סמכות בית המשפט לבטל צו הריסה

סמכות בית המשפט לבטל צווי הריסה או להתלותם מעוגנת בסעיף 238 א' (ח) לחוק התכנון והבנייה, תשנ"ה1965- -הקובע לאמור:
"לא יבטל ולא יתלה בית המשפט צו הריסה מינהלי אלא אם הובטח לו שהבנייה שבגללה ניתן הצו בוצעה כדין או שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת".


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סמכות בית המשפט לבטל צו הריסה:

1. שלושת המערערים מבקשים כי בית המשפט יבטל או יתלה את צווי ההריסה המינהליים שהוצאו כנגדם על-ידי יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז ירושלים, וזאת מן הטעם שהצווים הוצאו בשנים 1996 ו1997-, וניתנו למערערים אורכות לפי בקשותיהם לביצוע צווי ההריסה.

2. סמכות בית המשפט לבטל צווי הריסה או להתלותם מעוגנת בסעיף 238 א' (ח) לחוק התכנון והבנייה, תשנ"ה1965- -הקובע לאמור:ב
"לא יבטל ולא יתלה בית המשפט צו הריסה מינהלי אלא אם הובטח לו שהבנייה שבגללה ניתן הצו בוצעה כדין או שביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת".

3. אין מחלוקת כי הבנייה לא בוצעה כדין בעת שבוצעה, ואף היום אין לה היתר בנייה לגבי שלושת המערערים, ולפי מצב העניינים היום - אין סיכוי כי בנייה זו תאושר בתקופה הנראית לעין.

4. ב"כ המערערים טוען כי הסיפא של אותו סעיף דן במצב העכשווי ולא במצב בעת שהצו הוצא.

5. טענה זו היא טענה אבסורדית, שכן אם בית המשפט יקבל אותה יהיה בכך כדי להכשיר כל בנייה בלתי חוקית, ויתרה מזו - לעודד עבריינים להפר צווי בית משפט על מנת שבעת שבית המשפט ידון בבקשתם לביטול צו ההריסה המינהלי - יוכלו לטעון שבעת הדיון הבנייה גמורה.

6. אין ספק כי הסיפא של סעיף 238 א' (ח) מתייחס לשאלה אם בעת מתן הצו הבנייה הייתה מושלמת אם לאו, לפי ההגדרה בדין.

7. המערערים אינם יכולים לטעון היום בפני בית משפט זה כי הבנייה הייתה מושלמת קודם מתן הצו, משום שהם הגישו כבר לבית המשפט קמא בקשה לביטול הצו מאותה עילה, הטענה נדחתה והם חזרו בהם מטענה זו.

8. גם טענת המערערים כאילו המשיב נהג בחוסר תום לב היא טענת סרק.
המשיב בא לקראת המערערים בבקשותיהם לדחיות ואין לראות זאת כחוסר תום לב אלא היפוכו של דבר.

9. אין המערערים יכולים להיתלות בעובדה שחלפו 3 שנים מעת מתן הצווים לפני ביצועם בשל בקשות דחייה מטעמם - על מנת לבקש את ביטול הצווים לחלוטין או את התלייתם.

10. אין כל מקום לדחות או להתלות את הצווים - אפילו היינו מוסמכים לעשות כן - משום שהמערערים עצמם ישנו על זכויותיהם ולא פעלו בדחיפות לשינוי התב"ע באופן שיאפשר להם להגיש בקשות להיתרי בנייה כדין.

11. אפילו רצה בית משפט זה לבוא לקראת המערערים - לא יכול היה לעשות כן נוכח הדברים המפורשים בחוק.

12. לאור כל האמור - הערעורים נדחים.

13. שקלנו הטלת הוצאות נכבדות על המערערים בשל טענות הסרק, אולם מאחר שממילא יהיה צורך בהריסת בתיהם - אנו מוותרים הפעם על ההוצאות.

14. מניין 30 הימים לביצוע צווי ההריסה המנהליים לגבי המערערים יחל מהיום.

*הערת השופט א"צ בן זמרה:ו
עד כאן החוק, מעכשיו אני מבקש להעיר, לפנים משורת הדין :נ
חוסר האפשרות להשיג היתרי בנייה בשכונת עיסוויה הוא עניין לשנים רבות, ועד היום ניתנו היתרים רק על-פי סעיף 78 לחוק תכנון ובנייה, דבר שהוא חריג ונדיר ביותר, במיוחד כשמדובר בשטח ירוק כבמקרים דנן.
ניסיוני במשך 25 שנות שיפוט הוא שכל צווי ההריסה השיפוטיים שהוצאו על-ידי בית המשפט לענינים מקומיים, למיטב ידיעתי, לא בוצעו במסגרת גזרי דין על בנייה של מבנים שלמים שנבנו ללא היתר, ולא נאכפה הריסה על הנאשמים, והוועדה המחוזית והוועדה המקומית לא עשו שימוש בסמכותם לבצע את ההריסה.

נכון הוא שהמערערים דנן עשו דין לעצמם, ונכון שקיבלו צווים להריסה עוד בשלב הבנייה, אך הם לא קיבלו צווי הריסה שיפוטיים, ולא הוגש נגדם כתב אישום.
צווי ההריסה המינהליים הם מלפני מספר שנים.
על כן נראה לי, שלפנים משורת הדין, ראוי כי הרשויות המינהליות יאפשרו למערערים האלה למצות את זכויותיהם עפ"י סעיף 78 לחוק, ולנסות להשיג היתר בנייה, ועל כן אני ממליץ אישית בפני הרשויות המינהליות להימנע מלבצע את צווי ההריסה, ולדחות את ביצועם עד למיצוי האפשרויות להשגת היתרים כדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הריסת תקרה

 2. הוצאת צו הריסה

 3. צו הריסה מנהלי

 4. צו הריסה וגם קנס

 5. הריסת בריכת שחיה

 6. אי ביצוע צו הריסה

 7. צו הריסה קיר בטון

 8. עורך דין צו הריסה

 9. אי קיום צווי הריסה

 10. איך מבטלים צו הריסה

 11. צו הריסה מבנה נייד

 12. פגם בצו הריסה מנהלי

 13. צו הריסה גן אירועים

 14. איך מעכבים צו הריסה

 15. צו הריסה מטרד ליחיד

 16. הריסת קברים מוסלמים

 17. צו הריסה מבנה מסוכן

 18. ביטול רכיב של צו ההריסה

 19. צו הריסה למרות זיכוי

 20. ערר על אישור הריסת בית

 21. קניית דירה עם צו הריסה

 22. בקשה להריסת סוכות ומכולות

 23. צו הריסה למסעדה בחוף הים

 24. הפרת צווי הריסה שיפוטיים

 25. ביצוע צו הריסה לפני הפקעה

 26. בקשה לביטול צו הריסה מנהלי

 27. עיכוב ביצוע צו הריסה מנהלי

 28. צו הריסה מבנה בנמל תל אביב

 29. ביטול צו הריסה מנהלי של דלת

 30. צו הריסה למבנה על גג בניין

 31. בקשה לעיכוב צו הריסה מינהלי

 32. הוצאת צו הריסה ע''י ראש העיר

 33. בקשה להריסה ובניה מחדש של גלריה

 34. צו הריסה - סמכות לפנות סחורה

 35. בקשה להריסה חלקית של בניין קיים

 36. צו הריסה מינהלי שהוצא שלא כדין

 37. סמכות בית המשפט לבטל צו הריסה

 38. דחיית בקשה לצו הריסה ללא הרשעה

 39. איחור בביצוע צו הריסה ללא הרשעה

 40. למי יש זכות לבקש ביטול צו הריסה

 41. הריסה והקמת מקלטים חדשים במקרקעין

 42. הארכת מועד ביצוע צו הריסה מינהלי

 43. הפרת חובת ההתייעצות לפני צו הריסה

 44. אחריות ועדה מקומית לביצוע צו הריסה

 45. עתירה לבג"ץ נגד הריסת מבנה שבנה העותר

 46. צו הריסה מינהלי מניעת עובדה מוגמרת

 47. סמכות בית משפט השלום ליתן צו הריסה

 48. בקשה להורות כי פג תוקף של צו הריסה

 49. קבלת היתר בניה בדיעבד לאחר צו הריסה

 50. ביטול צו הריסה מנהלי בהעדר התייעצות

 51. הכשרת בניה ללא היתר - עיכוב צו הריסה

 52. דחיית מועד צו הריסה עקב היתר בניה קרוב

 53. תביעה לסילוק יד מן המקרקעין והריסת מבנים

 54. ביטול צו הריסה בטענה שהמבנה משמש כמחסן

 55. בקשה להיתר בנייה להריסת דירה בקומה הראשונה

 56. ערעור על דחיית בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה

 57. היתר בנייה לביצוע עבודות הריסה, חפירה, ודיפון

 58. ביטול צו הריסה עקב סיכון לחלק אחר של הבניין

 59. צו הריסה בניה ללא היתר בעיר העתיקה בירושלים

 60. ביטול צו הריסה - בית משפט לעניינים מקומיים

 61. האם אפשר לעכב צו הריסה שנקבע בהסכמה דיונית ?

 62. תביעה להחזר הוצאות לצורך ביצוע צו הריסה מינהלי

 63. צו הריסה מנהלי: טענה כי נפלה טעות בזיהוי המבנה

 64. עיכוב צו הריסה בטענה שפועלים "במרץ" לקבלת היתר

 65. ביצוע צו הריסה על ידי משרד הפנים או ועדה מחוזית

 66. נזקים לבית של שכן (צד ג') במהלך הריסת בתי מחבלים

 67. ערעור על החלטה לעכב ביצוע צו הריסת בניה לא חוקית

 68. התנגדות לבקשה להריסת בית קיים ובניית בית מגורים חדש

 69. ערעור על צו הריסה של גן אירועים שנבנה על קרקע חקלאית

 70. הריסת מבנה קיים ובניית בית חדש בתנאי שלא יבוצע שינוי בממ"ד

 71. חתימת יו"ר הועדה המחוזית לתו"ב מחוז הדרום על צווי הריסה מנהליים

 72. טען כי לא הוכח שהמבנה לא נהרס, כלומר, שלא הוכחה הפרת צו ההריסה

 73. יש להגיש בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה בתוך 30 ימים מיום שנודע למבקש על הצו

 74. חובת ההיוועצות של יו"ר הוועדה המקומית עם ראש הרשות המקומית טרם חתימה על צו הריסה מנהלי

 75. בקשה להיתר בניה להריסת מבנה קיים ולהקמת מבנה חדש הכולל מרתף, קומה מסחרית, חמש קומות מגורים

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון