האם גזר דין יכול לשמש כראיה בתביעה אזרחית

האם גזר דין יכול לשמש כראיה בתביעה אזרחית ?
האם הכרעת דין יכולה לשמש כראיה בתביעה אזרחית ?

סעיף 42א לפקודת הראיות קובע:
"(א)  הממצאים והמסקנות של פסק דין חלוט במשפט פלילי, המרשיע את הנאשם, יהיו קבילים במשפט אזרחי כראיה לכאורה לאמור בהם אם המורשע או חליפו או מי שאחריותו נובעת מאחריות המורשע, ובכלל זה מי שחב בחובו הפסוק, הוא בעל דין במשפט האזרחי.
(ב)  הוראות סעיף זה אינן חלות על -
        (1)  פסק דין של בית דין צבאי לעבירות תנועה ופסק דין של בית משפט עירוני שלא ניתן מאת שופט של בית משפט שלום;
        (2)  ממצאים ומסקנות שבגזר הדין, להבדיל מהכרעת הדין."

ההסדר האמור בסעיף 42א בפקודת הראיות מהווה איזון בין הרצון למנוע ניהולם של הליכים כפולים והכרעות שיפוטיות סותרות בעניינים עובדתיים, לבין הצורך למנוע עיוות דין (ראה סעיף 42ג לפקודת הראיות) ופגיעה בלתי מידתית בזכויותיו של מי שלא היה צד להליך הפלילי, ולא ניתן לו יומו בבית המשפט בעת קביעת הממצאים והמסקנות נשוא ההליך הפלילי. כחלק מאיזון זה קבע המחוקק כי אף באותם המקרים שבהם הנתבע בתביעה האזרחית הוא "חליפו" של המורשע בפלילים או "מי שאחריותו נובעת מאחריות המורשע", ניתן יהיה לראות בעובדות שבפסק הדין הפלילי ראיות לכאורה בהליך האזרחי (ראה בעניין זה י' קדמי, על הראיות (2003), עמ' 1354).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה אזרחית מנהלית

 2. תביעה אזרחית על גניבה

 3. נטל ההוכחה בתביעה אזרחית

 4. תביעה אזרחית על מקרה פלילי

 5. התיישנות במשפט אזרחי

 6. בקשה להצטרף כצד לתביעה אזרחית

 7. עורך דין תביעה אזרחית נגררת לפלילים

 8. תביעה אזרחית בגין פריצה למחשב

 9. תביעה אזרחית נגד אדם שהרביץ לילד

 10. למה יש התיישנות על תביעות אזרחיות ?

 11. ארנונה:גביה מנהלית או תביעה אזרחית ?

 12. תביעה אזרחית נגררת לפלילים על תקיפה

 13. תביעה אזרחית נגררת לפלילים ללא הרשעה

 14. בקשה להגיש פסק דין פלילי בתביעה אזרחית

 15. תביעה אזרחית למרות זיכוי במשפט הפלילי

 16. תביעה אזרחית בגין הגשת תלונות סרק במשטרה

 17. עיקול נכסים בתביעה אזרחית על עבירה פלילית

 18. תביעה אזרחית בטענה להפרת הוראות פתיחה באש

 19. האם גזר דין יכול לשמש כראיה בתביעה אזרחית

 20. תביעה אזרחית על סגירת הר הבית לכניסת יהודים

 21. פסק דין פלילי בבית משפט לתעבורה כראיה בתביעה אזרחית

 22. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון