רישום בספר המיסים המנדטורי

בע"א 7716/00 קסרי נ' רשות הפיתוח קבע בית משפט באופן חד משמעי את ערכו הראייתי של הרישום בספר המיסים המנדטורי.

באותו מקרה נדחתה תביעת המערערת להצהיר כי היא זכאית להירשם בלוח הזכויות כבעלים בחלקות מסויימות בכרם התימנים בת"א. גם שם הוגשו תזכירי תביעה הן על ידי המערערת והן על ידי רשות הפיתוח, אשר טענה לבעלות עקב הפקעה מכח רכישה מהאפוטרופוס לנכסי נפקדים.

המערערת שם הציגה חוזה מכר משנת 36' בתמיכה לטענתה בעניין הבעלות.
עם זאת, עלה באותו מקרה מספר המיסים המנדטורי כי הבעלים של החלקות היו אנשים שונים לחלוטין ממי ששמו נזכר כמוכר לכאורה של המקרקעין, על פי ההסכם אותו הציגה המערערת - אשר שמו לא נזכר בספר המיסים המנדטורי.
לא הוכח אף כל קשר בין מי שהיה רשום כבעל זכויות בנכס בספר המיסים - לבין מי שמכר לכאורה את הנכס על פי ההסכם.

באותו מקרה נקבע כי העדר הרישום בספר המיסים איננו תומך בתביעה.
בד"נא 10654/05 בעניין קסרי נדחתה העתירה לקיום דיון נוסף אשר הוגשה על ידי
עזבון המנוחה נורית קסרי, שהגישה את תזכיר התביעה המקורי.
בית המשפט העליון ציין את העובדות הרלוונטיות שנקבעו על ידי בית משפט ואת דחיית הערעור. צויינה העובדה כי בית המשפט המחוזי פסק שהמנוחה לא הוכיחה כי רכשה את הנכס, בין היתר, לאור העובדה כי שמו של המוכר ושמה של המנוחה אינם מופיעים בספר המיסים. בית המשפט העליון אישר את הקביעה כי המנוחה לא הוכיחה את זכויותיה בנכס כפי שקבע בית המשפט המחוזי.

עוד נאמר בעניין קיסרי כי אין בקיום קבלות מס על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים כדי לפגוע בזכויות המדינה, והם לא ישמשו כראייה לזכויות אותו אדם כלפי המדינה באותה קרקע.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סרבן מס

 2. הקילת מס

 3. ערעור מס קניה

 4. מס ששולם בחסר

 5. עיקול החזרי מס

 6. השבת מס בולים

 7. החזר מס בולים

 8. נוסח ערעור מס

 9. ביטול מס בולים

 10. מה זה אמנת מס ?

 11. מבצע מס וחלילה

 12. עורך דין מס קניה

 13. ערעור על כפל מס

 14. עורך דין מס רכוש

 15. החזר מס על קרקע

 16. עקרון רציפות המס

 17. החזר מס יבוא רכב

 18. מס על יבוא דגים

 19. ערעור מס של מאפיה

 20. מס רכוש נזק עקיף

 21. תביעה נגד יועץ מס

 22. מדד שלילי החזרי מס

 23. העלמת מס בעל מספרה

 24. העלמת מס הרמת מסך

 25. תביעה לקבלת החזר מס

 26. זיכוי ממס על תרומות

 27. גביית יתר מס בולים

 28. תשלום מס רכוש ביתר

 29. נטל ההוכחה בתביעות מס

 30. טענת השתק בדיני מיסים

 31. נטל ההוכחה בערעור מס

 32. מס בולים על קניית רכב

 33. ראיות חדשות בערעור מס

 34. מס על הלוואה ללא ריבית

 35. חוק מס מעסיקים בשטחים

 36. שימוע לפני הטלת כפל מס

 37. נוסחה אחידה לחישוב מס

 38. התחמקות ממס על סיגריות

 39. מס על אופציות לעובדים

 40. ביקורת מס בקונדיטוריה

 41. גביית מס קניה שלא כדין

 42. מס על רווח ממכירת מניות

 43. מס קניה על כלים חקלאיים

 44. הטבות מס למעסיקים באילת

 45. מס בולים על פוליסת ביטוח

 46. חוב מיסי ועד של בן ממשיך

 47. סיווג רכב עבודה לצורכי מס

 48. תשלום מס מקביל בגין קצבה

 49. סעיף 11א(2) לפקודת המיסים

 50. הערכת מלאי ביקורת מס בעסק

 51. מס לשכירים על רכב מהעבודה

 52. החזר מס בולים ששולם בטעות

 53. רשות המיסים מול נושה מובטח

 54. הגדרת ''בעל'' בחוק מס רכוש

 55. מס על מכירת סיגריות באילת

 56. ריבית על אי תשלום מס בזמן

 57. אי רישום תקבול ע''י יועץ מס

 58. הקלות מס לתושבי גבול הצפון

 59. מס על קניית מכוניות להשכרה

 60. רישום בספר המיסים המנדטורי

 61. שותפות משפחתית - ביקורת מס

 62. צ'ק ללא שם מלקוח - העלמת מס

 63. המועד הקובע לצורכי מס מכירה

 64. הקלה במס במכירת פעילות ייצור

 65. רישום חלק יחסי במגרש מטעמי מס

 66. פיצוי ממס רכוש בגין הצתת מבנה

 67. פיצויים ממס רכוש על נזק עקיף

 68. תוספת שכר לעובדי רשות המיסים

 69. מס על מכירת פירות של אדם פרטי

 70. העלמת מסמכים במסגרת חקירת מס

 71. אי רישום תקבול במהלך ביקורת מס

 72. ביקורת מס בדוכן שווארמה פלאפל

 73. מס על רווחים מהפקדות לקופות גמל

 74. פסק דין פלילי כראיה בערעורי מס

 75. ערעור מס רכוש לגבי שווי מקרקעין

 76. ערעור על החלטת ועדת ערר מס רכוש

 77. אישור מס רכוש על בעלות במקרקעין

 78. טור ממס לדירת מגורים בבעלות עמותה

 79. כמה מקבלים על התחמקות מתשלום מס ?

 80. גלגול מס על הלקוחות כתנאי להחזר מס

 81. תביעה לתשלום מיסים לעיריית רחובות

 82. סחורה ללא תעודת משלוח - ביקורת מס

 83. חישוב מחזור עסקאות - תקנות מס רכוש

 84. ארנונה ומיסים בגין הפעלת שוק עירוני

 85. אי דיווח על עסקת מקרקעין לרשויות המס

 86. מס על תשלום לעובד בגין תניית אי תחרות

 87. האם צריך לשלם מס על הכנסה ממחילת חוב ?

 88. זיכוי מס בישראל בגין מיסים ששולמו בארה''ב

 89. בדיקת הגיון כלכלי של עסקה ע''י רשויות המס

 90. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד רשות המיסים

 91. זכות השימוע לפני העברת תיק למחלקת חקירות מס

 92. האם יש מס על משכורת לבני משפחה מרווחים בחברה ?

 93. האם מחילת חוב במועד מאוחר יותר היא עסקה נפרדת המחויבת במס מכוח עצמה ?

 94. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון