נכות של 1% בגין צלקות

נכות של 1% בגין צלקות
1. המערער יליד שנת 1973, שרת כנהג בחיל אויר. בשנת 1993 נפגע בברך שמאל בעת נפילה בדרך למקלחת. המערער הוכר כנכה לפי סעיף 35 (1)ב - בגין מצב אחרי קרע הרצועה הצולבת הקדמית בברך שמאל עם אי יציבות אחורית קדמית קלה ללא התעקמות הברך תחת כובד המשקל.

2. בשנת 2011 הגיש המערער בקשה לדון בהחמרה במצב הברך בשל ארוע של נעילת הברך ללא חבלה או ארוע מקדים. ועדה מחוזית מיום 19.9.11 קבעה כי אין החמרה במצב ברך שמאל וסעיף הליקוי ואחוזי הנכות הושארו כפי שהיו.

3. המערער ערער לועדה רפואית עליונה כשהוא מצרף חוות דעת של דר' מרואן חדד מיום 19.1.12. המערער ביקש לאמץ את מסקנות דר' מרואן חדד הן לגבי מצב הברך (20% לפי סעיף 48 (2) (ב)) והן לגבי צלקות מכאיבות (10% לפי סעיף 75 (1) (ב)).

4. ועדה רפואית עליונה התכנסה לדון בעניינו של המערער ביום 29.3.12. הועדה דחתה את הערעור לעניין ברך שמאל וקבעה נכות של 1% בגין הצלקות. החלטתה של ועדה זו היא מושא הערעור שבפניי.

5. נימוקי הערעור - המערער טוען כי החלטת הועדה איננה סבירה בהתייחס לנושא הצלקות שכן מדובר בצלקות גסות ומכוערות. עוד הוא טוען לכך שההחלטה איננה מנומקת. לעניין הברך טוען בא כח המערער כי הוא זכאי לנכות של 20% וכן כי הועדה לא נימקה מדוע איננה משתמשת במקרה זה בנכות הקבועה בצד סעיף 48 (2) (ב) לתקנות.

6. לעניין הצלקת - כפי שעולה מהפרוטוקול בפרק הדן בדברי המערער, פרוטוקול שהמערער חתום עליו, לא הושמעה כל תלונה בפני הועדה המתייחסת לצלקות. בחוות הדעת של דר' מרואן חדד צויין כי קיימת צלקת אורכית מידאלית פארא-פטלארית באורך 15 ס"מ ורוחב 2 ס"מ. צלקת מרכזית קדמית מדיאנית באורך כ 12 ס"מ. צלקת שלישית לטראלית באורך 3 ס"מ בחלק דסטאלי ולטראלי של הירך. מדובר בצלקות משנת 1993. הועדה המחוזית שדנה בעניינו של המערער לא נתבקשה על ידו לקבוע אחוזי נכות כלשהם בגין הצלקות ועניין זה עלה לראשונה בפני הועדה הרפואית העליונה בחודש מרץ 2012 בעקבות חוות הדעת של דר' חדד. הועדה הרפואית העליונה אכן קבעה דרגת נכות של 1% בגין צלקות אלה. סעיף 75 (א) מתייחס לצלקות בגוף ובגפיים וקובע דרגת נכות של 1% לצלקות שאינן מפריעות ואינן מכערות, ודרגת נכות של 10% לצלקות מכאיבות או מכערות. הועדה ציינה כי הצלקות אינן מכוערות וכן כי אינן מכאיבות כצלקות ולפיכך קבעה דרגת נכות של 1%.

ההחלטה האם הצלקת מכערת או מכאיבה נתונה לפי החוק והתקנות בידי חברי ההרכב של הועדה הרפואית העליונה. הם אשר עורכים את הבדיקה, רואים את הצלקת ואל לו לבית משפט זה להתערב בקביעה רפואית זו כאשר סמכותו מוגבלת לעניינים משפטיים בלבד.

הועדה ציינה במפורש כי מדובר בצלקת שאיננה מכוערת ואיננה מכאיבה ובכך חשפה את הנימוק העומד מאחורי החלטתה. די בנימוק קצר אם הסיבה להחלטה מובנת וראו לעניין זה ע"ש 714/04 טורק עפיף נ' קצין התגמולים תקדין 1.7.04 –
 
"אכן מקובלת עליי כללית הטענה שהועדה הרפואית העליונה חייבת לנמק את דבריה באופן שעמדתה תובן וכן את הסיבה לאי הסכמתה עם המומחה מטעם הנכה. ואולם, כאשר מהפירוט המופיע בפרוטוקול לגבי תהליך הבדיקה וממצאיה עולה מניה וביה ההנמקה, די בהנמקה לקונית ולא כל המרבה בדברים , הרי זה משובח ".
 
7. לעניין דרגת הנכות בברך - הועדה שמעה את תלונות המערער, בדקה את מצב הברך וציינה את ממצאיה בפירוט בפרוטוקול הבדיקה. עוד התייחסה הועדה לצילום ברך מתאריך 10.1.12 וכן התייחסה לחוות הדעת של דר' מרואן חדד מ- 19.1.12. יצויין כי כל הועדות הקודמות שדנו בעניינו של המערער לא מצאו מצב של התעקמות הברך תחת כובד משקל הגוף. דר' מרואן חדד ציין בחוות דעתו כי מצא מצב של THRUST, התעקמות של הברך בעת הליכה. לכך ציינה הועדה במפורש כי לא מצאה טרסט, התעקמות של הברך בעת הליכה ולא בעת עמידה על רגל אחת. עוד הוסיפה הועדה כי היא מסכימה שקיים דלדול של שרירי ירך שמאל והגבלה מזערית בכיפוף הברך. הועדה מצאה חוסר יציבות קדמית אחורית קלה. בצילומים לא נמצאה עדות לשינויים ניווניים כפי שציין דר' חדד בחוות דעתו. לפיכך סיכמה הועדה: "הועדה הינה בדעה שחוסר היציבות אינה במידת החומרה שמציין דר' חדד".

תקנה 48(2) (ב) קובעת דרגה של 20% במקרה של "אי יציבות אחורית קדמית עם התעקמות הברך תחת כובד משקל הגוף". עולה כי במקרה הנוכחי בהעדר מצב של התעקמות הברך תחת כובד משקל הגוף, כך לפי ממצאי הועדה, אין מקום לקבוע את דרגת הנכות לפי הסעיף האמור.

הכלל הוא כי לא קיימת חובה על הועדה הרפואית לאמץ את חוות דעתו של המומחה שמגיש המערער מטעמו וראו לענין זה רע"א 4652/04 אואקנין נ. משרד הבטחון (אתר נבו) –
"הועדה הרפואית העליונה עיינה בחוות דעתו של המומחה מטעם המבקש, אך בחרה שלא לאמץ אותה. שיקוליה הם שיקולים רפואיים מקצועיים, ובית המשפט אינו אמור לשים עצמו בנעלי הועדה לנקוט עמדה בעניינים שבמקצוע הרפואה. החוק קבע מנגנון מקצועי מבוקר לצורך מתן ההחלטות המקצועיות בנושא זה ומעורבותו של בית המשפט מקובלת לבחינת תקינותם של ההליכים בפני הועדה הרפואית ולשאלות בעלות גוון משפטי העשויות לעלות אגב הליכים אלה".

ברע"א 7481/08 פלוני נ' קצין התגמולים (אתר נבו, פסק דין מיום 24.9.08)
"... אין לקבל טענה שעלתה מטעם המבקש, כאילו "קביעת אחוזי נכות, להבדיל ממצאים רפואיים, היא שאלה משפטית". המחוקק הפקיד במפורש את קביעת אחוזי הנכות בידי הועדות הרפואיות ; סעיף 10(א) לחוק הנכים קובע כי "ועדה רפואית תקבע מזמן לזמן את דרגת נכותו של נכה". הדברים ברורים כשמש – דרגת הנכות היא אחוזי הנכות והמחוקק ראה את אלה כשאלה רפואית, ואכן עצם המחלוקת שנתעוררה בתיק זה עוסקת באחוזי הנכות, בין 20% שקבעה למבקש הועדה הרפואית העליונה ל- 50% שקבע הרופא מטעמו, והאחוזים הם פרי הממצא הרפואי; וכך גם לאורך כל תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת נכות) תש"ל- 1969. הקביעה אם מגבלה או הפרעה פלונית היא קלה, בינונית או קשה ייקרא נושא משפטי? ואם כן, מה תפקיד הועדות הרפואיות? האם בתי המשפט הם שיקבעו ההפרעה או המגבלה שאל מולה קבע מחוקק המשנה את גובה אחוזי הנכות? התשובה אינה יכולה להיות בחיוב."
טענתו של המערער בתיק זה מתייחסת למעשה לקביעה הרפואית של הועדה שהיא עצמה איננה ניתנת לערעור בפני בית משפט זה.


8. לפיכך טענות הערעור נדחות.
9. אין צו להוצאות.
 10. המזכירות תחזיר את תיקו הרפואי של המערער לידי ב"כ המשיב.
  11. המזכירות תעביר עותק פסק הדין לצדדים.


ניתן היום, כ"ח תשרי תשע"ג, 14 אוקטובר 2012, בהעדר הצדדים.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צלקת - אחוזי נכות

 2. צלקת בשורש האף

 3. צלקות בפנים כתוצאה מתאונה

 4. צלקות בשוקיים תאונת דרכים

 5. צלקת בבטן 10% נכות

 6. ועדה רפואית - צלקת

 7. צלקת ביד ביטוח לאומי

 8. 10 אחוז נכות על צלקת

 9. נכות של 1% בגין צלקות

 10. צלקות ברגל - ועדה רפואית

 11. צלקת בקרסול - אחוזי נכות

 12. צלקת - דוגמאות לפיצויים תאונות דרכים

 13. פסקי דין על צלקות אגף השיקום

 14. פיצוי בגין נזק בלתי ממוני על צלקות

 15. אחוזי נכות על צלקות - ביטוח לאומי

 16. השפעת צלקות בפנים על כושר ההשתכרות

 17. נכות 10% לפי סעיף 75 (1)(ב) בגין צלקת ניתוחית

 18. נותרה בגבו צלקת ניתוחית עם סימני תפירה לכל אורכה

 19. חוות דעת על 10% בגין צלקת בולטת, מכערת הממוקמת במצח

 20. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לצלקות המכערות ביד

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון