מהו סעד זמני

מהו סעד זמני ?

מטרתו של סעד זמני היא להבטיח שמירה על המצב הקיים ביום הגשת התובענה, מצב העלול להשתנות אם לא יינתן הסעד, באופן שיאפשר מימוש פסק הדין לטובת הזוכה הפוטנציאלי (רע"א 10076/07 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' ICC Industries Ltd., פורסם במאגרים [28.11.07]).

השיקולים העיקריים אותם שוקל בית המשפט בהכרעתו אם להיעתר לבקשה למתן סעד זמני הינם: סיכויי ההליך, מאזן הנוחות ושיקולים שביושר ובצדק, והתקיימות התנאים המפורטים בהוראות המיוחדות הנוגעות לסעד הזמני המבוקש (תקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות").
וראה רע"א 1998/07 בדארנה נ' עזבון המנוח עלי בדר בדארנה, פורסם במאגרים [11.06.07]). התקנה המפרטת את התנאים המיוחדים למתן עיקול זמני היא תקנה 374 לתקנות הקובעת, בין היתר, כי בית המשפט רשאי ליתן צו עיקול זמני אם שוכנע בקיומה של זכות לכאורה, היינו, שלמבקש סיכוי של הצלחה בתביעתו.

ההלכה היא כי בשלב זה של בקשה לסעד זמני, אין צורך לנתח את הראיות ולדון בהן בצורה מקיפה ואין צורך לפסוק באורח סופי בדבר צדקתו של מי מהצדדים ודי בכך שהוכח שהתביעה אינה טרדנית ושקיימת שאלה רצינית שיש לדון בה (רע"א 7139/96 טריגוב נ' טפחות בנק למשכנתאות, פ"ד נא(2) 661; ע"א 342/83 גלוזמן נ' גלוזמן, פ"ד לח(4) 105).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו סעד זמני ?

 2. סעד זמני בערעור

 3. מאזן הנוחות סעד זמני

 4. מאזן הנוחות סעד זמני

 5. שיקולי יושר: סעד זמני

 6. סעד זמני במסגרת תביעה

 7. סעד זמני לתקופת הערעור

 8. עקרון תום הלב: סעד זמני

 9. התחייבות עצמית סעד זמני

 10. סעד זמני לפני הגשת תביעה

 11. בקשה למתן סעד זמני הכולל חלופות

 12. סעד זמני שמירה על המצב הקיים

 13. סעד זמני לפי חוק הגנה על עובדים

 14. עיכוב ביטול סעד זמני - תקנה 471

 15. בקשה למתן סעד זמני לתקופה קצובה

 16. השפעת חוקי היסוד על סעדים זמניים

 17. סעד זמני כך שהודעת הפיטורים שנמסרה תבוטל

 18. זהות סעדים זמניים לסעדים בתביעה העיקרית

 19. טענת התיישנות בהזדמנות הראשונה בבקשת סעד זמני

 20. האם משלמים ערבות ועירבון בבקשה למתן סעד זמני ?

 21. סעד הזמני בבית הדין לעבודה בלי תוקף מוגבל בזמן

 22. סעד זמני שיורה לביטוח לאומי להכיר הזכאות לשירותי בריאות

 23. הגשת בקשה לסעד זמני בשיהוי חותרת תחת הטענה בדבר דחיפות הסעד

 24. המועד לבחינת השיהוי ביחס לסעד זמני הינו המועד בו קם הצורך בסעד הזמני

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון