בצקת ריאות לאחר התקף לב בעבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מוות מבצקת ריאות לאחר התקף לב בעבודה:

.1המנוח לקה בהתקף לב בינואר 1972, שהוכר כתאונה בעבודה ונקבעו לו בזמנו נכות של % 82 שהועלתה, בספטמבר 1975, עקב החמרה, ל-% .93המנוח נפטר מבצקת ריאות כתוצאה מאוטם שריר הלב ב-.25.2.1978
ביום 24.2.1978קיבל המנוח במרפאתו חולה, שתוך כדי טיפול בו התפתח בינו ובין המנוח ויכוח על רקע אי-מילוי הוראות טיפול שניתנו לו, לחולה, על-ידי המנוח. כאשר עזב החולה את חדרו של המנוח אמר לאשתו של המנוח, שעבדה יחד עם בעלה במרפאה, כי הוא מצטער שהרגיז את הרופא. כל אותו יום היה המנוח עצבני ונרגש והתאונן על כאבים בחזה, שגברו בשעות הלילה. אשתו הזעיקה אמבולנס שלקח אותו לבית-החולים. בדרך לבית-החולים נפטר.

.2בית-הדין, בהחלטתו מיום 30.1.1980, מינה את ד"ר מ' גרון להיות מומחה-יועץ רפואי ולהשיב על השאלות הבאות:ו
(א) האם השפיע אשר ארע בעבודה על הופעת האוטם, שעה שבא, יותר מהשפעת פעולות חיי יום-יום, שאינן קשורות בעבודה? (ב) אם התשובה לשאלה (א) היא חיובית - האם היתה השפעת מה שקרה בעבודה על הופעת האוטם פחותה בהרבה מהשפעת הנתונים הקליניים שהיו במנוח קודם להופעתו, או האם יש לראות החמרה גם ללא האירוע בעבודה.

.3להלן חוות-דעתו של המומחה:נ
"לאחר עיון במסמכים שהוצגו בפני ובהחלטתך אני חושב שיש רקע של מחלה קודמת קשה עם מצבים קליניים חמורים שלפיהם החולה היה נתון לקבל אוטם ומוות בכל מצב. אינני חושב שהאירוע בעבודה השפיע כל השפעה על האוטם יותר מהשפעת חיי יום-יום אצל החולה הנ"ל. אותו אירוע יכול היה לקרות ברחוב או בבית והתוצאה הסופית היתה קורה בכל מקרה. ההבדל היחידי הוא שההתרגזות ארעה בזמן עבודתו על רקע אישי חולני מאד. התופעות כפי שתוארו בהחלטתך הן תופעות שכיות ורגילו במרפאת רופא. אינני חושב שלאירוע היתה השפעה כלשהי על הופעת האוטם. אני חושב שמצב בריאותו היה קשה ויכול היה להביא, בלי שום גורם חיצוני, למותו של המנוח".

.4בסעיף 75לחוק הביטוח הלאומי
[נוסח משולב], תשכ"ח-1968
(להלן - החוק), אנו קוראים -
"מבוטח שפגיעה בעבודה גרמה למותו, ישלם המוסד לתלויים בנפטר קצבה חדשית או מענק לפי סימן זה".

.5המומחה בחוות-דעתו קבע, כי המנוח היה "סיכון אישי", וכי מה שקרה בעבודה לא השפיע על הופעת האוטם יותר מהשפעת חיי יום-יום, או אפילו לא השפיע כלל. יחד עם זאת אמר "שמצב בריאותו היה קשה ויכול היה להביא, בלי שום גורם חיצוני, למותו של המנוח". אין להתעלם מכך ש"מצב בריאותו" הוכר כתאונת עבודה ואף נקבעה לו בשל כך נכות לצמיתות בשיעור של %93, ולכן ניתן לומר "שפגיעה בעבודה גרמה למותו", כאמור בסעיף 75לחוק.
.6לפיכך מוצהר בזה, כי התובעת זכאית לקצבת תלויים על-פי סימן ו' של פרק ג' לחוק.
.7הנתבע ישלם לתובעת הוצאות המשפט ושכר טרחה בסכום של 3,000 ל"י בתוספת מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התקף לב תאונת דרכים

 2. התקף לב בחו"ל

 3. התקף לב של קצב

 4. התקף לב של מורה

 5. התקפת לב בעבודה

 6. תאונת דרכים בגלל התקף לב

 7. התקף לב מנהל בנק

 8. התקף לב החמרת מצב

 9. התקף לב בגלל ויכוח

 10. התקף לב קבלן עצמאי

 11. התקף לב אחרי תאונה

 12. התקף לב בזמן אזעקה

 13. התקף לב בדרך לעבודה

 14. התקף לב עקב הלם קרב

 15. התקף לב באימון בחדר כושר

 16. מוות מהתקף לב בעבודה

 17. התקף לב עובד ניקיון

 18. התקף לב בגלל פחד במה

 19. התקף לב של מורה נהיגה

 20. התקף לב בעבודה בחו''ל

 21. התקף לב תוך כדי עבודה

 22. התקף לב של בעל מכולת

 23. התקף לב שופט בית משפט

 24. התקף לב בגלל ריב בעבודה

 25. התקף לב של נהג אוטובוס

 26. התקף לב בזמן חופשת מחלה

 27. התקף לב בגלל קללות שואה

 28. התקף לב אזרח עובד צה''ל

 29. התקף לב בגלל חקירה במשטרה

 30. קשר סיבתי התקף לב בעבודה

 31. מתח נפשי בעבודה - התקף לב

 32. התקף לב בעבודה עקב התרגזות

 33. הכרה בהתקף לב בשירות צבאי

 34. מוות של עורך דין מהתקף לב

 35. התקף לב בגלל איומים בעבודה

 36. שני התקפי לב כתאונת עבודה

 37. הכרה בהתקף לב בביטוח לאומי

 38. התקף לב מחוץ לשעות העבודה

 39. התקף לב בדרך לעבודה בנסיעה

 40. אי חזרה לעבודה אחרי התקף לב

 41. התקף לב בגלל ויכוחים בעבודה

 42. מנהל בית ספר שקיבל התקף לב

 43. התקף לב בגלל דיון במס הכנסה

 44. התקף לב בגלל פיטורים מעבודה

 45. התקף לב בעבודה תאונת עבודה

 46. ויכוח בטלפון שגרם להתקף לב

 47. התקף לב בעבודה בגלל מאמץ יתר

 48. מוות מהתקף לב - ביטוח לאומי

 49. התקף לב של רואה חשבון בעבודה

 50. התקף לב בעבודה בגלל לחץ נפשי

 51. התקף לב במהלך חקירה משטרתית

 52. מורה בבית ספר שקיבל התקף לב

 53. התקף לב באוטובוס בדרך לעבודה

 54. התקף לב אצל אישה כתאונת עבודה

 55. התקף לב עקב עבודה מאומצת חריגה

 56. בצקת ריאות לאחר התקף לב בעבודה

 57. קצבת תלויים בגין התקף לב בעבודה

 58. התקף לב בגלל זימון לחקירה במשטרה

 59. מאמץ קשה מהרגיל בעבודה - התקף לב

 60. הכרה בהתקף לב ובאירוע מוחי כתאונת עבודה

 61. קשר סיבתי בין אירוע בעבודה להתקף לב

 62. האם יש קשר בין ויכוחים לבין התקף לב

 63. התקף לב בעבודה בגלל ויכוחים עם לקוחות

 64. קצבת תלויים למשפחת אדם שנפטר מהתקף לב

 65. התקף לב בגלל נפילה בירידה במדרגות בעבודה

 66. התקף לב בזמן משחק כדורגל בליגה למקומות עבודה

 67. התקף לב תאונת דרכים - ערעור לבית המשפט העליון

 68. אי הכרה כתאונה עבודה בגין גורמי סיכון להתקף לב

 69. מצב רפואי קודם לעניין הכרה בהתקף לב כתאונת עבודה

 70. לקה בתעוקת לב ("אנגינה פקטוריס"), הוכר כפגיעה בעבודה

 71. התקף לב נגרם כתוצאה מהתנאים במקום העבודהובשל הלחץ והמתח

 72. התקף לב: האם עיכוב בהגעה לבית החולים בגלל העבודה מהווה תאונת עבודה ?

 73. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון