העברת דיון לסניף בירושלים

העברת דיון לסניף בירושלים
בפנינו תביעה ולפיה עותר התובע כנגד החלטת הנתבע לזמנו לדיון בפני הוועדה מדרג שני בסניפו הממוקם ברמלה (להלן: "החלטת הנתבע").

התובע טוען כי נפלו פגמים בהחלטת הנתבע ולפיכך יש להעביר את הדיון בעניינו לסניף הנתבע אשר ממוקם בירושלים.

ואלה עיקרי העובדות הרלוונטיות לענייננו:

1. התובע יליד 1990, אשר ביום 11/7/07 נפגע בתאונת עבודה (להלן: "התאונה").

2. התובע נבדק על ידי ועדה מדרג ראשון בסניף הנתבע בבאר שבע, ונקבעה לו נכות צמיתה של 36% בעקבות התאונה.

3. הנתבע הגיש ערר על החלטת הוועדה מדרג ראשון, ומאחר שאין מספיק מומחים בסניף הנתבע בבאר שבע, זומן התובע לדיון בפני הוועדה מדרג שני ברמלה.

4. התובע ביקש מהנתבע לשנות את מקום התייצבותו ולקבוע את הדיון בפני ועדה מדרג שני בירושלים, אולם בקשתו נשללה.

עיקרי טענות התובע

5. החלטת הנתבע שלא לקיים את הדיון בפני דרג שני הינה התנהלות כושלת של הנתבע לנוכח, העובדה כי הסניף בבאר שבע חולש על איזור גיאוגרפי הגדול ביותר בארץ, ולפיכך ראוי כי יהיו בו פוסקים בתחומים רפואיים רלוונטיים.

6. קיום הדיון בענייננו בפני הוועדה מדרג שני ברמלה, יקשה עליו מאוד להתייצב בפני הוועדה ומאידך יהא קל לו יותר להתייצב לדיון בעניינו בירושלים.

7. התנגדות הנתבע להעביר את עניינו לירושלים מפלה אותו לרעה לנוכח מקרים שהיו בעבר, בהם נעתר הנתבע להעביר ענייניהם של מבוטחים נוספים למקומות בהם ביקשו להתייצב .

8. החלטת הנתבע הינה החלטה אשר אינה סבירה ולפיכך יש להורות על ביטולה.

עיקרי טענות הנתבע

9. הנתבע ביקש בטענותיו להסתייג מדבריו של התובע בדבר ניהול כושל של הסניף בבאר שבע, וטען כי התביעה הינה קנטרנית אשר מטרתה להטיל דופי בנתבע.

10. התובע מסתיר מעיני בית הדין את הסיבה האמיתית לבקשתו להעברת הדיון מדרג שני מרמלה לירושלים, שכן הפער בין המרחק מביתו של התובע לרמלה, למרחק מביתו לירושלים, הינו קטן מאוד, ולפיכך טענתו בנוגע לחוסר נוחות אינה נהירה.

11. אין כל אפשרות למבוטח לבחור את הסניף בו תתקיים הוועדה בעניינו, שכן ועדות מדרג שני מתקיימות רק בחלק מהסניפים, ולפיכך נאלץ הוא לנתב תיקים לסניפים הסמוכים לאותם הסניפים בהן לא מתקיימות ועדות כאמור.

דיון והכרעה

12. התובע בכתב התביעה עתר לקבלת מספר סעדים ובין היתר ביקש כי בית הדין יורה לנתבע להשיב מדוע אין מספיק פוסקים בבאר שבע כמו בסניפים אחרים, לחייב את הנתבע למסור נתונים בדבר התקציב שמקבל, וכן לחייב את הנתבע בהוצאות.
עם זאת, בסיכומיו זנח התובע את הסעדים אותם ביקש והדגיש "בקשתו הייתה אחת ויחידה, שיתירו לו להתייצב בסניף אחד על פי סניף אחר" (ר' פרוטוקול הדיון מיום 21/6/12 עמ' 10 ש' 18).

13. הגם שהסעדים אותם ביקש התובע בכתב התביעה נזנחו בסיכומיו, לא מצאנו תשתית עובדתית מספקת התומכת בסעדים המבוקשים בכתב התביעה, ולפיכך נמקד את דיוננו סביב בקשתו המרכזית של התובע, להורות על העברת דיונו לסניף הנתבע בירושלים.

14. החלטת הנתבע לקיים את הדיון בעניינו של התובע בפני ועדה מדרג שני ברמלה הינה החלטה מנהלית וככזו יש לבחון אותה בהתאם לכללי המשפט המנהלי.

15. בביקורתו אחר החלטות מנהליות, הביקורת השיפוטית של בית הדין "היא לעולם חיצונית והיא בוחנת אם נפל בהחלטה המנהלית פגם מן הפגמים הפוגמים בהחלטה מנהלית והמצדיקים התערבות שיפוטית כגון – חוסר סמכות ושיקולים זרים, אפליה, חוסר סבירות, העדר מידתיות ודומיהם. בכל מקרה אין זה מתפקידו ומסמכותו של בית הדין להחליף את שיקול דעתו בשיקול דעת הרשות המוסמכת ולעצב החלטה במקומה, על פי שיקול דעת בית הדין". (ר' ע"ע 1420 מדינת ישראל – הממונה על השכר באוצר – אירית אורון , עו"ד ואח', ניתן ביום 2/1/06 ).

16. נקדים אחרית לראשית ונאמר כי לאחר שעיינו בטענות הצדדים ושמענו את עדויותיהם, סבורים אנו כי לא נפל כל פגם בהחלטת הנתבע לקיים את הדיון בעניינו של התובע, בוועדה מדרג ב, בסניף הנתבע הממוקם ברמלה.

17. במהלך עדותו העיד התובע כי הינו מתגורר בכסייפה והינו מתקשה להגיע לדיון ברמלה לאור קשיים בנסיעה באוטובוס.
כאשר נשאל התובע אם זו הסיבה היחידה לאי התייצבותו ברמלה, השיב התובע:
"ת. כן. וגם קיבלתי עצה משפטית מעורך הדין". (פרוטוקול מיום 2/4/12 עמ' 3, ש' 2).

18. עוד הבהיר התובע בעדותו כי קרוב משפחה שלו מתגורר בירושלים והוא זה שיוכל לקחתו, ולהחזירו לאחר הוועדה לביתו בכסייפה, אולם בהמשך עדותו חזר בו התובע והסביר כי אותו קרוב משפחה מתגורר בכסייפה ורק "מידי פעם" נוסע הוא לירושלים.


19. מעדותו של התובע לא מצאנו סיבה מספקת לרצונו להעברת מקום הדיון לסניף בירושלים, והתרשמנו כי כשם שיוכל להגיע לדיון בירושלים, יוכל להתייצב באותו אופן לדיון ברמלה, ואין כל מניעה להתייצבותו בסניף הנתבע ברמלה.

עוד התרשמנו מעדותו של התובע, כי בקשתו להעברת מקום דיון הוועדה לירושלים, הינה בקשה אשר מבוססת על יעוץ שקיבל מבא כוחו, ולא על קשיים אישיים.

20. מאידך, מעדותה של גב' דמרי מזכירת ועדות עררים בסניף, למדנו כי השיקולים אשר הובילו להעברת דיונו של התובע לסניף ברמלה, הינם שיקולים רלוונטיים, מידתיים וסבירים.

וכך העידה גב' דמרי באשר לנסיבות בהן מעביר הנתבע דיונים מהסניף בבאר שבע לוועדות ערר בסניפים אחרים:

"האמת שהתחומים מאוד מאוד מצומצמים בוועדה לעררים, יש לנו בסך הכל אורטופד אחד, בעבר היו לנו 2 אורטופדים, רוב הפגיעות הן אורטופדיות מן הסתם, היום יש לנו רופא אחד של א.א.ג, רוב התחומים אין בבאר שבע, ולכן אנו נאלצים להעביר לסניפים אחרים. אנחנו בודקים את הזמינות לפני שאנו מעבירים את התיקים על מנת לראות את טובת המבוטח ולקדם את עניינו".
(ר' פרוטוקול הדיון מיום 2/4/12, עמ' 5 ש' 5-9).

21. גב' דמרי אישרה בעדותה כי הסניף בבאר שבע הינו הגדול ביותר מבין סניפי הנתבע מבחינה טופוגרפית, והדגישה כי לפני מספר שנים החלו להתנהל ועדות ערר בבאר שבע, אולם טרם הספיקו להביא את כל המומחים כדי לדון בכל התחומים בבאר שבע.

כאשר נשאלה גב' דמרי, על האפשרויות בהן מבוטח חפץ להעביר את הדיון בעניינו מעיר אחת לעיר אחרת, השיבה העדה:

"ת. אנחנו נוהגות לבדוק את זה ואם הסיבה היא מוצדקת אנחנו לא מונעות ואנחנו מבקשות להעביר את התיק. אנחנו עושות הכל כדי להקל על המבוטח".
(פרוטוקול מיום 2/4/12, עמ' 8, ש' 25-26).

עדותה של גב' דמרי נמצאה מהימנה עלינו ולא מצאנו כי שיקוליה התערבו בשיקולים זרים או מניעים פסולים, ולפיכך סבורים אנו כי בהחלטתה לא נפל פגם אשר מצדיק את התערבותנו.

22. עדותה של העדה אשר נמצאה מהימנה עלינו, יצרה אצלנו את התחושה כי בבקשתו של התובע להעביר את הדיון בעניינו לירושלים ישנן נסיבות נוספות אשר לא כולן הובאו בפנינו, ולתובע הפתרונים.

23. בנסיבות אלה לא מצאנו להתערב בהחלטת הנתבע לקיים דיון בעניינו של התובע ברמלה, ולפיכך דין התביעה להידחות.

24. בשולי פסק הדין נעיר כי לא מצאנו כל ממש בטיעוני ב"כ התובע, ולפיהם הנתבע פועל כלפיו בעוינות. דבריו של ב"כ התובע לא היו מבוססים על ראיות אובייקטיביות, וענייניות, ונראה כי על טענות אלה ראוי להיאמר "הפוסל במומו פוסל" (ר' קידושין ע, ע"ב).

סוף דבר

25. התביעה נדחית.

26. משדחינו את התביעה מצאנו לחייב התובע בתשלום הוצאות משפט לנתבע. מדובר בתביעה אשר מוטב היה אם לא היתה מוגשת מלכתחילה. התביעה הוגשה ממניעים זרים ולא ענייניים. אשר על כן, התובע ישלם לנתבע הוצאות משפט בסך 1500 ₪ בתוך 30 יום מהיום.

27. הנתבע יזמן את התובע לדיון בפני ועדה מדרג ב' על מנת לסיים את הטיפול בעניינו בהקדם האפשרי.


ניתן היום, ‏כ"ב סיון תשע"ב, 12 יוני 2012, בהעדר הצדדים.
                             
נציג ציבור עובדיםמר שמואל אמור יוחנן כהן, שופט נציג ציבור מעבידיםמר דוד כהן                          
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פגם דיוני

 2. רציפות הדיון

 3. חוק פומביות הדיון

 4. קיום דיון בהעדר התובע

 5. העברת דיון באותו מחוז

 6. בקשה לביטול הסדר דיוני

 7. בקשה להקדמת מועד דיון

 8. החלטה ללא דיון בועדת ערר

 9. הפרדת דיון בתביעה שכנגד

 10. בקשה לדיון בפני דן יחיד

 11. אי התייצבות התובע לדיון

 12. אי התייצבות עו''ד לדיון

 13. דיון חוזר בוועדה המחוזית

 14. פסיקה בניגוד להסדר דיוני

 15. אי התייצבות לדיון בפני רשם

 16. פרסום דיון בדלתיים סגורות

 17. התייצבות לדיון בזמן שביתה

 18. העברת דיון לסניף בירושלים

 19. פסילת שאלה של עו''ד בדיון

 20. ערעור לעליון בנושא הקדמת דיון

 21. דיון מהיר בבית הדין לעבודה

 22. האם ניתן לחדש דיון בעתירה ?

 23. פיצול הדיון – רק במקרים חריגים

 24. העברת מקום הדיון מטעמי אתיקה

 25. בקשה להפריד את הדיון בתביעות

 26. בקשה להעברת דיון לאזור הצפון

 27. המלצת שירות המבחן לדחיית דיון

 28. דיון חוזר בבקשה לשחרור על תנאי

 29. פיצול הדיון ברכיבי שכר של עובד

 30. אי הגעה לדיון בבית הדין לעבודה

 31. אי התייצבות לדיון עקב תקלה ברכב

 32. אי התייצבות לדיון עקב טעות אנוש

 33. החלטה על העברת דיון במעמד צד אחד

 34. בקשה לפיצול דיון בבית הדין לעבודה

 35. עתירה על החלטה שלא לקיים דיון בערר

 36. אי התייצבות לדיון בבית הדין לעבודה

 37. חובת זימון לדיון חוזר בועדה המחוזית

 38. הדיון פוצל כך שתחילה תידון שאלת החבות

 39. אי התייצבות לדיון בגלל סיבות אישיות

 40. דיון ללא נציג ציבור בבית הדין לעבודה

 41. מחיקת טענות שיכולות להפריע לדיון הוגן

 42. דחיית בקשה להעביר התביעה לדיון בפני שופט

 43. דיון בבית הדין לעבודה בשאלת זהות המעביד

 44. דיון מוסכמות ופלוגתאות בהעדר אחד הצדדים

 45. אי הזמנת בעלי דין לדיון בבית הדין לעבודה

 46. הגשת בקשה לדחיית מועד דיון ללא אישור רפואי

 47. חופשה מהעבודה לצורך דיון בבית הדין לעבודה

 48. בקשה להעברת הדיון לבית הדין לעבודה בבאר שבע

 49. אי התייצבות ההסתדרות לדיון בבית הדין לעבודה

 50. חוק ההוצל"פ לא חל לאחר העברת הדיון לבית המשפט

 51. עורך דין טען שלא קיבל מהמזכירות פקס הזמנה לדיון

 52. בקשה לקיום דיון בדלתיים סגורות בבית הדין לעבודה

 53. הרשאה להתייצב לדיון: תקנה 28 לתקנות סדר הדין האזרחי

 54. הציג עצמו כעורך דין, במסגרת הדיון התברר כי כלל אינו עורך דין

 55. ביטוח לאומי יזם הליך של דיון מחודש לפי תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 56. בקשה לדחיית דיון עקב כך שבאותו מועד קבועים לבא כוח דיונים בתיקים אחרים

 57. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון