תביעה למתן חשבונות גילוי מסמכים

גישת בית המשפט היא כי יש לבחון במיוחד את הליך גילוי המסמכים בעין קפדנית, כאשר מדובר בתביעה למתן חשבונות. הרי, בתביעה זו עצם הזכאות לקבלת חשבונות היא הטעונה הכרעה תחילה, ועל כן יש להיזהר שהמסמכים המוחלפים במסגרת הגילוי לא יהוו את הסעד העיקרי.

בתיק ע"א 127/95, מועצת הפירות ייצור ושיווק נ' מהדרין בע"מ, פד"י נ"א (4) 337, מוסבר, כי תובענה למתן חשבונות מתנהלת בדרך כלל בשני שלבים. בשלב הראשון קובע בית המשפט אם התובע אכן זכאי לחשבונות מן הנתבע. רק אם בית המשפט מכריע כי התובע זכאי לחשבונות, מוציא בית המשפט צו למתן חשבונות ועובר לשלב השני ובו נדרש הנתבע לשכנע שהחשבונות שנמסרו נאותים. רק אחר כך יקבע אם הוא מחויב בתשלום על פי החשבונות. ראה שם בעמודים 344-345.

ברם, הפסיקה קבעה כי: "לנוכח הסמכות הרחבה שהוענקה לבית המשפט בענין גילוי מסמכים, יש להשתמש בסמכות זו בזהירות. במסגרת שיקול דעת אין להורות על גילוי מסמכים "כשאין זה דרוש לשם דיון הוגן בתביעה", וכאשר הגילוי "עלול לסבך את בירור התביעה ללא צורך". ככלל, נטית בית המשפט שלערעור היא שלא להתערב בשיקול דעתו של בית משפט קמא בנדון".

ראה בספרו של כב' השופט אורי גורן "סוגיות בסדר דין אזרחי" מהדורה שביעית תשס"ג- 2003 בעמ' 162.

תיק בש"א 6279/04 ת.א. 6076/04 (י-ם) אורה מושב להתיישבות חקלאית נ' בלסקי ואח', מפי כבוד השופט יעקב צבן, פורסם בנבו הוצאה לאור, החלטה מיום 28.9.04, נותחה סוגית גילוי המסמכים ככלל, ובתביעה למתן חשבונות בפרט. נאמר שם:

"יוצאת דופן לגבי גילוי מסמכים היא תביעה למתן חשבונות. אם המסמך שבגינו מתבקש הגילוי הוא חשבון בין הצדדים, אין טעם לחייב את הנתבע בגילוי מסמכים, היינו החשבונות, שכן לפני שהוכיח התובע את הזכות המחייבת את הנתבע במתן החשבונות, מה זכות יש לו לתובע לדעת את עסקי הנתבע. גילוי החשבונות, בתביעה כזו, עלול לגרום לתקלה נוספת, והיא שבאמצעות הצו ישיג המבקש את כל אשר הוא מבקש להשיג בתביעה עצמה, וזאת בטרם יזכה בדין".לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מה זה משפט חוזר ?

 2. משפט חוזר מטעמי צדק

 3. ראיה חדשה משפט חוזר

 4. משפט חוזר בהליך אזרחי

 5. משפט חוזר בהליך אזרחי

 6. משפט חוזר בגלל "עיוות דין"

 7. משפט חוזר עקב "ראיות חדשות"

 8. משפט חוזר בגלל שקר או זיוף ראיה

 9. משפט חוזר בגלל ייצוג משפטי לקוי

 10. גילוי ראיה חדשה כעילה למשפט חוזר

 11. סעיף 31 לחוק בתי המשפט: משפט חוזר

 12. בקשה למשפט חוזר על רצח בכוונה תחילה

 13. 4 העילות לקיום משפט חוזר במשפט הפלילי

 14. בקשה למשפט חוזר על רצח בגלל תיקון חוק

 15. גניבה בידי מורשה: בקשה לקיום משפט חוזר

 16. משפט חוזר לא מהווה "הזדמנות שניה" להציג גרסת הגנה

 17. אין די בעצם הגשתן של ראיות חדשות כדי להצדיק משפט חוזר

 18. האם ראיה חדשה לגבי סתירה בעדות מהווה עילה למשפט חוזר ?

 19. בקשה למשפט חוזר מועברת לידי נשיא בית המשפט העליון או שופט אחר שנתמנה לכך

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון