הגדרת נזק גוף

מהו "נזק גוף" לצורך תקנות האגרות ?

ברע"א 5237/06 מדינת ישראל נ' ראלב מנסור ואח' נקבע כי ברמה הנורמטיבית הוגדר "נזק גוף" במובחן מנזק שאינו גופני- בכך שמדובר ב"מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי.

עוד נקבע כי:"פיצויים הנתבעים בשל "עוגמת נפש", "צער" השפלה", "ביזוי" וכיוצא באלה הנגרמים לאדם כתוצאה מעוולה נטענת שעול בו פלוני, ואשר לא גרמה לניזוק לליקוי או נכות בגופו או בנפשו, אינם באים בגדרם של פיצויים הנתבעים בשל "נזק גוף". שאם לא נאמר כן, נמצאים הופכים רבים מנזקי הממון והרכוש ל"נזקי גוף". זאת בניגוד לפיצויים הנתבעים בשל כאב וסבל שנגרמו לניזוק כתואה מהנכות או הליקוי הגופני או הנפשי שנגרמו לו במעשה העוולה- שאלה יבואו בגידרם של פיצויים הנתבעים בשל נזקי גוף"

ובהמשך: "סיווגה של תביעת המשיבים, ככל תביעה אחרת, תיעשה בראש ובראשונה מתוך הנטען בכתב התביעה על העובדות ועל עילות התביעה הנטענות בו..."

וכן:-"קבוצת נזקים נוספת הנתבעת בכתב התביעה, גם היא לא מועוררת שאלה של ממש. הכוונה היא לתביעת "הפיצויים העונשיים", בסכום של 2,500,000 ₪ הנתבעים בגין "ההתרשלות הזדונית בחקירה ובמיון הראיות,, שימוש באמצעי חקירה לא חוקיים", "הסתרת מידע בחקירה,, "הפרת החובה לשמור על זכויות התובעים" ו"התמשכות הטלת הרפש בתובעים למרות זיכויים". ראשי נזק נתבעים אלה, אין להם על פני הדברים ולא כלום עם התביעה לפיצויים בגין נזקי גוף".

"תביעת פיצוי בגין "כאב וסבל" שמקורם הנטען הינו בפגיעה בגוף (לרבות פגיעה נפשית), מהווה במפורש תביעה לפיצויים בשל נזקי גוף. ברם, שעה שהכאב והסבל הנטענים מקורם בעצם שלילת החירות שלא כדין, ולא בנזק גופני או נפשי כפשוטם, כי אז לא תסווג תביעת הפיצויים בגינם כתביעה בשל נזקי גוף. אכן, כאב וסבל" בתור שכאלה משמעם פגיעה כזו או אחרת בנפשו של אדם, בכבודו, במעמדו וכיו"ב. אולם, אין הם בתור שכאלה בלבד כדי נזק נפשי הבא בגדרי "נזק גוף" "לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת נזק גוף

 2. נזקי גוף - ליקוי קוכליארי

 3. נזקי גוף על רקע ריב חמולות

 4. התיישנות תביעות נזקי גוף - נזיקין

 5. חישוב בסיס השכר בתביעה לנזקי גוף

 6. נזקי גוף שנגרמו לקטין בבאר יעקב

 7. תביעה בגין נזקי גוף כנגד עיריית קרית מלאכי

 8. ערעור על תביעת נזקי גוף בתאונת עבודה

 9. פיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו ביציאה מרכב

 10. דחיית תביעה בגין נזקי גוף בתאונת דרכים

 11. נזקי גוף עקב נפילה בהליכה על מדרכה משובשת

 12. פיצויים בגין נזקי גוף עקב נפילה על רצפת המרכול

 13. תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף בתאונת דרכים

 14. תביעה שהוגשה בגין נזקי גוף שנגרמו עקב תאונת דרכים

 15. תביעה בגין נזקי גוף שנגרמו בשתי תאונות עבודה במפעל

 16. הכרה בתאונת דרכים בביטוח רכוש - אי הכרה בנזקי גוף

 17. חתימה על ויתור על תביעות כנגד המעביד בגין נזקי גוף

 18. תביעה לפי פקודת הנזיקין בגין נזקי גוף בתאונת דרכים

 19. תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף בשל החלקה על רצפת המרכול

 20. רשלנות של עורך דין בתביעת נזקי גוף שנמחקה מחוסר מעש ?

 21. פיצוי בגין נזק גוף שארע לתובע עת עבד עבור הנתבעת באתר בנייה

 22. תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף. התובעת קטינה נפגעה בתאונת דרכים

 23. תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו כתוצאה מפגיעה בתאונת עבודה

 24. תביעת בגין נזקי גוף שנגרמו בעת שהתובע החליק ונפגע בכף ידו הימנית

 25. תביעה בגין נזקי גוף לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975

 26. פיצוי התובע בגין נזקי גוף המוגשת עפ"י חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים

 27. נזקי גוף בתאונת עבודה בעת סידור ארגזי משקה במדף נמוך - התרומם ונחבל בגב

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון