תביעה בשם אדם שמת

מי יכול לתבוע בשם אדם שנפטר ?

בית המשפט ציין כי מותו של אדם באירוע טרגי, לא כל שכן כתוצאה של עוולה, משפיע על מעגל רחב של אנשים וגורמים; קרובי משפחתו, חבריו ומוקיריו סובלים מצער, כאב ותחושת אבדן; לבני משפחה ואחרים שהיו סמוכים על שולחנו של המנוח נגרמים הפסדי ממון כתוצאה מאבדן התמיכה, וכדומה. גם למעסיקיו ומעבידיו של המנוח עלולים להיגרם נזקי ממון, שכן גם אם ניתן למצוא עובדים מחליפים, הרי שלעיתים יש צורך באיתור מחליף מתאים, בהכשרתו של המחליף, בהעברת הידע שהצטבר אצל הנפגע ועוד.

למרות שמעגל הנפגעים ממותו של אדם עשוי להיות רחב ביותר התקבל במשפט האנגלי הכלל כי מותו של אדם אינו מעניק כשלעצמו זכות תביעה בנזיקין לאחרים (ראה ברק, אנגלרד, חשין דיני הנזיקין – תורת הנזיקין הכללית 681 (ג. טדסקי עורך, תשל"ז)). הכלל האמור נקלט גם במשפט הישראלי אם כי כמו במשפט האנגלי גם בישראל הוכרה זכותם של התלויים במנוח לתבוע את נזקיהם מהמזיק.

סעיף 78 לפקודת הנזיקין קובע:
גרמה עוולה למותו של אדם, והיה אותו אדם, אילולא מת, זכאי אותה שעה לפיצויים לפי פקודה זו בעד חבלת-גוף שגרמה לו העוולה - יהיו בן-זוגו, הורו וילדו זכאים לפיצויים מן האדם האחראי לעוולה.

בע"א 591/61 דנצר נ' לוי, פ"ד טז 1793, 1802 (1962) מבהיר בית המשפט את עילת תביעתם של התלויים:
"אין רואים אותה כזכות שעברה לתובעים בירושה מאת המנוח, אלא זוהי תביעה נפרדת, במובן זה, שהזכות לתשלום פיצויים מוקנית לראשונים בשל העובדה, כי העוולה האזרחית, שביצע הנתבע וגרם למות המנוח, שמה קץ לתמיכה הכספית שהיו מקבלים ממנו בחייו לשם מחייתם".

חריג נוסף לכלל בדבר העדר זכות תביעה בשל פגיעה לניזוק ואשר הוכר באנגליה נמצא בתביעה בדבר "אובדן שירותים", אף כי בתי המשפט באנגליה צמצמו את עילת התביעה ונמנעו מלעשות בה שימוש מקום שהעוולה גרמה למותו של אדם. עילת התביעה של מעסיק בשל "אבדן שירותים" מעולם לא הוכרה בישראל (ע"א 153/54 וידר נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד י 1247, 1249 (1956); ע"א 134/56 הסוכנות היהודית לארץ ישראל נ' שכטר, פ"ד יא 1329, 1331 (1957); נינה זלצמן "הטבת נזק גוף לפי חוק הטבת נזקי גוף: יחסי מזיק-מיטיב-מוטב" עיוני משפט ד 621, 624-625 (תשל"ו)).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה כנה

 2. תזכיר תביעה

 3. הפרדת תביעות

 4. פגיעה בעמוד שדרה צווארי

 5. תביעה על קללה

 6. תביעה על קללות

 7. דוגמא לתביעת סרק

 8. נכות כתוצאה מתאונת דרכים

 9. דוגמא לתביעת פח

 10. תביעות ע"י עורך דין בגדרה

 11. פגיעה בשלוש תאונות דרכים

 12. תביעה על הכפשות

 13. תביעה לדמי הרשאה

 14. תביעה לדמי קבורה

 15. תביעה של רב חובל

 16. כריכת תביעת רכוש

 17. תיבת סעף - תביעה

 18. הקטנת סכום התביעה

 19. תביעה לדין קדימה

 20. תביעה להחזרת כספים

 21. תביעה להסרת קיפוח

 22. תביעה להחזרת תרומה

 23. תביעה על איכות צבע

 24. תביעה ראויה לטיעון

 25. תביעה לחזור לעבודה

 26. תביעה בשם אדם שמת

 27. תביעה על התקנת מערכת מיגון

 28. תרגיל עוקץ - תביעה

 29. כתב ויתור על תביעות

 30. עורך דין תביעה כספית

 31. ויתור התובע על תביעתו

 32. תביעה של עובד רפא''ל

 33. הפסד הנחת העדר תביעות

 34. תביעה להחזרת ספרי תורה

 35. תביעה לדמי פדיון חופשה

 36. תביעה טורדנית וקנטרנית

 37. ההבדל בין תביעה לתובענה

 38. תביעה לפדיון חופשה שנתית

 39. תביעה להחזר לפי סעיף 322

 40. תביעה על התקנת דלת פלדלת

 41. תביעה על משלוח מכתבי נאצה

 42. תביעה על החלפת טונר במדפסת

 43. פיצוי על הוצאות רפואיות בתאונת עבודה

 44. תביעה בנושא אספקת תוצרת חלב

 45. תביעה נבלעת בתגמולי המל''ל

 46. תביעה על קניית חומרי בניין

 47. תביעה לתגמולים רטרואקטיביים

 48. תביעה לחייב לשלם קצבה של חודש

 49. תביעה לשמירת מעמד יועץ משפטי

 50. תביעה של עובד שעבד פחות מחודש

 51. תביעה לסכום קצוב אך לא מוסכם

 52. תביעה ביחס למתן שירותים משפטיים

 53. מחיקת תביעה בשל סיכויים קלושים

 54. טענות סותרות בשתי תביעות שונות

 55. תביעות הדדיות בין מוכרים לקונים

 56. תביעה של וועד בית כנגד חברת אחזקה בעיר לוד

 57. תביעה בטעית התקנת סככה באופן לקוי

 58. תביעה על סמך כרטסת הנהלת חשבונות

 59. מחיקת התביעה ללא מתן אפשרות תגובה

 60. תביעה על עבודות אלומיניום וזכוכית

 61. האם ''חזרה מתביעה'' מחיקה או דחייה

 62. האם אפשר לנהל תביעה כשהתובע בחו''ל

 63. אי מחיקת התביעה למרות סיכויים נמוכים

 64. תביעה מופרזת על סכום כסף לא פרופורציונלי

 65. תביעה לתשלום עלות של הופעה שלא יצא לפועל

 66. נטען כי התביעה הוגשה תוך התעלמות מההליכים הקודמים

 67. הפסקות הינו זכות נילוות שאינה ניתנת לתביעה בדיעבד

 68. האם חייבים לגלות גם מסמכים "לא רלוונטיים" במסגרת תביעה ?

 69. נדחתה תביעה בטענת מרצפות שקועות וכי צבען השתנה לאחר שטיפה

 70. האם אפשר להגיש תביעה על פגיעה במוניטין בגלל ביטול אירוע ?

 71. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון