תאונת דרכים 5% נכות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תאונת דרכים 5% נכות:

התובעת שהינה ילידת 1934נפגעה בתאריך 24.7.94, בהיותה הולכת רגל, בתאונת דרכים.
התביעה שבפני הוגשה נגד הנהג הפוגע וחברת הביטוח "הפניקס".
שאלת חבותם של הנתבעים לפצות את התובעת אינה שנויה במחלוקת, אולם הצדדים
חלוקים בשאלת גובה הנזק.
על פי הראיות שהובאו בפני עולה כי בביה"ח שיבא אובחנה אצל התובעת חבלה באגן ושבר עם דחיסה קלה בחוליה המותנית . 1lהפגיעות הנ"ל לא הצריכו אישפוז והתובעת טופלה בכדורי הרגעה ופיזיוטרפיה.
ד"ר ז'יטלני אשר מונה כמומחה מטעם בית המשפט בתחום האורטופדיה בדק את התובעת בתאריך 25.4.96ובבדיקתו התרשם כי התובעת אינה משתפת פעולה בבדיקת טווח התנועות של עמוד השידרה. כן קבע כי צורת עמוד השידרה תקינה, אין התכווצות יתר של השרירים ולא נראו סימנים של גירוי עצבי. סימן לסג שלילי וההחזרים וכח גס תקינים. באגן לא נמצאה רגישות ללחץ ותנועות פרקי הירכיים תקינות.
המומחה העריך את נכותה של התובעת ב-% 5בשל השבר בחוליה המתנית 1lשהתאחה
עם דחיסה קלה.
המומחה לא זומן לחקירה על תצהירו ועל כן יש לבחון את גרסת התובעת באשר
לנזקיה בהסתמך על חווה"ד הנ"ל.
בתצהיר עדותה הראשית טוענת התובעת שאיננה מסוגלת לבצע את כל הפעולות הקשורות בנקיון ביתה, ובין היתר כל פעולה הדורשת כיפוף, שטיפת רצפה, הזזת רהיטים, ניקוי אבק וניגוב וכן מתקשה בביצוע פעולות היומיום. תאור זה אינו מתיישב עם ממצאי המומחה ושעור הנכות שנקבע לתובעת, אי לכך טרחה הנתבעת ושכרה שרותיה של חוקרת פרטית אשר בשיחת טלפון עם התובעת הצליחה להפריך את כל תלונותיה. החוקרת הציגה עצמה כמי שעמדת לפתוח מכון כושר והחלה לשוחח עמה על פעילותה הגופנית בעבר ובהווה ועל כושרה הגופני. השיחה הוקלטה ותומללה ומהווה מסמך מרתק ממנו ניתן ללמוד עד כמה מוכנה התובעת להרחיק לכת בהעמדת פנים ובתאור מוגזם של מגבלותיה במטרה להגדיל את סכום הפיצויים שיפסק לה.
משיחה זו מסתבר כי התובעת חדלה מפעילות גופנית מטעמים תקציביים ולא עקב פגיעתה בתאונת הדרכים. עוד התברר כי אין לה כל מגבלה בתנועת עמוד השידרה והיא מסוגלת לבצע תרגילי יוגה בגמישות מעוררת קנאה.
לשם המחשה אביא את קטע השיחה הרלבנטי במלואו (בתמליל ח = חוקרת; נ =
נחקרת):ו
"ח:נ ... את יכולה להשתתף בשעורי יוגה של מתקדמים.
נ:ב אני אנסה, אני לא יודעת מה זה המתקדמים אצלכם.
ח:ו אני אגיד לך מה, הם מתחילים בתרגיל מה שנקרא "ברכת השמש" את
מכירה?
נ:נ כן בטח.
ח:ב את יכולה?
נ:ו כן.
ח:נ את גמישה מספיק בשביל זה?
נ:ב כן.
ח:ו זה מתחיל מכפוף קדימה.
נ:נ כן... עולים למעלה עם הידיים, מתכופפים, עושים עמידת... איך
קוראים לזה ... כלב ומשתטחים עם החזה על הריצפה.
ח:ב טוב את בענינים, עכשיו לאיפה את מגיעה בכיפוף לכוון כפות הידיים
... כפות הרגליים, סליחה.
נ:ו שאני כמו... נגיד אני מתהפכת, אני מגיעה אפילו עד אחורה מאחורי
ה... נגיד... בתנועות מחרשה אני לא יודעת אם זה אומר לך משהו.
ח:נ אמ... אמ...
נ:ב מחרשה את יודעת מה זה מחרשה?
ח:ו פחות או יותר.
נ:נ כשאת שוכבת על הגב.
ח:ב אמ... אמ...
נ:ו ואת מתהפכת עם הרגליים ועד איפה את מגיעה... את מגיעה... מסתובבת
איתם מימין לשמאל מאחורי הראש.
ח: נכון, כן, כן אז זה כן. אבל אני שואלת? בכפוף אם את יושבת על
כשאת שוכבת על הגב ואז את מתכופפת עם הידיים כלפי הרגליים, הבנת?
נ: לא הבנתי את השאלה.
ח: את... בכפוף של הגוף.
נ: נו.
ח: לרגליים, מהבחינה הזו אני שואלת, עד איפה את מגיעה, עד איפה
הידיים שלך, כשאת מתכופפת, נגיד שאת יושבת.
נ: נו.
ח: עד איפה את יכולה עם הידיים...
נ: אה, להתכופף קדימה.
ח: כן, קדימה.
נ: קדימה... תראי אני לא מגיעה עם המצח לרצפה.
ח: כן.
נ: אבל עם הידיים בטח הידיים מגיעות, על ברך אחת כאילו מצד לצד אני
מגיעה.
ח: מה ז"א על ברך אחת?
נ: נגיד את יושבת.
ח: כן.
נ: כמו שאת אומרת.
ח: כן.
נ: עם הרגליים מפוסקות.
ח: אמ... אמ...
נ: וזה.
ח: כן.
נ: את מתכופפת עם המצח.
ח: אמ... אמ...
נ: לרגל ראשונה, רגל שניה.
ח: לזה את מסוגלת.
נ: כן עם הברך.
ח: יפה מאוד, עם המצח עד הברך?
נ: כן.
ח: יפה מאוד, עכשיו כשהרגליים סגורות, את יכולה להגיע. את יכולה גם
להתכופף..
נ: אני יכולה, אבל האמת - הרבה זמן לא ניסיתי כבר, אני כבר לא
יודעת...
ח: עד כמה שאת זוכרת היית מגיעה טוב?
נ: עם הרגליים, אני כן, כן, עשיתי לפני, עכשיו עשיתי.
ח: אה, עכשיו את עושה, איזה חמודה.
נ: אני ... נזכרת אני יודעת... כן, אני מגיעה עם הרגליים צמודות, כן
ושולחת את הגוף קדימה קדימה קדימה.
ח: כן.
נ: ומגיעה עם הדייים עד כפות הרגליים".
מסתבר כי בשיחתה עם החוקרת הפרטית הסכימה התובעת לשתף פעולה בבדיקת טווח תנועותיה שלא כמו בבדיקתה אצל המומחה ומנסיונותיה תוך כדי שיחה הסתבר כי היא מסוגלת להגיע עם ידיה עד לכפות הרגליים ברגליים צמודות בניגוד לגרסתה לפיה אינה מסוגלת להתכופף (נ/2(ב) עמ' 3).
יתר על כן, גם טענתה לפיה לאחר התאונה היא נזקקה לעזרת בני משפחתה ועוזרות בביצוע עבודות משק הבית הופרכה בשיחתה עם החוקרת לה נאותה לספר כי היא נהנית לנקות את ביתה ואינה מסתייעת בעוזרת לא כיום וגם לא בעבר (נ/2(א) עמ' 7). כאשר אני משווה דברים אלה לעדות של התובעת, והעדים מטעמה אשר ניסו לתאר את התובעת כנכה אשר אינה מסוגלת לנגב את האבק בביתה לא נותר לי אלא להצטער על כך שהדחף להשגת רווחים קלים מעביר אנשים על דעתם עד כדי נסיון להטעות את הנתבעים ואת בית המשפט.
בהסתמך על חוות דעת המומחה וגרסת התובעת שלא לצורך המשפט מסתבר כי אין היא סובלת ממגבלה תפקודית כלשהי ומסוגלת לבצע את עבודות הבית ללא קושי ואפילו בהנאה.
הנזקים
.1כאב וסבל
לתובעת נגרמו % 5נכות ובנסיבות הענין, כפי שתוארו לעיל, נראה כי הפיצוי
הקבוע בחוק בגין נכות זו מהווה פיצוי הולם ואין מקום לחייב בתשלום על פי שעור
נכות של %.10
.2הוצאות רפואיות בעבר
סמוך לאחר התאונה נזקקה התובעת לטיפולים רפואיים שכללו טיפולים פיזיוטרפיים ובדיקות שונות ואני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת 433, 1ש"ח עלות בדיקת ( .c.tנספח ב' לת/2), צירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום ההוצאה ועד לתשלום בפועל.
כן תשלם הנתבעת שכרו של דר' טל בסך 250ש"ח על-פי הקבלה נספח ה' לת/.2
סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום ההוצאה ועד למועד התשלום בפועל,
וכן סך 000, 1ש"ח כהחזר הוצאות נסיעה לטיפולים להם נזקקה התובעת.
.3הפסד השתכרות
עובר לתאונה לא עבדה התובעת מחוץ לביתה ואין אני מאמינה לגרסתה לפיה שימשה מטפלת לנכדיה תמורת תשלום ואני קובעת כי לא נגרם לה הפסד השתכרות כלשהוא בגין התאונה, מה גם שאילו רצתה לחזור ולטפל בנכדיה לא היתה לה כל מניעה לעשות כן לאור מצבה הגופני.
.4עזרת צד ג'
בהתחשב בחבלה שנחבלה התובעת סביר להניח כי סמוך לאחר התאונה נזקקה לעזרה ויתכן שנעזרה בעוזר כושי לניקוי ביתה לאור מצבה אז כפי שטענה בעדותה ובשיחה עם החוקרת. אי לכך, אני מחייבת את הנתבעת לפצות את התובעת בראש נזק זה בסך 1000ש"ח.
לאור מצבה כיום אין התובעת נזקקת לעזרה במשק ביתה ועל כן אין אני פוסקת
פיצוי עבור עזרת צד ג' בעתיד.
.5הוצאות ושכ"ט

לאור העובדה שב"כ הנתבעת הציעה לפצות את התובעת בסכום שאינו נופל בהרבה
מהסכום שנפסק על ידי ומאחר וניהול התביעה והפרכת גרסת התובעת היה כרוך בהוצאות מצד הנתבעת, אני סבורה שלא יהא זה צודק לזכות את התובעת בהוצאות משפט ו/או שכר טרחת עורך דין ולמען האמת אף התלבטתי אם אין לחייבה בהוצאות הנתבעת, אולם החלטתי שלא לעשות כן לאור מצבה הכלכלי.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין נכות

 2. נכות בעיניים

 3. נכות תפקודית

 4. תאונת דרכים נכות

 5. תאונת דרכים אין נכות

 6. נכות גריאטרית

 7. 36% נכות רפואית

 8. נכות מחמת הספק

 9. סעיף 6ב נכות על פי דין

 10. אנצפלופתיה נכות

 11. מרפק טניס נכות

 12. נכות 100 אחוז תאונת דרכים

 13. תקנה 9 נכות מוסבת

 14. פיצוי על 1% נכות

 15. תביעה על נכות בתאונת עבודה

 16. מענק נכות מבטחים

 17. תביעה לנכות זמנית

 18. מהי נכות וסטיבולרית

 19. 5% נכות תאונת דרכים

 20. 45% נכות ביטוח לאומי

 21. ערעור על נכות זמנית

 22. תאונת דרכים 1% נכות

 23. מועד תחילת גמלת נכות

 24. תאונת דרכים 5% נכות

 25. תאונת דרכים 44% נכות

 26. תאונת דרכים 23% נכות

 27. ייחוס נכות לעבר רפואי

 28. תאונת דרכים 27% נכות

 29. תאונת דרכים 50% נכות

 30. תאונת דרכים ללא נכות

 31. תאונת דרכים 19% נכות

 32. נכות אורטופדית 2 אחוז

 33. נכות 15% בגין ליקוי שמיעה

 34. תביעה לתשלום מענק נכות

 35. הפסדי השתכרות 30% נכות

 36. הכרה בנכות נפשית בצבא

 37. חישוב מענק נכות מעבודה

 38. חישוב מענק נכות לעצמאי

 39. אסטמה נכות ביטוח לאומי

 40. פיצויים גבוהים ללא נכות

 41. נכות לפי סעיף 37(7)(ב)

 42. תביעה למענק נכות מעבודה

 43. 28% נכות בגין פגיעה בעבודה

 44. השפעת נכות על כושר עבודה

 45. תאונת דרכים נכות עיניים

 46. ערעור על 19% נכות מעבודה

 47. ערעור על דרגת נכות מעבודה

 48. ערעור על מועד תחילת הנכות

 49. הבאת ראיות לסתור דרגת נכות

 50. תאונת דרכים 65% נכות במל''ל

 51. פסוריאזיס נכות ביטוח לאומי

 52. גמלת נכות חברת מושב שיתופי

 53. ראיות לסתור נכות אורטופדית

 54. 25% נכות (לאחר הפעלת תקנה 15)

 55. התיישנות מיום התגבשות הנכות

 56. נכות בעקבות תאונה במילואים

 57. נכות מעבודה מצב רפואי קודם

 58. פיצויים לילד על נכות מתאונה

 59. השפעת נכות נפשית על התפקוד

 60. חישוב הבסיס לתשלום גמלת נכות

 61. חישוב נכות קודמת תאונת עבודה

 62. ערעור על 20% נכות רפואית זמנית

 63. נכות בגין "אלופציה טוטאלית"

 64. נכות תעסוקתית - ביטוח לאומי

 65. נכות שהיתה לנפגע מלפני התאונה

 66. הגבלה בתנועות הצוואר 10% נכות

 67. תאונת דרכים 52% נכות משוקללת

 68. פגיעה בכושר השתכרות ללא נכות

 69. נכות משוקללת 60% בתאונת דרכים

 70. איחור בהגשת תביעה לנכות מעבודה

 71. נכות פחות מ-9% לפני החוק החדש

 72. תאונת דרכים 50% נכות אורטופדית

 73. נכות לא מתאימה לרשימת הליקויים

 74. נכות 10%, לחץ שורשי וירידה בתחושה

 75. תגובה נפשית שנובעת מנכות גופנית

 76. נכות נפשית לילד עקב תאונת דרכים

 77. תאונת דרכים תאונת עבודה 10% נכות

 78. תאונת עבודה 10% נכות ביטוח לאומי

 79. נכות 3% בגין נכות נויורקוגניטיבית

 80. תאונת דרכים 10% נכות לאישה בת 82

 81. נכות נפשית 50 אחוז - תאונת דרכים

 82. תאונת דרכים תאונת עבודה 100% נכות

 83. ערעור על נכות נפשית בביטוח לאומי

 84. תאונת דרכים 20% נכות מביטוח לאומי

 85. פגיעות קשות בתאונת דרכים נכות 46%

 86. נכות בגב התחתון עקב שירות מילואים

 87. פיצויים למשפחת הרוג בתאונת דרכים – נכות נפשית

 88. נכות מלפני קום המדינה - ביטוח לאומי

 89. פיצוי על נכות זמנית עקב תאונת דרכים

 90. הוועדה קבעה למערער נכות זמנית בשיעור 35%

 91. אי הגשת תביעה לנכות בגין תאונת עבודה

 92. החזר כספי בגין הורדת נכות ביטוח לאומי

 93. קשר בין נכות רפואית לאבדן כושר עבודה

 94. נכות על פי דין לפני חקיקת חוק הפלת''ד

 95. 100% נכות מביטוח לאומי עקב תאונת דרכים

 96. אפילפסיה נכות ביטוח לאומי נפגעי עבודה

 97. ערעור על "הפיכת" נכות קבועה לנכות זמנית

 98. אובדן כושר עבודה 20% נכות בתאונת דרכים

 99. קביעת ועדה רפואית כי מדובר במצב ניווני קיים

 100. 5% נכות רפואית לפי סעיף ליקוי 34(ב)(1)-(2)

 101. חישוב אבדן זכויות סוציאליות בגין 10% נכות

 102. ערעור כי נכותו היציבה של המערער היא בשיעור 36%

 103. נכות 25% לפי פריט ליקוי 41(4)(ג) שבתוספת לתקנות

 104. שינוי דרגת נכות מותאמת רטרואקטיבי בביטוח לאומי

 105. נכות צמיתה בשיעור 10% לפי סעיף ליקוי 42(1)(ד)(I)

 106. נכות עקב נפילה במהלך קניות בסניף שופרסל בבאר שבע

 107. נכות רפואית 80% בגין קוואדרופלגיה בינונית – תאונת דרכים

 108. תאונת דרכים 15% נכות אורטופדית ו- 15% נכות נפשית

 109. נכות צמיתה בשיעור 5% לפי סעיף ליקוי 37(5)(א) במחצית

 110. ערעור על 10% נכות, בגין התאונה בכל הקשור בפגיעה הלבבית

 111. דרגת נכות יציבה בשיעור של 40% בגין סעיף ליקוי 9(1)(ג)(III)

 112. לתובעת נותרה נכות צמיתה בשיעור של 5% בגין שבר בעצם הבריח

 113. המל"ל העמיד את נכותו הצמיתה על 14.5% ושילם לו מענק נכות

 114. התייעצות עם וועדת הרשות בקביעת נכות מעל 20% על פי תקנה 15

 115. ערעור על החלטת ועדה אשר דחתה את הערעור וקבעה למערערת 100% נכות

 116. על פי ספר התקנות הפרעת חרדה עם סימנים בקשב וריכוז אמורים להעניק נכות

 117. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון