בג''צ עמותת שיח חדש

פי החלטת בג"ץ – בג"ץ 3939/99, בג"ץ 4690/99, בג"ץ 244/00, בג"ץ1308/00, בג"ץ 4269/00, בג"ץ 8350/00 - וקיבוץ שדה נחום ואחרים נ' מנהל מקרקעי ישראל, פ"ד נו [6], עמוד 25 [הידוע גם בבג"ץ "עמותת שיח חדש" או בג"ץ "הקשת המזרחית"] - בוטלו החלטות 727 ו- 737 של מינהל מקרקעי ישראל, לפיהן נעשו עד לאותה עת הרחבות במושבים. במסגרת הרחבות אלה נהוג היה, בין היתר, כי המושבים חייבו את המתיישבים לשלם לאגודות המושב סכומי כסף בגין הזכות להתקשר עם מינהל מקרקעי ישראל בהסכמי פיתוח ובעקבותיהם בהסכמי חכירה.

כן, בין היתר, נפוץ היה הנוהג לחייב מתיישבים להתקשר עם קבלן פלוני, אשר יבצע עבורם את הבניה בפרוייקט. אמנם על פי החלטת בג"ץ ועוד קודם לכן, על פי חוו"ד היועהמ"ש, נקבעו הוראות מעבר – הן הוראות אגף חקלאי 51 י"ג ו- 51 י', אולם לדעת התובעים פקעה הוראת אגף 51 י"ג – אשר אפשרה באופן חריג ולתקופה מוגבלת לחרוג מהוראות אגף חקלאי 51 י' – ואפשרה התקשרות חרף הסייגים האמורים.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקנון עמותה

 2. רישום עמותה

 3. סמכות רשם העמותות

 4. שכר מתנדב בעמותה

 5. סירוב לרשום עמותה

 6. בחירות לועד עמותה

 7. בג''צ עמותת שיח חדש

 8. ביטול החלטת רשם העמותות

 9. דחיית בקשת רישום עמותה

 10. חובת תשלום דמי חבר עמותה

 11. תביעה לקבלת דמי חבר בעמותה

 12. ערעור על החלטת מפרק עמותה

 13. בקשה למינוי מפרק זמני לעמותה

 14. עתירה לרישום תקנון עמותה חדש

 15. בקשה בנושא חוקיות תקנון עמותה

 16. בקשת רשם העמותות לפירוק עמותה

 17. החזרת שכר חברי ועד עמותה בפירוק

 18. מניעת השתתפות באסיפה כללית של עמותה

 19. חבר ועד של עמותה - יחסי עובד מעביד

 20. ערעור על החלטת נאמנים לביצוע הסדר נושים של עמותה

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון