הצגת עבר פלילי בהליך משמעתי

בהליך הפלילי חל הכלל האוסר על התביעה להציג את עברו הפלילי של הנאשם בשלב בירור האשמה ובטרם ניתנה הכרעת הדין (סעיף 163 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982).

הפסיקה הרחיבה את הכלל וקבעה איסור גורף על הצגת "כל פרט שתכליתו הצבעה על אופי 'שלילי' של הנאשם, ולאו דווקא הרשעות קודמות (באשר די בפרט כזה, כדי להקים חשש ליצירת דעה קדומה מפלילה לחובת הנאשם)" (י' קדמי, על סדר הדין בפלילים (חלק שני, מהדורה מעודכנת, תשס"ט) 1436.

ראו גם ע"פ 113/79 רכטמן נ' מדינת ישראל, פ"ד לג(3) 261, 275-273; ע"פ 86/74 כהנא נ' מדינת ישראל, פ"ד כח(2) 421, 423-422; ע"פ 501/81 אבו חצירה נ' מדינת ישראל, פ"ד לו(4) 141, 153; ע"פ 95/50 אריכא נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל, פ"ד ה 1200, 1205; ע"פ 5972/07 פלוני נ' מדינת ישראל, מיום 21.2.08; ע"פ 3954/08 אבו גודה נ' מדינת ישראל, מיום 6.4.09).


תחולת הכלל מגעת גם להליכי משמעת נגד עובדי המדינה, אף שסעיף 11 לחוק המשמעת מעניק לבית הדין למשמעת סמכויות הנתונות לוועדת חקירה לפי סעיף 8 לחוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968, ובכלל זה העדר כפיפות לדיני הראיות. לעניין זה נפסק כי "בענייני משמעת נוהג בית הדין להחמיר עם עצמו בדרך כלל ולהחיל אמות מידה של הליך פלילי" (ער"מ 1430/05 תירם נגד עיריית תל אביב, מיום 7.11.05, פסקה 7; עש"מ 7858/03 יופה נגד מדינת ישראל, מיום 10.2.04, פסקה 6). הלכה למעשה, הוחל גם בהליכי משמעת הכלל השולל היזקקות לראיות הנוגעות לאופיו של הנאשם בשלב בירור האשמה (ער"מ 5/81 הלוי נ' עיריית תל-אביב-יפו, פ"ד לו(1) 673, 681).לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. רישום פלילי של עד

 2. ביטול עבירה פלילית

 3. ספק סביר במשפט הפלילי

 4. עיוות דין בהליך הפלילי

 5. הימנעות מהרשעה פלילית

 6. נהיגה בקלות ראש פלילי

 7. פיצויים על זיכוי פלילי

 8. אשפוז כפוי פלילי

 9. הסתרת עבר פלילי של עובד

 10. תשלום הוצאות הליך פלילי

 11. שיהוי בשמיעת משפט פלילי

 12. סעיף 158 לחוק סדר הפלילי

 13. סירוב להעיד במשפט פלילי

 14. האשמת עובד בעבירה פלילית

 15. ביטול חוזה בגלל עבר פלילי

 16. קנס פלילי בבית משפט אזרחי

 17. בדיקת מסוכנות - עבר פלילי

 18. עצימת עיניים במשפט הפלילי

 19. פסק דין פלילי במשפט אזרחי

 20. זיוף קילומטראז עבירה פלילית

 21. אחריות פלילית - ייצור מזון מקולקל

 22. הליך פלילי נגד רופא שיניים

 23. פיצוי על טעות ברישום פלילי

 24. אחריות פלילית אורגנים בתאגיד

 25. עדות נגד הגרוש המשפט הפלילי

 26. הצגת עבר פלילי בהליך משמעתי

 27. ייפוי כוח מוגבל בהליך פלילי

 28. עיון בתיק רפואי בהליך פלילי

 29. סעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי

 30. סעיף 77 לחוק סדר הדין הפלילי

 31. סעיף 74 לחוק סדר הדין הפלילי

 32. סעיף 149 לחוק סדר הדין הפלילי

 33. סעיף 211 לחוק סדר הדין הפלילי

 34. פיטורים עקב חשד לעבירה פלילית

 35. הארכת מועד להגשת ערעור פלילי

 36. אחריות פלילית על תאונת עבודה

 37. שימוש ברישום פלילי במשפט אזרחי

 38. בקשה לקבלת רישום פלילי של עדים

 39. ביטול זיכוי בהליך פלילי בערעור

 40. סעיף 158 לחוק סדר הדין הפלילי

 41. הוכחת עבירה פלילית בהליך אזרחי

 42. רשלנות עורך דין שהורשע בפלילים

 43. הכרעות דין סותרות במשפט הפלילי

 44. כיסוי הוצאות הגנה בהליך פלילי

 45. ערעור על החלטה אחרת במשפט פלילי

 46. אך מגישים חוות דעת בתהליך פלילי

 47. אמון הציבור במערכת המשפט הפלילי

 48. סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי

 49. מירוץ ההתיישנות של עבירה פלילית

 50. הימנעות מהרשעת אדם ללא עבר פלילי

 51. ידיעת השופט על עבר פלילי של נאשם

 52. דחיית ערעור פלילי בהעדר התייצבות

 53. העברת תיק מהליך פלילי להליך מנהלי

 54. העברת הדיון לשופט אחר בהליך פלילי

 55. זכות העיון במרשם הפלילי של מתלונן

 56. עונש על מספר רב של עבירות פליליות

 57. ערעור על החלטת ביניים בהליך פלילי

 58. התיישנות תביעת פיצוי על זיכוי פלילי

 59. פסק דין פלילי כראיה בבית הדין למשמעת

 60. בקשה להבאת ראיות לסתור פסק דין פלילי

 61. זיכוי במשפט פלילי כראיה במשפט אזרחי

 62. הרשעה בפלילים עקב אי קיום צו בית משפט

 63. סמכות ועדה מקומית לנהל הליכים פליליים

 64. החזר קנס אזרחי לנישום לאחר הליך פלילי

 65. טיפול גמילה מסמים לנאשם בעבירה פלילית

 66. השפעת עבר פלילי בערעור על חומרת העונש

 67. עתירה נגד החלטה לא לנקוט בהליכים פליליים

 68. אחריות פלילית של דירקטורים על מעשי החברה

 69. שלילת קצבת ביטוח לאומי בגלל עבירה פלילית

 70. פסק דין מרשיע במשפט פלילי כראיה במשפט אזרחי

 71. בקשת הימנעות מהרשעה פלילית בשל נסיבות אישיות

 72. דחיית דיונים במשפט פלילי עקב החלפת עורך דין

 73. האם אפשר לנהל הליך אזרחי במקביל להליך פלילי ?

 74. הפסדי השתכרות בתאונת דרכים לאדם בעל עבר פלילי

 75. עיכוב יציאה מהארץ של נאשם תושב חוץ בהליך פלילי

 76. חשש מהפללה עצמית בהליך אזרחי במקביל להליך פלילי

 77. האם הפרת תנאי שחרור בערובה יכול להוות עילה להעמדה לדין פלילי

 78. בקשה לגילוי חומר חקירה לפי סעיף 74(א) לחוק סדר הדין הפלילי

 79. פיצוי על נזק לרכב בתאונת דרכים על סמך פסק הדין פלילי המרשיע

 80. סעיף 21(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים) התשנ"ו-199

 81. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון