האם חייבים עורך דין בעסקת מקרקעין


האם חייבים עורך דין בעסקת מקרקעין ?

בית המשפט ציין בפסיקתו כי הגם שאין בדין חובת ייצוג, אין ספק כי רצוי וראוי ששני הצדדים יהיו מיוצגים, בנפרד, על ידי עורך דין, במיוחד בתחום המקרקעין המצריכים בדיקה מדוקדקת (ראו: ת.א. (י-ם) 2155/08 קולברון נ' רוזנבלו, (12/10/10) באשר לנקיטת משנה זהירות כאשר רק צד אחד מיוצג).

חובת עורך הדין משתרעת אף לגבי מקרה בו הוא מייצג שני צדדים, ואף כלפי צד שלישי.
בע"א 2625/02 סילביו נחום נ' דורנבאום, פ"ד נח(3)(2004), קובע הנשיא א' ברק (בהסכמת כב' השופטת א' חיות, וכן כב' השופט (כתוארו אז), א' ריבלין האוחז בדעת המיעוט) כדלקמן:
"עורך-הדין נדרש לפעול בנאמנות ובזהירות גם כשהוא פועל בעבור שני הצדדים לעיסקה, אשר במקרים רבים מחזיקים באינטרסים מנוגדים. כך למשל נפסק כי גם כאשר עורך-דין מייצג את שני הצדדים לחוזה, עליו להכין חוזה אשר יבטיח את זכויותיהם של לקוחותיו על הצד המועיל ביותר (על"ע 2/80 פלוני נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בישראל, תל-אביב-יפו (להלן – פרשת פלוני [16]), בעמ' 708. ראו גם ע"א 4612/95 הנ"ל [12]). "החובה המוטלת על עורך-הדין לפי החוק לפעול לטובת שולחו בנאמנות ובמסירות, מטילה על עורך-הדין מעמסה קשה למדי שעה שהוא מתימר לשרת שני לקוחות בעלי אינטרסים מנוגדים. אבל אין בהסכמתו לשרתם בעת ובעונה אחת כדי לפטור אותו מחובה אלמנטרית זו, ועליו לשאת בתוצאות המשמעתיות והאזרחיות הנובעות מהפרת החובה כלפי אחד מהם" (פרשת פלוני [16], בעמ' 708). 
 ובהמשך:"כידוע, תיתכן חבות ברשלנות של עורך דין גם כלפי מי שאינו לקוחו (ע"א 751/89 הנ"ל (פרשת מוסהפור [13]); פרשת לוי [1], בעמ' 471). השאלה מה מידת החבות, ומתי היא מתגבשת, תלויה בנסיבות העובדתיות של כל מקרה. המקרה שלפנינו הוא מקרה קיצוני, ומתחייבת בו המסקנה כי המשיבים היו במעמד מיוחד כלפי המערער, מעמד שמטיל עליו חובת זהירות מושגית וקונקרטית כלפיהם. הדבר נלמד ממכלול הנסיבות: המשיבים לא היו מיוצגים על-ידי עורך-דין אחר. המערער קיבל על עצמו – כלפי שני הצדדים – את הטיפול המשפטי בעיסקת ההלוואה תוך הפיכתה ל"הסכם מכר מותלה". המשיבים נתנו במערער אמון מלא – הם שמעו מפיו הסברים לגבי תוכן העיסקה ומשמעותה המשפטית, ייפו את כוחו לבצע בשמם פעולות במרשם המקרקעין ואף שכרו את שירותיו בעניינים אחרים. במסגרת הטיפול בעיסקה היה עליו לפעול תוך נאמנות ליהודה ולמשיבים גם יחד. ברוח זו נפסק במקום אחר כי כאשר עורך-דין מטפל בעיסקה שצד אחד בה אינו מיוצג, "נדרשות מעורך הדין מיומנות וזהירות רבות יותר בהצגת העניין, לבל יכשיל במודע או בהיסח דעת נמהר את הצד האחר, כשהוא יכול להניח שזה סומך על אמינותו, יושרו ומיומנותו" (פרשת יחיאל [3], בעמ' 215).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החלפת עורכי דין

 2. נזיפה בעורך דין

 3. פיטורי עורך דין

 4. טעות של עורך דין

 5. קללות של עורך דין

 6. הקלטת לקוח עורך דין

 7. לא מרוצה מעורך דין

 8. חתימה בפני עורך דין

 9. נזק תדמיתי לעורך דין

 10. תשלום בשחור לעורך דין

 11. מסירה כדין לעורך דין

 12. בעיות במכונית עורך דין

 13. התפטרות עורך דין מייצוג

 14. השעיית עורך דין לצמיתות

 15. התחזות מתמחה לעורך דין

 16. התבטאויות בין עורכי דין

 17. עורך דין אחד לשני הצדדים

 18. עורך דין טוב

 19. תביעת לקוח כנגד עורך דינו

 20. תביעה נגד משרד עורכי דין

 21. חתימת עורך דין בשם הלקוח

 22. חתימת עורך דין על תצהיר

 23. תביעה בין עורך דין ללקוח

 24. עבירות משמעת של עורכי דין

 25. עיכוב פיקדון אצל עורך דין

 26. זכות התייעצות עם עורך דין

 27. חובות המוטלות על עורך דין

 28. קבלת הכסף בחזרה מעורך דין

 29. הכפשת עורך דין בפני לקוחות

 30. ערעור לעליון ללא עורך דין

 31. תביעה של לקוח נגד עורך דין

 32. החלפת עורך דין מבלי להודיע

 33. ייצוג עורך דין בזמן השעייה

 34. ייצוג על ידי עורך דין מושעה

 35. טעות של עורך דין בשיקול דעת

 36. הסתרת מידע מלקוח של עורך דין

 37. חיוב עורך דין בהוצאות אישיות

 38. זכות עורך דין לקזז כספי לקוח

 39. קבלת דבר במרמה ע''י עורך דין

 40. אחריות עורך דין על ייעוץ רשלני

 41. קיצור תקופת השעייה של עורך דין

 42. תשלום לעורך דין על זימון לדיון

 43. העברת תיק מעורך דין לעורך דין

 44. סירוב עורך דין להשתחרר מייצוג

 45. הוצאת עורך דין מאולם בית המשפט

 46. ערעור על הוצאת עורך דין מהלשכה

 47. החלפת עורך דין בתיק תאונת דרכים

 48. תביעה במסגרת יחסי עורך דין - לקוח

 49. פרו בונו עורכי דין בשירות המדינה

 50. תביעה להחזר פיקדון אצל עורך דין

 51. הפרת זכות ההיוועצות עם עורך דין

 52. תביעה של לקוח נגד עורך דין שנדחתה

 53. השעיית עורך דין בגלל עבירות אתיות

 54. עורך דין להגיש בקשה לאיחוד משפחות

 55. עבירת משמעת עורך דין שיש עימה קלון

 56. תביעת עורך דין נגד לקוח שפיטר אותך

 57. האם חייבים עורך דין בעסקת מקרקעין

 58. תביעה נגד עורך דין על טיפול רשלני

 59. חובת עורך דין להסביר ללקוח סיכונים

 60. הודאה באשמה בגלל לחץ מצד עורך הדין

 61. התחזות לעורך דין ע''י עורך דין מושעה

 62. ביטול חתימה של עורך דין על הסכם פשרה

 63. תביעה נגד עורך דין בגין חוב של לקוחו

 64. שאלות על אתיקה מקצועית של עורכי הדין

 65. הגשת בקשה באיחור עקב טעות של עורך דין

 66. חתימת עורך דין על הסכם פשרה בשם הלקוח

 67. כמה אחוזים לוקח עורך דין - תאונת דרכים

 68. חובת עורך דין לדרוש בטוחות בעסקת מקרקעין

 69. מניעת מפגש עם עורך דין - עצורים פלסטינים

 70. אחריות עורך דין על הפניית תיק לעורך דין אחר

 71. פסק דין בהעדר התייצבות עקב השעיית עורך דין

 72. לפני תביעה ותביעה שכנגד, בין לקוח ועורכת דין

 73. בקשה להגיש ראיות נוספות עקב החלפת עורך דין

 74. בקשה לאיסור פרסום שם של חשוד שהינו עורך דין

 75. היתר לעובד ציבור להצטרף כשותף במשרד עורכי דין

 76. חובת עורך דין להתריע בפני לקוח על התיישנות תביעה

 77. פסיקת הוצאות לבעל דין שאינו מיוצג ע''י עורך דין

 78. האם ליווי המצווה לעורך דין מהווה השפעה בלתי הוגנת

 79. אחריות עורך דין בעסקת מקרקעין שהתגלתה כתרגיל עוקץ

 80. האם מותר לשופט להעיר הערה על התנהלות של עורך דין ?

 81. השעיית עורך דין מהלשכה עקב אי התייצבות לדיון בבית משפט

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון