מהי גניבת עין

מהי גניבת עין ?

סעיף 1 לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט – 1999 קובע כדלקמן:
"לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר".

ההלכה הפסוקה קובעת, גם ביחס לנוסחה הנוכחי של העוולה וגם לגבי נוסחה הקודם כפי שהיה בסעיף 59 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], כי עוולת גניבת עין מכילה שני יסודות:


האחד, כי לתובע יש מוניטין במוצר או בשירות המדובר;
השני, כי קיים חשש סביר להטעיה העלולה להביא לידי כך שהציבור יזהה את המוצר או את השירות של הנתבע עם התובע.

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון