחופה למתן הוראות למפרק הזמני

 82. בקשת מפרק למתן הוראות לחלוקת כספים

 83. בקשה לקבלת ראיון טלויזיוני לא ערוך

 84. בקשה לביטול מחיקת התביעה מחוסר מעש

 85. בקשה למחיקת תביעה בגין שירותי עגינה

 86. בקשה להעביר לקופת כינוס כספים ממכירה

 87. בקשת מנהל מיוחד למימוש זכויות החייב

 88. בקשה למתן צו הצהרתי ביטול הפסקת עבודה

 89. בקשה לביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד

 90. בקשה לפרסום הליך שהתנהל בדלתות סגורות

 91. בקשת יורשים לבטל העברת דירה בגלל אלצהיימר

 92. יש לקבל בקשת צד כי יוגש תרגום מאושר של מסמך בשפה זרה

 93. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון