סעיף 89(2) לפקודת הנזיקין

על התיישנות בנזיקין חלות שתי מערכות דינים: סעיף 89 ל?÷??? ????÷?? <> ו??÷ ????????? <>.


סעיף 89(1) ל?÷??? ????÷?? <> עניינו בהתיישנות עוולות שהנזק אינו חלק מיסודות העוולה ושעילת תביעתן נמשכת, שאז יחל מרוץ ההתיישנות ממועד הפסקת המעשה או המחדל הרשלני. על עוולות בהן הנזק מהווה רכיב מרכיבי עילת התביעה חל ההסדר הקבוע בסעיף 89(2), כאשר על יתר רכיבי העילה, כולל הקשר הסיבתי, חל ההסדר הקבוע ב??÷ ????????? <> (?"? 34/95 ????? ?' ?"? ????, ?"? ? <>(4) 462 (1997); ?"? 1254/99 ?????? ?' ????? ??????-???? ?????? ??"?, ?"? ?? <>(2) 535 (2000); ?"? 7707/01 <> צורף נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית.


סעיף 89(2) ל?÷??? ????÷?? <>, קובע כלהלן:
"מקום שעילת התובענה היא נזק שנגרם על ידי מעשה או מחדל - היום שבו אירע אותו נזק; לא נתגלה הנזק ביום שאירע - היום שבו נתגלה הנזק, אלא שבמקרה אחרון זה תתיישן התובענה אם לא הוגשה תוך עשר שנים מיום אירוע הנזק."

סעיף 8 לחוק ההתיישנות קובע:
"8. התיישנות שלא מדעת
נעלמו מן התובע העובדות המהוות את עילת התובענה, מסיבות שלא היו תלויות בו ושאף בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע אותן, תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעו לתובע עובדות אלה.


סעיף 89(2) ל?÷??? ????÷?? <>, בדומה לסעיף 8 ל??÷ ????????? <>, נועד "להושיט עזרה לתובע באותם מקרים בהם נגרם לו נזק סמוי שסימניו מופיעים רק במרוצת הזמן" - (?"? 74/60 ??? ?' ?????? ??? ???????, ?"? ?? <>(1) 255 (1961); ע"א 165/83 יתרו בוכריס נ' דיור לעולה בע"מ, פ"ד לח(4)554 (1984).


על פי הוראה זו, מועד לידת התביעה הוא מועד גילוי הנזק, אך הסעיף מציב רף עליון של 10 שנים מיום אירוע הנזק, להגשת תביעה במקרים בהם הנזק סמוי ואירוע הנזק לא חופף למועד הגילוי, אף אם טרם חלפה תקופת ההתיישנות ממועד הגילוי (?"? 220/84 ????? ?' ÷???? ???-????? ???????, ?"? ? <>(1) 528 (1986); ?"? 148/89 ????? ?????? ??"? ?' ????? ???? ???????, ?"? ?? <>(5) 485 (1996); ?"? 1254/99 ?????? ?' ????? ????? ???? ??????, ?"? ?? <>(2) 535 (2000)).


המועד בו נתגלה הנזק אין פירושו המועד בו נתגבש הנזק, ויש להבדיל בין השניים - כדי שיחל מירוץ ההתיישנות מספיקה ראיה לסימני הנזק אף אם לאחר מכן התפתח נזק חמור יותר (ע"א 831/80 יצחק זמיר נ' כימיקליים ופוספטים בע"מ, פ"ד לז(3)122 (1983)) וגם אם הנזק טרם התגבש במלוא היקפו (פרשת בוכריס לעיל; ע"א 9292/07 חברות שדמות הדרום בע"מ נ' וועדה מקומית לתכנון ובנייה "שמעונים" (לא פורסם, , ניתן ביום 6.1.10); ?"? 702/86 ?????? ????? (??????) ??"? ?' ???÷ ?? ????, ?"? ?? <>(1) 160 (1989); (ע"א 9413/03 אילן אלנקווה נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ירושלים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפרת חובה חקוקה

 2. פיצויים על תקיפה

 3. הוכחת הנזק בדיני נזיקין

 4. מהי רשלנות בדיני נזיקין ?

 5. הוכחת תביעת נזיקין

 6. אחריות בנזיקין לחולי נפש

 7. עורך דין נזיקין רכוש

 8. חובת הקטנת הנזק נזיקין

 9. אפידמיולוגיה בתביעות נזיקין

 10. "גורם זר מתערב" בנזיקין

 11. גב תפוס - תביעת נזיקין

 12. עורך דין לענייני נזיקין

 13. אחריות בעל מקצוע בנזיקין

 14. מבחן "התנהגות בלתי סבירה" בנזיקין

 15. סעיף אחריות בנזיקין בחוזה

 16. סעיף 89(2) לפקודת הנזיקין

 17. עוולת הרשלנות דיני נזיקין

 18. ריסוס פירות - תביעת נזיקין

 19. חסינות שיפוטית תביעת נזיקין

 20. תביעת נזיקין על ירי של שוטר

 21. דיני נזיקין ביחסי בנק לקוח

 22. סעיף 52 לפקודת הנזיקין - גזל

 23. הגדרת שימוש בכוח לפי פקודת הנזיקין

 24. תביעת נזיקין בבית הדין לעבודה

 25. תביעת נזיקין נגד ביטוח לאומי

 26. אחריות בעל מקרקעין - מבחן הצפיות

 27. אחריותו של מחזיק במקרקעין בנזיקין

 28. תביעת נזיקין בגין תאונת דרכים

 29. תביעת נזיקין בגין אירוע בשטחים

 30. אחריות שילוחית סעיף 16 הנזיקין

 31. הגשת תביעת נזיקין אחרי 10 שנים

 32. אחריות מפעיל בריכת שחיה בנזיקין

 33. תביעות הנזיקין בעקבות האינתיפאדה

 34. פסיקת פיצויים לעתיד בדיני נזיקין

 35. חובת הראיה בחוק ברשלנות לגבי דברים מסוכנים

 36. תאונת דרכים חזיתית - תביעת נזיקין

 37. אחריות מוגברת כלפי ילדים בדיני נזיקין

 38. תביעת נזיקין בגין תקיפה - פריקת כתף

 39. אחריות שולח - סעיף 14 לפקודת הנזיקין

 40. תביעה לפי פקודת הנזיקין בתאונת דרכים

 41. חיוב צד לקבל הצעת פשרה בתביעת נזיקין

 42. ערעור על חלוקת האחריות בתביעת נזיקין

 43. אחריות בנזיקין בגין אי מניעת פיגוע טרור

 44. חישוב הפסדי השתכרות אדם שנפטר בתביעת נזיקין

 45. פסק דין בהעדר הגנה בתביעת נזיקין נגד המעביד

 46. סעיף 41 לפקודת הנזיקין – "הדבר מדבר בעד עצמו"

 47. אחריות בנזיקין של הוועדה המקומית לתכנון ובניה

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון